• Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
  • Medal Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Biografia zawarta w Marquis Who's Who in the World, Who's Who in Science and Engineering
  • Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej (3)