• Teoria, konstrukcja, eksploatacja i technologia silników spalinowych 
  • Procesy wewnętrzne silników spalinowych
  • Procesy wymiany ładunku w silnikach spalinowych
  • Emisjia substancji szkodliwych
  • Zastosowanie rachunku wyrównawczego w zagadnieniach silnikowych
  • Systemy obniżania emisji substancji szkodliwych
  • Indykacja silników
  • Porowatość materiałów
  • Ochrona środowiska w motoryzacji
  • Aspekty prawne emisji substancji szkodliwych