Pole zainteresowań charakteryzują dotychczas zrealizowane projekty dotyczące
  • modelowania numerycznego przepływu ciepła i płynów (cieczy i gazów)
  • wyznaczania rozkładów temperatury w elementach reaktora jądrowego
  • przepływu ciepła i masy w układach lokalizacji awarii reaktorów jądrowych
  • modelowania przepływu ciepła i masy w obrotowych podgrzewaczach powietrza
  • wyznaczania pól temperatury we wlewkach
  • bilansowania kotła parowego
  • bilansu substancji i energii w piecach anodowych i Doerschla w hutnictwie miedziowym