Udział w realizacji międzynarodowych programów finansowanych przez Unię Europejską (stypendysta w ramach tych programów)
  1. OPTI_ENERGY project – Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and Processes.
  2. Centre of excellence project within the Vth Framework Programme, 2003-2005.
  3. TEMPUS Joint European Project – JEEPP Joint Energy and Environmental Protection Project.
Organizacja międzynarodowych seminariów i konferencji
  • Sekretarz komitetów organizacyjnych trzech międzynarodowych konferencji:
    • 19-th International Symposium on Combustion Processes, 2005,
    • 18-th International Symposium on Combustion Processes, 2003,
    • 15-th International Symposium on Combustion Processes, 1997.