Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach

 

 1. Jan Składzień, Tomasz Bury, Adam Fic, Magdalena Orszulik, Marcin Mazur: Analiza stosowanych technik usuwania wodoru z obudowy bezpieczeństwa reaktora w warunkach awarii LOCA i analiza możliwości optymalizacji konfiguracji układu rekombinatorów H2. Rozdz. 9 w pracy zbiorowej pt.: Analiza Procesów Generacji Wodoru w Reaktorze Jądrowym w Trakcjie Normalnej Eksploatacji i w Systuacjach Awaryjnych z Propozycjami Działań na Rzecz Podniesienia Poziomu Bezpieczeństwa Jądrowego, Michalik J., Kocia R. (Ed), Wyd. Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, 2015. 
 2. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak, Adam Fic Model of heating flue operation (Model pracy kanałów grzewczych) Chapter 7 in Operation modelling and exploitation control of a coke oven battery (Modelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją), Ludwik Kosyrczyk (Ed), Wydawnictwo IChPW, Zabrze, 2013 (in Polish).
 3. Łukasz Słupik, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Model of coking chamber operation (Model pracy komory koksowniczej) Chapter 8 in Operation modelling and exploitation control of a coke oven battery (Modelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją), Ludwik Kosyrczyk (Ed), Wydawnictwo IChPW, Zabrze, 2013 (in Polish).
 4. Składzień J., Bury T., Fic A., Bezpieczeństwo współczesnych wodnych reaktorów jądrowych na tle dotychczasowych najpoważniejszych awarii w energetyce jądrowej. Rozdział w pracy zbiorowej „Energetyka jądrowa w Polsce” pod redakcją K. Jelenia i Z. Rau, Wyd. Wolters Kluwert Polska Sp.z.o.o., 2012, str. 447-491. 
 5. Szargut J. (ed.), Białecki R., Fic A., Kurpisz K., Rudnicki Z., Skorek J.: Numerical Modelling of temperature fields. WNT, Warszawa, 1992 (in Polish).
 6. Fic. A.: Podstawy teorii reaktorów jądrowych. Skrypt uczelniany Nr 1347 Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1987 (in Polish).
 7. Szargut J., Kostowski E., Kurpisz K., Skorek J., Fic A., Białecki R., Nowak A., Majza E.: Heat Transfer in Heating and Cooling Processes of Metals. Wyd. Instytutu Metalurgii Żelaza, Gliwice, 1986 (in Polish).
Journal papers/Artykuły w czasopismach 

 

 1. Michal Haida, Jacek Smolka , Michal Palacz, Jakub Bodys, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner, Numerical investigation of an R744 liquid ejector for supermarket refrigeration systems, Thermal Science, 20 (2016) 1259-1269.
 2. Jacek Smolka, Michał Palacz, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner, Performance comparison of fixed- and controllable-geometry ejectors in a CO2 refrigeration system, International Journal of Refrigeration, 65 (2016) 172-182.
 3. Jacek Smolka, Łukasz Słupik, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk CFD analysis of the thermal behaviour of heating walls in a coke oven battery, International Journal of Thermal Sciences,104 (2016) 186-193.
 4. Michal Palacz, Jacek Smolka, Waclaw Kus, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner, CFD-based shape optimisation of a CO2 two-phase ejector mixing section, Applied Thermal Engineering, 95 (2016) 62-69.
 5. Andrzej J. Nowak, Michał Palacz, Jacek Smolka, Krzysztof Banasiak, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Armin Hafner CFD simulations of transport phenomena during transcritical flow of real fluid (CO2) within ejector, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 26, (2016) 805-817.
 6. Jacek Smolka, Łukasz Słupik, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk 3-D coupled CFD model of a periodic operation of a heating flue and coke ovens in a coke oven battery, Fuel, 165 (2016), pp. 94-104.
 7. A. Fic, J. Składzień, M. Gabriel: Thermal analysis of heat and power plant with high temperature reactor and intermediate steam cycle. Archieves of Thermodynamics, vol 36, no 1, str 3-19, 2015.
 8. Michał Palacz, Jacek Smołka, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej Józef Nowak, K. Banasiak, A. Hafner: Application range of the HEM approach for CO2 expansion inside two-phase ejectors for supermarket refrigeration systems, 59 (2015) 251-258.
 9. Łukasz Słupik, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej Józef Nowak, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Łabojko: CFD model of the coal carbonization processFuel 2015 vol. 150, s. 415-424.
 10. Magdalena Urszula Orszulik, Adam Fic, Tomasz Bury: CFD modeling of passive autocatalytic recombinersNukleonika 2015 vol. 60 iss. 2, s. 347-353.
 11. Łukasz Słupik, Ludwik Kosyrczyk, Adam Fic, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Application of CFD model of the coke chamber in a coke battery operation simulator (Zastosowanie modelu CFD komory koksowniczej w symulatorze pracy baterii koksowniczej), Mechanic (Mechanik), 8-9 (2014), 699-703, ISSN 0025-6552.  
 12. Krzysztof Banasiak, Michał Palacz, Armin Hafner, Zbigniew Buliński, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak, Adam Fic A CFD-based investigation of the energy performance of two-phase R744 ejectors to recover the expansion work in refrigeration systems: an irreversibility analysis, International Journal of Refrigeration, 40C (2014), ISSN 0140-7007, pp. 328-337.
 13. Jacek Smolka, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk 3-D periodic CFD model of the heating system in a coke oven battery, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 24,(2014), pp. 891-906, ISSN, 0961-5539.
 14. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner: A computational model of a transcritical R744 ejector based on a homogeneous real fluid approach, Applied Mathematical Modelling, 37 (2013), pp. 1208-1224, ISSN 0307-904X.
 15. ORSZULIK M., FIC A., BURY T., SKŁADZIEŃ J.: A model of hydrogen passive autocatalytic recombiner and its validation via CFD simulations. Archives of Thermodynamics, Vol. 34, No. 4, 2013, pp. 257-266, ISSN 1231-0956.
 16. Szczygieł I., Fic A., Sachajdak A., Rojczyk M., Buliński Z.: "Numerical simulation of Single Phase Flow in a Flotation Machine", Computer Assisted Methods in Engineering and Science, vol. 20, 2013, 145-156, ISSN 1299-3649.
 17. Tadeusz Kruczek, Adam Fic: Wpływ radiacyjnej wymiany ciepła na rozkład temperatury na powierzchni płaszcza napowietrznego rurociągu ciepłowniczego w warunkach niskiej temperatury nieboskłonu. Modelowanie Inżynierskie, (2012) t. 12 nr 43, s. 121-130.
 18. Bury T., Składzień J., Fic A., Validation of the heat and mass transfer models within a pressurized water reactor containment using the International Standard Problem No. 47 data. Archives of Thermodynamics, Vol. 33 (2012) No.2, str 23-46.
 19. Nowak A.J., Smołka J., Fic A., Kosyrczyk L.:  Analysis of transient thermal processes within heating channels of the coke oven battery due to jump changes of boundary conditions, Karbo, 1 (2011), pp. 45-51 (in Polish).
 20. Fic A., Składzień J.: Analiza numeryczna wymiany ciepła w pręcie paliwowym reaktora Maria w stanach powyłączeniowych. Modelowanie inżynierskie, Nr 41, t. 10, str 81-90, Gliwice, czerwiec 2011, ISSN 1896-771X.
 21. Kosyrczyk L., Leśniak B., Nowak A.J., Smołka J., Fic  A.: Discussion of the temperature measurements in combustion channels of coke oven battery, Karbo, 2 (2011), pp. 100-109 (in Polish). 
 22. Fic A., Rojczyk M., Składzień J.: Analiza wymiany ciepła w płytkach uranowych naświetlanych w reaktorze jądrowym, Modelowanie Inżynierskie, T. 11, Nr 42 (2011), pp. 131-138 (in Polish).
 23.  Nowak A.J., Smołka J., Fic A., Kosyrczyk L.:  CFD model of coupled thermal processes within coke oven battery as an example of complex industrial application. Computer Asdsisted Mechanics and Engineering Sciences, vol.17, No 2/3/4, (2010), pp. 161-172.
 24. Bulinski Z., Smolka J., Fic A., Banasiak K., Nowak  A.J.: A comparison of heterogeneous and homogenous models of two-phase transonic compressible co2 flow through a heat pump ejector. Institiute of Physics Conference Series: Materials Science and Engineering, 10 (2010), pp. 1-9. 
 25. Smołka J., Bulinski Z., Fic A., Banasiak K., Nowak A.J.:  Mathematical Modelling of Two-Phase Transonic Compressible CO2 Flow Through Heat Pump Ejector, AIP Conference Proceedings, 1168 (2009), pp. 621-624. 
 26. Fic A., Z. Ostrowski: Zastosowanie techniki POD do identyfikacji prędkości wody gruntowej w obszarze zamrażania gruntu w oparciu o pomiary temperatury. Modelowanie inżynierskie, 36, str 71-78, 2008.
 27. Składzień J., Fic A.: Powyłączeniowe prądy konwekcyjne w prętach paliwowych reaktora Maria. Archiwum Energetyki, T XXXVIII, No 2, 193 – 200, 2008. 
 28. Fic A., Sachajdak A., Szczygieł I., Mańka A.: Zjawiska przepływowe w aeratorze maszyny flotacyjnej – symulacje wstępne. XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików 2008. Termodynamika w Nauce i Gospodarce, Z. Gnutek, W. Gajewski (Eds.), Vol. I, 260-267, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 29. Ostrowski Z., Fic A.: Badanie Dokładności techniki POD-RBF rozwiązywania zadań odwrotnych konwekcyjno-dyfuzyjnego przepływu ciepła, XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików 2008. Termodynamika w Nauce i Gospodarce, Z. Gnutek, W. Gajewski (Eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Vol. II, 168-176, 2008. 
 30. Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Fic A.: Numerical analysis of the system: vapour compressor heat pump – vertical ground heat exchanger. Archives of Thermodynamics, Vol. 28(2007), 15-32, No. 1.
 31. Składzień J., Hanuszkiewicz - Drapała M., Fic A.: Thermal Analysis of Vertical Ground Exchangers of Heat Pumps. Heat Transfer Engineering, 27 (2), 2-13, 2006.
 32. Szczygieł I., Kryza J., Fic A.: Kalibrowanie parametrów filtracyjnych warstw słabo przepuszczalnych na modelu numerycznym zbiornika triasowego w rejonie Strzelec Opolskich.  Geologos, No 10, str 271-283, 2006.
 33. Fic A., Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M.: Ground heat exchanger of heat pump installed in the region of polders for waste dumping - analysis of possible locations. Archieves of Thermodynamics, 27, No 4, 79-90, 2006.
 34. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Bury T.: Wpływ charakterystycznych parametrów na funkcjonowanie pionowego gruntowego wymiennika ciepła zespołu pompy grzejnej, Chłodnictwo, nr 7, str. 12-22, 2006.
 35. Szczygieł I., Fic A., Nowak A. J.: Parametryczne zagadnienie odwrotne odtwarzania własności filtracyjnych gruntu. Modelowanie inżynierskie, Wyd. Pol. Śl., Nr 32, str. 439-446, 2006.
 36.  Fic A., Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M.: Analiza numeryczna wymiennika gruntowego pompy grzejnej ulokowanego w rejonie zrzutu ścieków. Modelowanie inżynierskie, Wyd. Pol. Śl., Nr 32, str. 143-150, 2006.
 37. Fic A., Białecki R. A., Kassab A. J.: Solving transient nonlinear heat conduction problems by proper orthogonal decomposition and finite element method. Numerical Heat Transfer, Part B-Fund., 48 (2) 103-124, 2005.
 38. Białecki  R. A., Kassab A. J., Fic A.: Proper orthogonal decomposition and modal analysis for acceleration of transient FEM thermal analysis. Int. J. for Numerical Methods in Eng., 62 (6), pp. 774-797, 2005.
 39. Składzień J., Kozioł J., Fic A.: Modelowanie przepływu ciepła przy zmianie fazy w wybranych układach chłodniczych i pomp ciepła. Wyd. Pol. Śląskiej, str. 267-274, 2005.
 40. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Analiza numeryczna wymiennika gruntowego pompy grzejnej ulokowanego w obszarze zrzutu ścieków.  ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 29, Gliwice, str. 69-74, 2005.
 41. Fic A.: A study of steady-state inverse heat transfer problem of estimating the boundary velocity. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol 45, No 2, 153-170, 2004.
 42. Nowak A. J., Białecki R. A., Fic A., Węcel G.: Analysis of fluid flow and energy transport in Czochralski's process, Computers & Flows, 32 (1), pp. 85-95, 2003.
 43. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Modelowanie procesów przepływowych w poziomym gruntowym wymienniku ciepła pompy grzejnej przy ruchu wód podziemnych. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, str. 105 - 110, Gliwice, 2003.
 44. Składzień J., Hanuszkiewicz - Drapała M., Fic A.: Modelowanie procesów cieplnych w gruntowym wymienniku ciepła z rurą Fielda (Modelling thermal processes in heat pump ground heat exchanger with field elements). ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, z. 20, 363-369, Gliwice, 2003.
 45. Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała, Składzień J.: Układy z pompami grzejnymi  wykorzystujące zakumulowaną w gruncie energię promieniowania słonecznego (Heat pump systems utilizing solar energy accumulated in the ground). ZNPŚl. Seria Energetyka, z. 139, 277-288, Gliwice, 2003.
 46. Nowak A.J., Białecki R., Fic A., Węcel G., Wrobel L.C., Šarler B.: Coupling of conductive, convective and radiative heat transfer in Czochralski crystal growth process. Computational Materials Science, vol 25, pp. 270-276, 2002.
 47. Szczygiel I., Fic A.: Inverse convection - diffusion problem of estimating boundary velocity based on internal temperature measurements. Inverse Problems in Engineering, vol. 10 (3), pp 271-291, 2002.
 48. Nowak A. J., Białecki R., Fic A., Węcel G.: Numerical solution of coupled conduction-convection-radiation heat transfer problem in a continuous casting process. Strojnicky Časopis, vol. 53, (2), pp. 92-108, 2002.
 49. Składzień J., Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M.: Ochładzanie i nagrzewanie gruntu w obszarze wymiennika ciepła pompy grzejnej. Gospodarka Paliwami i Energią, No 11, 8-12, 2002.
 50. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M.: Strumienie ciepła przejmowanego w poziomym wymienniku ciepła pompy grzejnej. Chłodnictwo, No 6, 8-13, 2002.
 51. Fic A.: Zagadnienie odwrotne identyfikacji prędkości brzegowej. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, z. 18, Gliwice, 2002.
 52. Fic A., Kozioł J., Skorek J.: Mathematical model of heat transfer within droplet during spray cooling of water. Archives of Thermodynamics, vol. 22, No 3-4, 69-76, 2001. 
 53. Piątek R., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Fic A.: Wpływ charakterystycznych parametrów gruntu na stan termiczny podłoża komory chłodniczej. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, z. 15, 281-286, Gliwice, 2001.
 54. Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J., Fic A.: Wpływ zewnętrznych strumieni ciepła na efektywność gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, z. 17, 65-70, Gliwice, 2001.
 55. Bury T., Fic A., Składzień J., Szczurek J.: Analiza wrażliwości modelu zjawisk termodynamicznych na zmiany wybranych parametrów. Materiały XL Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Gliwice-Wisła, 2001, ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, z 15, 47-52, Gliwice, 2001. 
 56. Fic A., Nowak A. J., Białecki R.: Heat Transfer Analysis of the Continuous Casting Problem by the Front Tracking Method BEM. Engineering Analysis with Boundary Elements, 24, 215-223, 2000.
 57. Kruczek T., Kozioł J., Fic A.: Application of the Least Squares Adjustment Method to the Calculation of the Flow Rate Flue Gases Leaving an Electric Arc Furnace Equipped with the Gas Burners. Proc. of 7-th Intern. Scientific Conf. Energy Transformations in Industry, Acta Mechanica Slovaca, 3/2000, Košice, Slovakia, 457-464, 2000.
 58. Fic A., Składzień J., Skorek J., Szczurek J.: Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie z reaktorem PWR. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, z. 14, 45-50, Gliwice, 2000.
 59. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Temperature field analysis in region of heat pump underground heat exchanger. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice-Wisła, z. 13, 69-72, 2000.
 60. Fic A., Składzień J., Skorek J., Szczurek J.: Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie z reaktorem wodnym ciśnieniowym. ZNPSl., s. Energetyka z. 131, 65-79, 1999, Gliwice.
 61. Fic A.: Bezwymiarowy model matematyczny zamrażania gruntu przy ruchu wody gruntowej. Materiały XXXVIII Sympozjonu PTMTiS, ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 10, 83-88, Gliwice,1999.
 62. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Wilk K.: Numeryczna analiza pola temperatury w typowym podłożu komory chłodniczej ogrzewanym w sposób nieregularny. Chłodnictwo, nr 6, 33-37, 1998.
 63. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Wilk K.: Trójwymiarowa analiza wpływu otoczenia na rozkład temperatury w podłożu komory chłodniczej. Mat. XXXVII Sympozjonu PTMTiS pt.: Modelowanie w mechanice, Gliwice-Wisła, ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 6, 95-100, Gliwice, 1998.
 64. Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała M., Składzień J., Wilk K.: Numerical Analysis of the Temperature Field in Typical Cold Room Foundation. Archiwum Termodynamiki vol. 19, no 1-2, 103-120, 1998.
 65. Fic A., Składzień J.: Zamrażanie gruntu w warunkach ruchu wody gruntowej - koncepcja metody obliczeń numerycznych. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 3, 49-54, Gliwice, 1997.
 66. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Wilk K.: Wyznaczanie przebiegu izoterm w podłożach komór chłodniczych przy zmiennych warunkach ich pracy. ZN Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 3, 43-48, Gliwice, 1997.
 67. Białecki R., Fic A., Nowak A., J., Wrobel L., C.: Numerical Analysis of Continuous Casting Problem by BEM. Proc. of International Conf. on Heat Transfer with Change of Phase HEAT 96, ZNPŚw, No 61, Kielce, 1996.
 68. Składzień J., Skorek J., Fic A.: Analiza przebiegu awarii typu LOCA w obudowie bezpieczeństwa reaktora jądrowego typu WWER-1000. ZNPŚl, seria Mechanika, z. 121, 1995.
 69. Fic A., Składzień J.: Analiza cieplna procesu ochładzania górotworu przy uwzględnieniu ruchu wód podziemnych. ZNPŚl, seria Energetyka, z. 124, 1995.
 70. Fic A., Składzień J.: Zastosowanie MES do analizy cieplnej procesu zamrażania górotworu przy różnej konfiguracji rur mrożeniowych. ZNPŚl, seria Energetyka, z. 124, 1995.
 71. Składzień J., Kurpisz K., Skorek J., Fic A., Wilk K., Szczygieł I.: Wybrane zagadnienia termodynamiczne w układach niekonwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej. ZNPŁ, seria Cieplne Maszyny Przepływowe, z. 109, 1995. 
 72. Fic A., Składzień J., Skorek J.: Analysis of the Influence of Ventilation Systems on the Loss-of-Coolant Accident Within the Containment of the WWER-440 Nuclear Reactor. Nukleonika, 39, No 4, 1994.
 73. Fic A., Skorek J.: Mathematical Model of Transient Heat and Flow Processes in Containment of a PWR Nuclear Reactor. Archiwum Energetyki Nr 1-2, 1993.
 74. Fic A., Skorek J.: Analysis of Work of Pressure Suppression System of the Containment of WWER-440 Nuclear Reactor. Archiwum Energetyki Nr 3-4, 1993.
 75. Fic A., Składzień J.:  Analiza awaryjnych przebiegów ciśnienia w układach lokalizacji awarii reaktora WWER-440. ZNPŚl., seria Energetyka, z. 117, Gliwice, 1993.
 76. Fic A., Składzień J., Skorek J.: Określenie wpływu rozdrobnienia kropel w układzie zraszania na przebieg parametrów termicznych w układzie lokalizacji awarii reaktora jądrowego.  ZNPŚ, seria Mechanika, z. 107, Gliwice, 1992.
 77. Fic A., Składzień J., Skorek J.: Obliczenia koncentracji wodoru w układzie lokalizacji awarii siłowni jądrowej podczas awarii typu LOCA. ZNPŚ, seria Mechanika,  z. 103, Gliwice, 1991.
 78. Fic A., Skorek J.: Modelowanie przebiegu zjawisk cieplno - przepływowych wewnątrz obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego w warunkach rozszczelnienia obiegu pierwotnego. ZNPŚ, seria Mechanika, z. 99, Gliwice, 1989.
 79. Fic A.: Wybrane aspekty stosowania metody uśredenień całkowych do rozwiązywania zagadnień Stefana. ZNPŚl, seria Energetyka, z. 107, 1988.
 80. Składzień J., Kurpisz K., Fic A.: Wstępne badania eksploatacyjne wybranych parametrów pracy prototypowego urządzenia górniczego chłodniczego o działaniu pośrednim. ZNPŚ, seria Energetyka, z. 96, 1988.
 81. Fic A., Łukaszek W., Składzień J.: Problemy lokalizacji i budowy jądrowych źródeł ciepła w regionie katowickim. Prace Naukowe PAN, Oddział Katowice, Katowice, 1988.
 82. Ziębik A., Fic A., Kruczek T.: Analiza zasobów energii odpadowej w hucie miedzi. Rudy i Metale Nieżelazne, 2, 58-61, 1988.
 83. Fic. A., Groborz .Cz., Uruski J.: Program do wyznaczania dwuwymiarowych pól temperatury metodą elementów skończonych. ZNPŚl, seria Energetyka, z. 92, Gliwice,1986.
 84. Fic A., Kozioł J.: Analiza energochłonności wydobycia węgla kamiennego w wybranych kopalniach. Przegląd Górniczy, Nr 10, 332-337, 1985.
 85. Fic A., Nadziakiewicz J., Składzień J.: Stanowisko do pomiarów własności cieplnych górotworu. Przegląd Górniczy, tom 36, Nr 5, 249-254, 1980.
 86. Fic. A.: Wyznaczanie ustalonych pól temperatur w układach osłonowych reaktorów typu WWER. Postępy Techniki Jądrowej Nr 8, 1979.
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
 1. Jacek Smołka, Michał Palacz, Michał Haida, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Modelling, validation and optimisation of two-phase transcritical R-744 flow through an ejector-based refrigeration system (Modelowanie, walidacja i optymalizacja dwufazowego transkrytycznego przepływu dwutlenku węgla przez strumienicę w układzie chłodniczym), Proceedings of the Simulation 2016 (Symulacja 2016), Serock-Jachranka, Poland, 2016 (in Polish).
 2. Michal Palacz, Jacek Smolka, Michal Haida, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner An analysis of homogeneous relaxationmodel accuracy for the CO2 expansion inside the two-phase ejector, Proceedings of the 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference 2016, Edinburgh, U.K., 2016 (submitted).
 3. Jacek Smolka, Michal Palacz, Michal Haida, Jakub Bodys, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner A performance comparison of fixed ejectors with and without a swirl generator and controllable ejectors in a CO2 refrigeration system, Proceedings of the 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference 2016, Edinburgh, U.K., 2016 (submitted).
 4. Jakub Bodys, Michal Palacz, Jacek Smolka, Michal Haida, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner 3-D CFD modelling of multi-ejector module performance, Proceedings of the 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference 2016, Edinburgh, U.K., 2016 (submitted).
 5. Zbigniew Buliński, Michał Palacz, Jacek Smołka, Adam Fic, Andrzej Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Verification and validation of mathematical model of multiphase flow through transonic R744 ejector, Proceedings of the 12th World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2016, Seoul, Korea (submitted).
 6. Michal Palacz, Jacek Smolka, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner CFD-based shape optimisation of two-phase ejector for R744, Proceedings of the 24th IIR International Congress of Refrigeration, Yokohama, Japan, 2015.
 7. Jacek Smołka, Michał Palacz, Michał Haida, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Numerical analysis of multi-ejector module operation in refrigeration system in supermarket for natural refrigerant R744 (Analiza numeryczna pracy modułu eżektorowego w instalacjach chłodniczych supermarketów na naturalny czynnik R744), Proceedings of the XLVII Dni Chłodnictwa (Dni Chłodnictwa), Poznań, 2015, Poland (in Polish).
 8. Michal Palacz, Jacek Smolka, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowaka, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner The CFD-based optimisation of the CO2 ejector for the supermarket refrigeration systems, Proceedings of the Eurotherm Seminar No 109, Numerical Heat Transfer 2015, Gliwice-Warsaw, Poland.
 9. Jacek Smolka, Michal Palacz, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner CFD study of CO2 multi-ejector module performance for supermarket refrigeration systems working at hot and cold climate conditions, Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, 2015.
 10. A. Fic, M. Palacz, J. Smołka, Z. Buliński, A.J. Nowak, K. Banasiak, A. Hafner: CFD modelling of two-phase transonic flow of compressible fluid in an axisymmetric ejector. 9th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, 29th June - 2nd July 2015, Munich, plik pdf.
 11. Michał Palacz, Jacek Smołka, Adam** Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej Józef Nowak, K. Banasiak, A. Hafner: CFD-based shape optimisation of mixing section of R744 two-phase ejectorVI International Conference of Copuled Problems in Science and Engineering, Venice, Italy, May 18-20, 2015 [online]plik pdf s. 1.
 12. Jakub Bodys, Michał Palacz, Jacek Smołka, Adam Fic, Piotr Buliński, Andrzej Józef Nowak, K. Banasiak, A. Hafner: Efficiency of the fixed and controllable ejector installed in CO2 refrigeration systemProceedings of the 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2015, Pau, France, 29th June - 3rd July2015. s. 1-13.
 13. Adam Fic, Jan Składzień, M. Gabriel: Kogeneracyjny blok energetyczny z wysokotemperaturowym gazowym reaktorem jądrowym oraz sprężarkową gazową pompą grzejnąPolski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 53-54.Toż w jęz. ang. s. 54-55.
 14. Magdalena Urszula Orszulik, Adam Fic: Model CFD pasywnego rekombinatora katalitycznego wodoru
  Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 79-81,Toż w jęz. ang. s. 81-83.
 15. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Michał Palacz, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Transport phenomena during transcritical flow of real fluid (R744) within ejector – homogeneous model, EUROTHERM SEMINAR 101, Transport Phenomena in Multiphase Systems, CD-ROM, Keynote Lecture, Cracow, Poland, 2014.
 16. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Andrzej Fic, Ludwik Kosyrczyk, Łukasz Słupik Numerical analysis of transient combustion process in heatng flues of two-product battery (Analiza nieustalonego procesu spalania gazu w kanałach grzewczych baterii dwuproduktowej), Proceedings of Cokemaking (Koksownictwo) 2014, Wisla, Poland 2014 (in Polish).
 17. Michał Palacz, Jacek Smołka, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak A.: CFD-based sensitivity analysis of the CO2 two-phase ejector geometry, Proceeding of the XXI Fluid Mechanics Conference, AGH-UST, Cracow, Poland, 2014.
 18. Jacek Smolka, Lukasz Slupik, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk Identification of control parameters for coking process using validated coupled CFD model of a coke oven battery operation, Proceeding of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2014, Venice-Istanbul, 2014.
 19. Adam Fic, Lukasz Slupik, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Bulinski, Jacek Smolka, Ludwik Kosyrczyk: Numerical model of the coal carbonization process - sensitivity analysis and validation, Proceeding of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2014, Venice-Istanbul, 2014.
 20. Jan Składzień, Adam Fic, Michał Gabriel: Thermal Analysis of Selected Cogeneration Systems with HTR Reactors, Proceeding of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2014, Venice-Istanbul, 2014.
 21. Jacek Smolka, Michal Palacz, Zbigniew Buliński, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Armin Hafner: CFD study of a CO2 ejector performance installed in large cooling systems working at different ambient conditions, Proceedings of the WCCM-ECCM-ECFD 2014 Congress, Barcelona, Spain, 2014.
 22. Zbigniew Bulinski, Michał Palacz, Jacek Smolka, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Armin Hafner, A CFD based investigation of the influence of medium parameters on the transcritical R744 ejector, Proceedings of the WCCM-ECCM-ECFD 2014 Congress, Barcelona, Spain, 2014.
 23. Łukasz Słupik, Ludwik Kosyrczyk, Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Jacek Smołka Mathematical model of a coke chamber, Proceeding of the Simulation 2014 conference, Wisła, Poland, 2014 (in Polish).
 24. Adam Fic, Łukasz Słupik, Andrzej J. Nowak, Zbigniew, Jacek Smołka, Ludwik Kosyrczyk Numerical analysis of thermal processes within coke oven charge, Proceedings of Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science, Hong Kong, 2013.
 25. Buliński Z., Mańka A., Szczygieł F., Fic A., Rojczyk M., Sachajdak A.: Experimental investigation of the velocity field inside the laboratory scale flotation cell. Proceedings of the Flotation '13 Conference, Cape Town, South Africa, 2013.
 26. Sachajdak A., Szczygieł I., Adam Fic A., Manka A.: Numerical and experimental investigation of air-water flow in a flotation machine. Proceedings of the Flotation '13 Conference, Cape Town, South Africa, 2013.
 27. Jacek Smolka, Adam Manka, Zbigniew Bulinski, Marek Rojczyk, Adam Fic, Ireneusz Szczygiel, Andrzej Sachajdak: Numerical and experimental study of glass-water flow within a laboratory flotation machine, Proceedings of the Flotation '13 Conference, Cape Town, South Africa, 2013.
 28. PIŁAT M., FIC A., BURY T., SKŁADZIEŃ J.: CFD model of hydrogen passive autocatalytic recombiner and its validation.  XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej PBEC 2013, Warszawa, 10-13 grudnia 2013. 
 29. BURY T., SKŁADZIEŃ J., FIC A.: Wybrane aspekty modelowania zachowania się wodoru w obudowie bezpieczeństwa reaktora wodnego za pomocą kodu o parametrach skupionych. Konferencja "Nauka i technika wobec wyzwania budowy elektrowni jądrowej" - MˇDRALIN 2013, 13-15 lutego 2013, Warszawa.
 30. Tadeusz Kruczek, Andrzej Sachajdak, Adam Fic: Badania nieustalonej wymiany ciepła na zewnętrznej powierzchni napowietrznego rurociagu cieplnego znajdującego się w otwartej przestrzeni. Mat 52 Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", Gliwice-Ustroń, Zeszyt streszczeń s.156-157.
 31. Tadeusz Kruczek, Andrzej Sachajdak, Adam Fic:  Analysis of transient thermal state of overhead pipeline in open air space.  Numerical Heat Transfer 2012 International Conference. NHT 2012. ECCOMAS Special Interest Conference, Wrocław, Poland, 4-6 September, 2012. Book of abstracts. Ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2012, s. 141-142, pełny tekst na CD-ROM.
 32. Mańka A., Buliński Z., Szczygieł I., Fic A., Analiza pracy aeratora laboratoryjnej maszyny flotacyjnej za pomocą cyfrowej anemometrii obrazowej, X międzynarodowa Konferencja Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ICNOP’12, Trzebieszowice, Poland, 2012.
 33. Łukasz Słupik, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Jacek Smołka, Andrzej Józef Nowak, L. Kosyrczyk: CFD model of thermal processes within coke chambers. Numerical Heat Transfer 2012 International Conference. NHT 2012. ECCOMAS Special Interest Conference, Wrocław, Poland, 4-6 September, 2012. Book of abstracts. Ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2012, s. 171-172, Pełny tekst na CD-ROM.
 34. Jacek Smołka, Adam Fic, Andrzej Józef Nowak, L. Kosyrczyk, Zbigniew Buliński:  3-D CFD modelling of temperature fields within periodically fired heating channels of a coke oven battery. Numerical Heat Transfer 2012 International Conference. NHT 2012. ECCOMAS Special Interest Conference, Wrocław, Poland, 4-6 September, 2012. Book of abstracts. Ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2012, s. 47-48, Pełny tekst na CD-ROM.
 35. Andrzej Sachajdak, Ireneusz Szczygieł, Adam Fic, Marek Rojczyk:  Numerical simulation of two phase flow in a flotation machine. Numerical Heat Transfer 2012 International Conference. NHT 2012. ECCOMAS Special Interest Conference, Wrocław, Poland, 4-6 September, 2012. Book of abstracts. Ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2012, s. 105-106, Pełny tekst na CD-ROM.
 36. Buliński Z., Fic A., Rojczyk M., Szczygieł I., Water velocity measurements inside the small scale flotation machine, The 1st International Congress on Thermodynamics, Poznan, Poland, 2011.  
 37. Kruczek T., Fic A., Sachajdak A., Influence of transient-state on evaluation of thermal insulation quality of overhead pipeline with the use of infrared camera measurement results. Proceedings of the 11-th International Conference on "Quantitative InfraRed Thermography",  Naples, Italy, 11-14 June, 2012, CD 8 pages, Book of abstracts, ID-378, pp. 31. 
 38. Szczygiel I, Fic A., Sachajdak A., Rojczyk M., Buliński Z., Numerical analysis of the water aeration in the flotation machine, Proceedings of the 10th World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2012, Sao Paulo, Brazil, 2012.  
 39. Smolka J., Fic A., Nowak A.J., Bulinski Z., CFD simulation of coupled thermal processes within heating channel system of the coke oven battery, Proceedings of the 10th World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2012, Sao Paulo, Brazil, 2012.  
 40. Magdalena Urszula Piłat, Adam Fic.: A study of the hydrogen transport in the containment using CFD code. Numerical Heat Transfer 2012 International Conference. NHT 2012. ECCOMAS Special Interest Conference, Wrocław, Poland, 4-6 September, 2012. Book of abstracts. Ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2012, s. 201-202.
 41. Fic A., Składzień J.: Analiza numeryczna wymiany ciepła w pręcie paliwowym reaktora Maria po jego wyłączeniu. Modelowanie inżynierskie, Gliwice , Nr 41, t. 10, str 81-90, ISSN 1896-771X, czerewiec 2011.
 42. Szczygieł I., Sachajdak A., Manka A., Numerical Analysis of the Water Aeration in the Floatation Machine. HEAT 2011, The 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, June 28 - July 2, 2011, Ryn, Poland.  
 43. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Adam Fic and Ludwik Kosyrczyk: CFD model of conjugate thermal processes within coke oven battery as an example of complex industrial application, Proceedings of the CMM-2011 Computer Methods in Mechanics, Warsaw, Poland, 2011 (submitted).
 44. Fic A., Szczygieł I., Sachajdak A., Mańka A., Duda T.: Symulacja napowietrzania wody w maszynie flotacyjnej. XLIX Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Gliwice- Ustroń, 26 lutego-2 marca 2011.
 45. Kruczek T., Fic A., Duda T.: Wpływ radiacyjnej wymiany ciepła na straty ciepła z napowietrznego rurociągu ciepłowniczego w warunkach niskiej temperatury nieboskłonu. XLIX Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Gliwice- Ustroń, 26 lutego-2 marca 2011.
 46. Bury T., Składzień J., Fic A., Badanie procesów cieplno-przepływowych po wystąpieniu awarii LOCA w reaktorze PWR. Konferencja Naukowo-Techniczna "Polska Nauka i Technika dla Elektrowni Jądrowych w Polsce", Mądralin 2011. 
 47. Fic A., Piłat M.: Symulacja awarii rozszczelnieniowej w obudowie reaktora jądrowego przy wykorzystaniu technik CFD. Materiały XLIX Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”, Gliwice- Wisła, 21-25 luty 2010. 
 48. Nowak A.J., Smołka J., Fic A., Kosyrczyk L., CFD model of conjugate thermal processes within coke oven battery as an example of complex industrial application, Proceedings of the CMM-2010 Computer Methods in Mechanics, Warsaw, Poland, 2010.
 49. Piłat M., Fic A.: Zastosowanie CFD do modelowania procesów cieplno przepływowych w obudowach bezpieczeństwa reaktorów jądrowych podczas LOCA.  XIV Sympozjum |Wymiany Ciepła i Masy, Międzyzdroje, wrzesień, 2010 
 50. Fic A., Rojczyk M., Składzień J.: Analiza wymiany ciepła w pojemniku transportowym na płytki uranowe naświetlanych w reaktorze jądrowym, Materiały XIV Konferencji „Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy”, Miedzyzdroje, Polska, 2010. 
 51. Fic A., Składzień J., Rojczyk M.: Analiza wymiany ciepła w płytkach uranowych naświetlanych w reaktorze jądrowym, Materiały XLIX Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”, Gliwice- Wisła, 21-25 luty 2010, Modelowanie Inżynierskie, Gliwice 2010. 
 52. Kruczek T., Fic A.: Numerical analysis of heat losses of overhead heat pipeline at low temperature of the sky. Proc. of 13-th International Conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12.09.2010, s.299-308.
 53. Kruczek T., Fic A.: Calculation and infrared measurement identification of shell temperature distribution on overhead heat pipeline placed in open air space. Proceedings of 10-th International Conference on "Quantitative InfraRed Thermography", Quebec, Canada, 27-30, July 2010  pp. 645-652.
 54. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Adam Fic, Ludwik Kosyrczyk:  Analysis of unsteady heat transfer processes within heating channels of the coke-oven battery as a result of discrete boundary condition change, Proceedings of the Coke Engineering Conference 2010, Zakopane, Poland, 2010 (in Polish). 
 55. Buliński Z., Fic A., Smołka J., Nowak A.J., Banasiak K., Haffner A., The heterogenous mathematical model of the two-phase transonic compressible flow of the carbon dioxide through a heat pump ejector, Proceedings of the Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2010, Miedzyzdroje, Poland, 2010.
 56. Adam Fic, Jacek Smołka, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak:  Solving enthalpy formulated energy equation for compressible fluid flows using Fluent package, Proceedings of the XIV Symp. Heat and Mass Transfer, Miedzyzdroje, Poland, 2010 (in Polish) 
 57. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Adam Fic, Ludwik Kosyrczyk:  Mathematical model of the heat transfer processes within heating channels of the coke-oven battery, Proceedings of the Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2010, Miedzyzdroje, Poland, 2010 
 58. Mańka A., Fic A., Sachajdak A., Szczygieł I.: Flow Process in the aerator of the flotation machine – preliminary simulations, Proceedings of The International Conference “Copper 2010”, 6-10 June 2010, Hamburg, Germany, pp. 2845-2856, Ed: GDMB Clausthal - Zellerfeld, Germany. 
 59. Bulinski Z., Smolka J., Fic A., Banasiak K., Nowak A.J.  A comparison of heterogeneous and homogenous models of two-phase transonic compressible co2 flow through a heat pump ejector,Proceedings of the 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010 (submitted). http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/10/1/012019 
 60. Smolka J., Bulinski Z., Fic A., Banasiak K., Nowak A.J. Equilibrium model of two-phase transonic compressible CO2 flow through heat pump ejector and its experimental validation,  Proceedings of the Fifth European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD 2010, Lisbon, Portugal, 2010 (submitted). 
 61. Smolka J., Bulinski Z., Fic A., Banasiak K., Nowak A.J.  Two-phase transonic compressible CO2 flow through heat pump ejector based on homogeneous equilibrium model, Proceedings of the Fourth European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, France, 2010 (submitted).
 62. Smolka J., Bulinski Z., Fic A., Banasiak K., Nowak A.J.  Mathematical modelling of two-phase transonic compressible CO2 flow through heat pump ejector, Proceedings of 7th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics and the 4rd Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer (full paper published in AIP Conference Proceedings - see journal papers), Crete Island, Greece, 2009. 
 63. Kruczek. T,. Fic A.: Badania rozkładów temperatury na powierzchni płaszcza napowietrznego rurociągu energetycznego (Investigations of temperature distribution on external shell of overhead heat pipeline). Mat. Konf. „VIII Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni TTP2009”, Ustroń-Jaszowiec,  22-24.X.2009, CD-6str., streszczenia s.121-122.
 64. Fic A., Składzień J.: Analiza numeryczna wymiany ciepła w pręcie paliwowym reaktora Maria po jego wyłączeniu. XLVII Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Gliwice - Wisła, Luty-Marzec 2008, płytka CD, 2009.
 65. Szczygieł I., Fic A., Sachajdak A., Mańka A.: Analiza numeryczna przepływu dwufazowego w maszynie flotacyjnej. XLVII Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Gliwice - Wisła, Luty-Marzec 2008, płytka CD, 2009.
 66. Kassab A.,  Białecki R.A., and Fic A.: Solving Transient Heat Conduction Utilizing POD-Reduced FEM Models, ASME Paper IMECE2008-67404. Presented at session 12-30-2 Reduced Order Models in Fluid Dynamics and Heat Transfer, November 3, 2008. 
 67. A. Fic, R.A. Białecki and Z. Ostrowski, Estimation of inlet velocity based on POD inverse solution of the unsteady heat transfer problem, 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8 and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008, Venice Italy, 30 June - 4th July 2008, Summary on CD-ROM published by International Centre for Numerical Methods in Engineering, Barcelona Spain.  
 68. Szczygieł I., Fic A., R.A. Sachajdak A.: Estimation of thermal parameters describing surfacing by welding process, 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8 and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008, Venice Italy, 30 June - 4th July 2008, Summary on CD-ROM published by International Centre for Numerical Methods in Engineering, Barcelona Spain. 
 69. Szczygieł I., Fic A., Kruczek  T., Sachajdak A.: Verification of temperature  distribution In the system for pad welding by means of infrared thermography. Proceedings of  9-th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, Kraków, 2-5, July 2008,  pp.433-434.
 70. Składzień J., Fic A.: Powyłączeniowe prądy konwekcyjne w prętach paliwowych reaktora Maria. Archiwum Energetyki, T XXXVIII, Nr 2, str 193 – 200, 2008. (Konferencja Naukowo – Techniczna ENERGETYKA 2008, Wrocław 5-7 11. 2008, Streszczenie: Katalog Okolicznościowy, str 101-102. 
 71. Fic A., Z. Ostrowski: Zastosowanie techniki pod do identyfikacji prędkości wody gruntowej w obszarze zamrażania gruntu w oparciu o pomiary temperatury. XlVII Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Gliwice - Wisła, Luty-Marzec 2008, Streszczenie na płytce Cd, 
 72. Szczygieł I., Fic A., Sachajdak A.: Rozkład temperatury na powierzchni napawanego materiału – modelowanie numeryczne i weryfikacja. XlVII Sympozjon "Modelowanie W Mechanice", Gliwice - Wisła, Luty-Marzec 2008, Streszczenie na płytce Cd. 
 73. Fic A., Ostrowski Z.: Estymacja prędkości brzegowej wody gruntowej w oparciu o pomiary temperatury przy zastosowaniu techniki POD. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin – Darłówko, Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, ISBN 978-83-7365-128-9, tom I, 411-418, CD, 2007.
 74. Fic A., Szczygieł I., Sachajdak A.: Analiza wrażliwości temperatury względem oporu kontaktowego w układzie do napawania powierzchni. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin – Darłówko, Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, ISBN 978-83-7365-128-9, tom I, 419-426, CD, 2007.
 75. Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Fic A.: Analiza termodynamiczna złożonego u-rurowego gruntowego wymiennika pompy grzejnej. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin – Darłówko, Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, ISBN 978-83-7365-128-9, tom I, 499-506, CD, 2007.
 76. Ostrowski Z., Białecki R. A., Fic A., Weber R., Muster M.: Zastosowanie aproksymacji POD-RBF do rozwiązywania zadań odwrotnych. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin – Darłówko, Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, ISBN 978-83-7365-128-9, tom II, 769-776, CD, 2007.
 77. Szczygieł I., Fic A., Sachajdak A.: Analiza odwrotna zjawisk cieplnych przy napawaniu metali. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin – Darłówko, Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, ISBN 978-83-7365-128-9, tom II, 979-986, CD, 2007.
 78. Pohl A., Tinoco H., Frid W., Fic A.: Modelowanie numeryczne przepływu płynu w kanale z kryzą owalną. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła I Masy, Koszalin – Darłówko, WYDAWNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ, ISBN 978-83-7365-128-9, TOM II, 823-830, CD, 2007.
 79. Fic A., Białecki R.A.: Zastosowanie kroczącej metody POD-FEM do redukcji stopni swobody w zdaniach nieliniowych nieustalonego przewodzenia ciepła. XLVI Sympozjon Modelowanie w mechanice, Gliwice - Wisła, luty-marzec 2007, streszczenie na płytce CD, ISBN 83-60102-40-6.
 80. Szczygieł I., Fic A., Sachajdak A.: Odwrotne sformułowanie dyfuzyjno-adwekcyjnego problemu przepływu ciepła. XLVI Sympozjon Modelowanie w mechanice, Gliwice - Wisła, luty-marzec 2007, streszczenie na płytce CD, ISBN 83-60102-40-6.
 81. Fic A., Szczygieł I., Sachajdak A.: Temperature distribution in the system for pad welding - sensitivity analysis. International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, K. Dems, D. Gawin, M. Lefik and Z. Więckowski eds. Łódź/Spała, 2007, full version on CD-ROM.
 82. R.A. Białecki, Z. Ostrowski, A. Fic and A. Klimanek Application of the Proper Orthogonal Decomposition Method to the solution of direct and inverse heat transfer problems, International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, K. Dems, D. Gawin, M. Lefik and Z. Więckowski eds. Łódź/Spała, 2007, pp. 21-22, full version on CD-ROM.
 83. Fic A., Szczygieł I., Sachajdak A.: Heat transfer analysis in the system for pad welding of surfaces. Inverse Problem Symposium, Czerwiec 11 - 12, 2007, Michigan State University.
 84. Szczygieł I., Fic A., Sachajdak A.: Estimation of thermal resistance during surfacing by welding - sensitivity analysis. Int. Conf. Inverse Problems, Design and Optimization Symposium, June, 16-18,  Miami, 2007.
 85. Ostrowski Z., Białecki R.A., Fic A., Weber R., Muster M.: POD - RBF network approximation for inverse problem solution. Int. Conf. Inverse Problems, Design and Optimization Symposium, June, 16-18,  Miami, 2007.
 86. Szczygieł I., Fic A., Sachajdak A.: Inverse analysis of thermal phenomena during surfacing by welding. 17th Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Łódź - Spała, czerwiec 2007. 
 87. Szczygieł I., Kryza J., Fic A.: Kalibrowanie parametrów filtracyjnych warstw słabo przepuszczalnych na modelu numerycznym zbiornika triasowego w rejonie Strzelec Opolskich. Materiały Konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Poznań - Ciążeń, 271- 284, 2006.
 88. Fic A., Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M.: Analiza numeryczna wymiennika gruntowego pompy grzejnej ulokowanego w rejonie zrzutu ścieków. XLV Sympozjon Modelowanie w mechanice, Gliwice - Wisła, luty 2006, streszczenie na CD-ROM. 
 89. Nowak A.J., Fic A., Ginalski M., Smołka J.: Numerical heat transfer and multiphase reacting flows encountered in copper industry. EUROTHERM Seminar 82 Numerical Heat Transfer 2005, Cracow-Gliwice, Poland, A.J. Nowak R.A. Białecki G. Węcel (eds.), Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, (2005), vol. 3, pp 869-878.
 90. Nowak A.J., Fic A., Ginalski M., Smołka J.: Computer Modelling of Multiphase Flows Encountered in Copper Industry. Proceedings of the 2nd Workshop on Advanced Computational Engineering Mechanics Alexander von Humbold, Erlangen, June 30-July 2, 2005, pp. 243-252.
 91. Hanuszkiewicz Drapała M., Fic A., Składzień J.: Analiza termodynamiczna układu sprężarkowa parowa pompa grzejna - pionowy gruntowy wymiennik ciepła (Thermodynamic analysis of vapour compressor heat pump system - vertical ground heat exchanger), Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk-Sopot 2005, CD-ROM.
 92. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Analiza porównawcza efektywności pionowych gruntowych wymienników ciepła pomp grzejnych (Comparative effectiveness analysis of vertical ground heat exchangers of heat pumps), Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk-Sopot 2005, CD-ROM.
 93. Fic A., Składzień J.: Analiza celowości instalacji gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej na terenie polderów do zrzutu ścieków (Purposseness analysis of ground heat exchanger installation in the region of polders for waste dumping). Materiały Konferencji XXXVII Dni Chłodnictwa, 23-24 listopad, Poznań, 2005, str. 75-86. 
 94. Szczygieł I., Fic A., Nowak A. J.: Parametryczne zagadnienie odwrotne odtwarzania własności filtracyjnych gruntu. XLV Sympozjon Modelowanie w mechanice, Gliwice - Wisła, luty 2006, streszczenie na CD-ROM.  A.J. Nowak R.A. Białecki G. Węcel (eds.), Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, (2005), vol. 3, pp. 1057-1066.
 95. Fic A., Hanuszkiewicz Drapała M., Składzień J.: Numerical Model of the System: Vapour Compressor Heat Pump - Ground Heat Exchanger, EUROTHERM Seminar 82 Numerical Heat Transfer 2005, Cracow-Gliwice, Poland, A.J. Nowak R.A. Białecki G. Węcel (eds.), Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, (2005), vol. 3, pp. 743-752.
 96. Fic A., Ostrowski Z., Białecki R.: Retrieving inlet velocity in transient convection diffusion problems in the presence of phase change using POD. EUROTHERM Seminar 82 Numerical Heat Transfer 2005, Cracow-Gliwice, Poland
 97. Nowak A., Fic A., Ginalski K., Smołka J.: Modelling of heat transfer and multiphase flow typical for copper fire refining processes occuring in anode furnance. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, June 21-24, 2005, Częstochowa, Poland, Conf. CD-ROM.
 98. Nowak A., Fic A., Ginalski K., Smołka J.: Modelling heat transfer and reacting multiphase flows occurring in copper fire refining processes. Proceedings of the International Conference for Coupled Problems in Science and Engineering, Santorini, Greece, Conf. CD-ROM, 2005.
 99. Składzień J., Hanuszkiewicz - Drapała M. Fic A., Majchrzyk K.: Pomiarowo-obliczeniowa analiza pracy układu: sprężarkowa parowa pompa grzejna - pionowy gruntowy wymiennik ciepła (Measuremental and computational analysis of the system: vapour compressor heat pump - vertical ground heat exchanger). Materiały Konferencji XXXVII Dni Chłodnictwa, Poznań, 2005, str. 199-210.
 100. Fic, A., Białecki, R.A., Kassab, A.J.: Solving transient nonlinear heat conduction problems by proper orthogonal decomposition and FEM, Proc. of International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer CHT-04, Norway, paper CHT-04-173, 2004.
 101. Fic A., Białecki R. A., Kassab A. J: The proper orthogonal decomposition technique combined with FEM - an effective tool for solving transient heat conduction problems. 2nd Int. Conference on Contemporary Problems in Thermal Engineering, Gliwice - Ustroń, pp. 415-426, 2004.
 102. Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M., Fic A.: Thermal analysis of vertical ground exchangers of heat pumps. Proc. of CHT-04 ICHMT. International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, 19-24 April, Kirkenes - Bergen, paper no CHT-04-176 on CD, Norway, 2004.
 103. Hanuszkiewicz-Drapała M., Fic A., Składzień J.: Solar energy utilization in the system: heat pump - ground heat exchanger. Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Szczecin - Międzyzdroje, str. 347-354, 2004.
 104. Fic A., Szczygiel I., Nowak A. J.: Estimation of boundary velocity in heat conduction-convection problem with change of phase. The Int. Conf. on Computational Methods, Singapore, paper FP 304 on CD, 2004.
 105. Fic A., Białecki R. A., Kassab A. J: Application of the proper orthogonal decomposition and FEM to the solution of direct heat conduction problems. Proc. XII Symp. Heat and Mass Transfer, Polish Academy of Science, Committee for Thermodynamics and Combustion, Cracow, pp. 221-233, 2004.
 106. Fic A., Składzień J.: Pole temperatury i prędkości wilgoci w obszarze wymiennika gruntowego pompy grzejnej (Temperature and moisture velocity fields in the region of ground heat exchanger of heat pumps) . Proc. XII Symp. Heat and Mass Transfer, Polish Academy of Science, Committee for Thermodynamics and Combustion, Cracow, pp. 245-254, 2004.
 107. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Pionowy gruntowy wymiennik ciepła jako element pompy grzejnej (Vertical ground heat exchanger as element of heat pump system).  Proc. XII Symp. Heat and Mass Transfer, Polish Academy of Science, Committee for Thermodynamics and Combustion, Cracow, pp. 235-244, 2004.
 108. Składzień J., Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M.: Thermal analysis of systems: ground heat exchangers - heat pump. 2 nd Int. Conference on Contemporary Problems in Thermal Engineering, Gliwice - Ustroń, pp. 415-426, 2004.
 109. Nowak A.J., Fic A., Ginalski M., Smołka J.: Modelling of multiphase flows and heat transfer occuring in cooper fire refining processes. The Int. Conf. on Computational Methods, December 15-17, 2004, paper FP 300 on CD, Singapore, 2004.
 110. Nowak A.J., Fic A., Ginalski M., Smołka J.: Multiphase modelling of selected stages of cooper fire refining processes. Proc. XII Symp. Heat and Mass Transfer, Polish Academy of Science, Committee for Thermodynamics and Combustion, Cracow, pp. Vol. 2, 603-612, 2004.
 111. Fic A., Składzień J., Skorek J.: Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych przy zmianie fazy (Numerical analysis of thermal and flow processes with change of phase). Materiały Seminarium Aktualne Problemy Energetyki Cieplnej, 101-116, Gliwice, 2003.
 112. Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M., .Fic A.: Ground as a solar energy storage for heat pump systems. 9th International Conference on Thermal Energy Storage FUTURESTOCK 2003, pp. 479-484, Warszawa, 2003.
 113. Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała, Składzień J.: Analiza termodynamiczna układu pompa grzejna - pionowy gruntowy wymiennik ciepła (Thermodynamic analysis of the system of heat pump - vertical ground exchanger). Materiały Konferencji Naukowo - Technicznej XXXV Jubileuszowe Dni hłodnictwa, Rydzyna 2003, 77-88, 2003.
 114. Białecki, R.A., Kassab, A.J., Fic, A.: Reduction of the Dimensionality of Transient FEM Solutions Using Proper Orthogonal Decomposition, Proc. of 36th AIAA Thermophysics Conference, Orlando, Florida, paper AIAA 2003-4207, 2003.
 115. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Obszar gruntowego wymiennika pompy grzejnej jako akumulator energii słonecznej. Materiały XVIII Zjazdu Termodynamików, 2-6.09.2002, Muszyna, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, t. II, 385-392, Warszawa, 2002.
 116. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Wpływ ruchu wód podziemnych na efektywność gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej. Materiały XVIII Zjazdu Termodynamików, 2-6.09.2002, Muszyna, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, t. II, 393-400, Warszawa, 2002.
 117. Fic A., Węcel G.: Analiza cieplno - przepływowa obrotowego podgrzewacza powietrza z wypełnieniem kulowo - walcowym. Materiały XVIII Zjazdu Termodynamików, 2-6.09.2002, Muszyna, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, t. II, 401-408, Warszawa, 2002.
 118. Nowak A.J., Białecki R.A., Cholewa R., Fic A., Ginalski M., Ostrowski Z., Sachajdak A., Smołka J., Szczygieł I., Węcel R.:  Wybrane projekty zrealizowane w ITC przy wykorzystaniu oprogramowania firmy FLUENT. Seminarium FLUENT, Konferencja CFD, 26 październik 2002, Warszawa.
 119. Szczurek J., Fic A., Składzień J.: RELAP/MOD3 analyses for supporting PSA of LOCA in WWER-440 V213 NPP. Proc. of International Conference Nuclear Energy in Central Europe 2001, Portoroż, Slovenia, 1-13 September 2001, paper No 212, 2001.
 120. Węcel, G., Białecki, R.A., Nowak, A.J, Fic, A.: BEM-FVM solution of conjugate heat transfer problems in Czochralski crystal growth process. Proc. of International Conference on Boundary Element Technology BETECH 2001 in Orlando, March 2001, Computational Mechanics Publications, Southampton and Boston, pp. 67-76, 2001.
 121. Fic A.: Solving of 3D Heat Transfer Problems in the Ground with Change of Phase and Groundwater Flow. Proc. of the 2nd International Conference on Computational Heat and Mass Transfer in Rio de Janeiro, 22-26 October 2001.
 122. Szczygieł I., Fic A.: Identification of boundary velocity based on internal temperature measurements. Proc. of the 2nd International Conference on Computational Heat and Mass Transfer in Rio de Janeiro, 22-26 October 2001.
 123. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Numerical analysis of thermal processes in ground heat exchangers. Proc. of the 2nd International Conference on Computational Heat and Mass Transfer in Rio de Janeiro, 22-26 October 2001.
 124. Składzień J., Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała M.: Ochładzanie i nagrzewanie gruntu w obszarze wymiennika ciepła pompy grzejnej. Materiały VII Konferencji Energetyków Kierunki i Sposoby Oszczędzania Energii, Chłodnictwo Przemysłowe 2001, Listopad 2001, Wisła, 155-168, 2001.
 125. Szczurek J., Fic A., Składzień J.: Probabilistyczne oceny ryzyka poważnej awarii w elektrowniach jądrowych z reaktorami typu WWER i PWR zlokalizowanych w pobliżu granic Polski. Proc. of International Symposium Safety and Reliability KONBiN 2001, May 2001 Szczyrk, 271-284, 2001.
 126. Składzień J., Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała M.: Procesy cieplne w obszarach gruntowych wymienników ciepła pomp grzejnych. Materiały Konferencji XXXIII Dni Chłodnictwa, 11-13. 09. 2001, Poznań, 137-146, 2001.
 127. Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała M., Składzień J.: Wpływ strumienia czynnika pośredniczącego na efektywność gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice - Szczyrk, t. 2, 225-232, 2001.
 128. Nowak A. J., Białecki, R. A., Fic A., Węcel G., L. C. Wrobel L. C., Šarler B.: Heat transfer analysis in Czochralski's process. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice - Szczyrk, t. 2, 1-8, 2001.
 129. Szczygieł I., Fic A.: Odwrotne zagadnienia konwekcyjnej wymiany ciepła w warunkach przepływów potencjalnych. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice - Szczyrk, t. 1, 355-364, 2001.
 130. Szczygieł I., Fic A.: On the sensitivity coefficients in inverse formulation of the heat convection - diffusion problem with potential flow. Proc. of 2nd European Conference on Computational Mechanics 2001 in Cracow, 26-29.06. 2001, Cracow, 2001.
 131. Fic A., Składzień J., Bury T., Tkač A., Szczurek J.: Symulacje awarii typu LOCA w zmodernizowanych blokach z reaktorami WWER-440/230. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice - Szczyrk, t. 1, 397-404, 2001.
 132. Składzień J., Fic A.: Zjawiska cieplno przepływowe w układach lokalizacji awarii lekkowodnych reaktorów jądrowych. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice - Szczyrk, t. 2, 31-38, 2001.
 133. Fic A., Składzień J., Szczurek J.: Analiza termodynamiczna układów lokalizacji awarii w elektrowniach jądrowych z reaktorami lekkowodnymi. Mat. Konf. Letniej Szkoły Energetyki Jądrowej, Warszawa, 263-271, 2001.
 134. Szczurek J., Kulig M., Fic A., Składzień J., Skorek J.: Categorization of LOCA Accident in WWER-440 V213 NPP According to Minimal Safety System Requirements. Proc. of Int. Conference Nuclear Energy in Central Europe 2000 in Bled, CD Rom, Slovenia (2000).
 135. Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Heat Transfer Analysis in Ground Heat Exchanger systems of Heat Pumps. Proc. of European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, 2000.
 136. Fic A.: FEM solution of heat transfer problem in the ground with change of phase and groundwater flow. Proc. of European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, Barcelona, 2000.
 137. Fic A.: FEM Technique of Solving of the Ground Freezing Problem with Flowing Groundwater. Proc. of NHTC’00, 34th National Heat Transfer Conference, praca nr NHTC2000-12076 (6 str), Pittsburg, 2000.
 138. Fic A.: Influence of Arrangement of Freezing Tubes on the Ground Freezing Proccess with Flowing Groundwater. Proc. Int. Conference Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems Moving Boundary V in Lubliana, Šarler, B., Brebbia, C.A., Power, H., ed., WITPRESS, Southampton, Boston, 1999, 19-28.
 139. Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Fic A.: Thermal Analysis of Horizontal Ground Heat Exchanger Systems of Heat Pumps. Proc. of TEMPUS Workshop ’2000, S_JEP-12008-97, 12-21, (2000).
 140. Fic A., Kozioł J., Skorek J.: Wyniki przykładowej analizy rozbryzgowego chłodzenia wody. Mat. Konferencji Naukowo – Technicznej Woda Przemysłowa, Wisła, t. 2, 15-20, (2000).
 141. Kruczek T., Kozioł J., Fic A.: Wyznaczanie Strumienia oraz składu gazów wylotowych z elektrycznego pieca łukowego z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego. Mat. VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych, Poraj, 165-172, (2000).
 142. Fic A., Składzień J., Skorek J., Szczurek J.: Symulacja skutków termodynamicznych rozszczelnienia obiegu pierwotnego reaktora wodnego ciśnieniowego. Materiały Konferencyjne Energetyka 2000 we Wrocławiu, Prace Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, nr 56, 262-270, Wrocław, 2000.
 143. Fic A., Składzień J., Skorek J., Szczurek J.: Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie z reaktorem wodnym ciśnieniowym. Raport IAE-65/A Instytutu Energii Atomowej, Materiały Sympozjum Naukowego Polska Nauka i Technika dla Energetyki Jądrowej, Mądralin k/Warszawy, 103-107, 2000.
 144. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Numeryczna analiza stanu termicznego podłoża komory chłodniczej ze szczeliną powietrzną. (Numerical analysis of thermal state of the cold store foundation with air gap). XVII Zjazd Termodynamików, Kraków-Zakopane, 345-354, 1999.
 145. Fic A.: Wpływ prędkości wody na przebieg procesu zamrażania górotworu w obecności przepływającej wody gruntowej. (Influence of water velocity on the ground freezing process with flowing groundwater). XVII Zjazd Termodynamików, Kraków - Zakopane, 335-344, 1999.
 146. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Modelowanie pola temperatury w podłożach chłodni składowych. Materiały Konferencji Naukowo - Technicznej Aktualne tendencje w rozwoju urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań, 89-98, 1999.
 147. Szczurek J., Fic A., Składzień J., Skorek J.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa elektrowni jądrowej z reaktorem typu WWER-440/213 na przykładzie EJ Mochowce. Materiały Krajowej Konferencji Bezpieczeństwo i Niezawodność KONBiN ’99, Zakopane - Koscielisko, 231-238, 1999.
 148. Fic A.: FEM Technique for Convective - Diffusion Problems with Moving Boundary. Proc. Int. Conf. Heat Transfer with Change of Phase HEAT '99 in Kielce, 225-234, Politechnika Świętokrzyska, Kielce (1999). 
 149. Fic A.: Numerical Analysis of the Ground Freezing Problem with Flowing Groundwater. Proc. of the Fourth European Computational Fluid Dynamics Conference Computational Fluid Dynamics ‘98, 7-11 September, Athens, Greece, John Willey and Sons, vol. 1, Part 2., pp. 832-836, 1998.
 150. Białecki R., Fic A., Nowak A. J., Wrobel L. C.: BEM Approaches to Phase Change System Comparative Studies of Front Tracking and Enthalpy Method Schemes. Proc. of 5-th International Conf. on Advanced Computational Methods in Heat Transfer HEAT TRANSFER 98 in Cracow, Computational Mechanics Publications, 201-212, Southampton and Boston, 1998.
 151. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Wilk K.: 3D Numerical Analysis of the Temperature Fields in Cold Room Foundation. Proc. of 5-th International Conf. on Advanced Computational Methods in Heat Transfer HEAT TRANSFER 98 in Cracow, Computational Mechanics Publications, 483-492, Southampton and Boston, 1998.
 152. Białecki R.,Fic A., Rudnicki Z., Składzień J.,Skorek J.: Contemporary Methods for Modelling of Thermal Processes. Mat. Seminarium nt.: Współczesne Problemy Energetyki Cieplnej, Gliwice - Ustroń, 1998.
 153. Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Wilk K.: Numeryczna analiza wpływu właściwości termicznych podłoża na położenie izotermy krzepnięcia w fundamencie komory chłodniczej. Mat. Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana Ciepła i Masy, Wrocław - Świeradów Zdrój, 236-241, 1998.
 154. Fic A., Składzień J.: FEM Solution of the Ground Freezing Problem with Flowing Groundwater. Proc of Conf. Moving Boundary IV in Gent, 1997, ed. R. Van Keer, C. A. Brebia, Computational Mechanics Publications, Southampton, 57-66, 1997.
 155. Fic A., Składzień J., Wilk K.: Analysis of Temperature Field in Cold Room Foundation. Proc of Conf. Moving Boundary IV in Gent, 1997, ed. R. Van Keer, C. A. Brebia, Computational Mechanics Publications, Southampton, 143-152, 1997.
 156. Białecki R., Fic A., Nowak A. J., Wrobel L. C.: Continuous casting, a front tracking BEM solution. Proc of Conf. Moving Boundary IV in Gent, 1997, ed. R. Van Keer, C. A. Brebia, Computational Mechanics Publications, 123-132, Southampton, 1997.
 157. Šarler B., Fic A., Nowak A.J., Power H.: Numerical methods and inverse problems in materiials science and processing. Part 1: Boundary element methods for solid - liquid phase change. In M. Rapaz, editor, MMSP '96 General Workshop, pages 68 - 78, Davos, Switzerland, 1996, Scientific Committee of European Union.
 158. Nowak A.J., Białecki R.A., and Fic A.: Bem inverse analysis of thermal problems in continuous and die casting. In M. Rapaz, editor, MMSP '96 General Workshop, pages 209 - 219, Davos, Switzerland, 1996, Scientific Committee of European Union.
 159. Białecki R., Fic A., Nowak A., J.: BEM Inverse Analysis of Continuous Casting. Proc. of 4-th International Conf. on Advanced Computational Methods in Heat Transfer HEAT TRANSFER '96 in Udine, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1996.
 160. Białecki R., Fic A., Nowak A., J., Wrobel L., C.: BEM Solution of Continuous Casting Problem. Proc. of 4-th International Conf. on Advanced Computational Methods in Heat Transfer HEAT TRANSFER '96 in Udine, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1996.
 161. Fic A., Składzień J., Wilk K.: Wyznaczanie przebiegu izoterm w podłożu komór chłodniczych przy zmiennych warunkach ich pracy. Mat. XVI Zjazdu Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin, 1996.
 162. Białecki R., Fic A., Nowak A., J., Wrobel L., C.: Front - Tracking BEM Solution of the Phase Conduction Problem in Moving Body. Mat. XVI Zjazdu Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin, 1996.
 163. Białecki R., Fic A., Nowak A. J.: Sensitivity Coefficients for BEM Inverse Analysis of Continuous Casting, Proc. of the International Conference on Boundary Element Technology X BETECH, Liege, 1995, M. H. Aliabaldi, C. A. Brebbia, P. Dulnov, A. Nicolet (eds), Computational Mechanics Publications, Southampton and Boston, 1995.
 164. Białecki R., Fic A., Nowak A. J.: Sensitivity Coefficients for Inverse Thermal Problems and Boundary Element Method. Mat. IX Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana Ciepła i Masy, Augustów, 1995.
 165. Fic A., Składzień J., Wilk K.: Modelowanie pola temperatury w podłożach komór chłodniczych. Mat. IX Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana Ciepła i Masy, Augustów, 1995.
 166. Składzień J., Fic A.: Modelowanie zamrażania gruntu za pomocą MES. Mat. Tempus Workshop on Mathematical Modelling in Energy Systems and Processes, S_JEP 07397-94, Sosnówka - Gliwice, 1995.
 167. Składzień J., Skorek J., Fic A.: Modelowanie zjawisk cieplnych i przepływowych w obudowach bezpieczeństwa reaktorów typu WEER podczas awarii typu LOCA. Mat. Tempus Workshop on Mathematical Modelling in Energy Systems and Processes, S_JEP 07397-94, Sosnówka - Gliwice, 1995. 
 168. Składzień J., Fic A.: Kształtowanie pola temperatury w podłożach chłodni składowych. Mat. Konf. XXVII Dni Chłodnictwa, Poznań, 1995.
 169. Fic A., Składzień J., Skorek J.: The influence of Ventilation Systems on the Accident Localization System of the WWER-440 Nuclear Reactor. Proc. International Conf. Energy Systems and Ecology, Cracow, 1993.
 170. Fic A., Składzień J.:  Koncepcja obliczeń zamrażania górotworu z uwzględnieniem ruchu wód podziemnych. Mat. Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana ciepła i masy, Białowieża, 1992.
 171. Fic A., Skorek J., Składzień J.:  Analiz tjermodinamiczeskich parametrow w sistjemie łokalizacji awarji rjeaktora VVER-440 w niekotorych awarijnych sostajanijach. Mieżdunarodnaja Konf. Tjepłofizika 1990, Moskwa - Obnińsk, 1990.
 172. Fic A., Składzień J.: Wpływ układu rur na przebieg zamrażania górotworu podwójnym kręgiem. Mat. XIV Zjazdu Termodynamików, Kraków, 1990.
 173. Fic A., Skorek J.: Analiza parametrów termicznych w obudowie bezpieczeństwa reaktora WWER-440 w stanach awaryjnych. Mat. XIV Zjazdu Termodynamików, Kraków, 1990.
 174. Fic A., Składzień J.: Analiza numeryczna zamrażania górotworu przy stosowaniu różnych układów rur mrożeniowych. Mat. Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana ciepła i masy, Warszawa - Jadwisin, 1989.
 175. Fic A., Składzień J.: Obliczanie zamrażania górotworu przy wykorzystaniu metody uśrednień całkowych. Mat. XXVIII Sympozjonu  PTMTiS pt.: Modelowanie w mechanice, Gliwice - Wisła, 1989. 
 176. Ziębik A., Fic A.: Ocena zasobów fizycznej energii odpadowej dla konwertorów i metoda probabilistyczna doboru kotła odzyskowego. Mat. Seminarium pt. Możliwości zagospodarowania energii odpadowej hutnictwa metali nieżelaznych, IMN, Gliwice, 1989.
 177. Fic A., Skorek J., Składzień J., Kulig M.: HEPMOD-1 a Computer Code for the Thermal - Hydraulic Analysis of the WWER-440 Containment System: Code Status and Development. Proc. International Conference in Nuclear Safety Analysis, Berlin 1989.
 178. Fic A.: Błędy modelowania cieplnych efektów zmiany fazy przy stosowaniu metody uśrednień całkowych do rozwiązywania zagadnień Stefana. Mat. XXVII Sympozjonu  PTMTiS pt.: Modelowanie w mechanice, Gliwice - Wisła, 1988.
 179. Ziębik A., Fic A., Kruczek T.: Ocena rezerw w zużyciu paliwa i zasobów energii odpadowej w hucie miedzi. Mat. XII Zjazdu Termodynamików, Częstochowa - Kozubnik, 1987.
 180. Fic. A., Groborz .Cz., Uruski J.: Wyznaczanie pól  temperatury w elementach zbiornika ciśnieniowego reaktora WWER. Mat. Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana ciepła i masy, Warszawa - Jabłonna, 1986.
 181. Fic A., Kozioł J.: Wyznaczanie skumulowanego zużycia energii w kopalniach węgla kamiennego. Mat. XI Zjazdu Termodynamików, Rytro, 1984.
 182. Fic. A.: Model matematyczny generacji i wymiany ciepła w układach osłonowych reaktorów jądrowych wodno - ciśnieniowych. Mat. Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana ciepła i masy, Warszawa - Jabłonna, 1983.
 183. Fic. A.: Wyznaczanie ustalonych pól temperatur w układach osłonowych reaktorów typu WWER. Mat. Sympozjum Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN pt.: Wymiana ciepła i masy, Warszawa - Jabłonna, 1979.
 184. Fic A.: Optymalizacja sterowania wyłączeniem reaktora ze względu na zatruci reaktora ksenonem. Mat. XIX Sympozjonu  PTMTiS pt.:Optymalizacja w mechanice, Gliwice - Jaszowiec 1975

 

Unpublished research (selected items)/Niepublikowane prace (wybrane pozycje)
 1. Fic A., Białecki R., Ostrowski Z., Klimanek A.: Solving  inverse nonlinear heat transfer problems using proper orthogonal decomposition. Under contract N512 033 31/3789 with Polish Committee for Scientific Research, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, from 2006 - 2008, coordinator.
 2. Szczygieł I., Skorek J., Fic A., Nawrat A. : Application of inverse methods of solving selected convection - diffusion problems with phase change for boundary conditions identification on an example of metallurgical phenomena taking place in pad welding and continuous casting. Under contract 3T10B04628 with Polish Committee for Scientific Research, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2005-2007.
 3. Składzień J., Kruczek T., Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Bury T.: Analysis of influence of the uneven airflow on thermodynamic efects of the cross flow extended surface cooler of liquid. Under contract 3T10B06229 with Polish Committee for Scientific Research, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2005-2008. 
 4. Fic A. ,Nowak A.J., Białecki R.A., Szczygieł I., Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M.: Application of techniques for modelling direct and inverse mass and energy transport problems to analyze coupled flow processes of water, energy and pollution in the ground.  Under contract 4 T10B 056 24 with Polish Committee for Scientific Research, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2002-2005, coordinator.
 5. Nowak A. J., Fic A., Rusinowski H., Kwoczak B., Smołka J., Cholewa R.: Zastosowanie modelowania sprzężonych procesów transportu ciepła i substancji w układach z reakcjami chemicznymi do analizy wybranych etapów procesu ogniowej rafinacji miedzi. Grant KBN 4T10B06123, ITC, Gliwice, grant realizowany od sierpnia 2002-2004, wykonawca.
 6. Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M., Fic A., Bury T., Piątek R.: Analiza możliwości i celowości wykorzystania gruntu jako odnawialnego źródła energii w układzie sprężarkowa parowa pompa grzejna-gruntowy wymiennik ciepła. Grant KBN 4T10B03923, ITC, Gliwice, grant realizowany od sierpnia 2002-2004, główny wykonawca.
 7. Fic A.: Opracowanie metody określania prędkości wody gruntowej w oparciu o pomiary temperatury. Grant KBN 8T10B 015 18 ITC, Gliwice, 01.01. 2000 - 2001, kierownik.
 8. Nowak A. J., Białecki R., Fic A., Węcel G., Nowak I., Cholewa R.: Mathematical modelling of melting and solidification taking into account convection and radiation of semitransparent materials. Grant KBN SPUB nr 135/E-367/SPUB/COST/T-10/Dz 72/99 zrealizowany w ITC w latach 1999 - 2001, wykonawca.
 9. Nowak A. J., Białecki R., Ŝarler B., Fic A., Węcel G., Nowak I., Cholewa R.: Model matematyczny zjawisk krzepnięcia i topnienia z uwzględnieniem konwekcji i promieniowania w ośrodku półprzeźroczystym. Grant KBN 8T10B 050 15, ITC, Gliwice, 1998-2001, główny wykonawca.
 10. Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M., Fic A., Wilk K., Piątek R.: Analiza stanu termicznego gruntu jako dolnego źródła ciepła pompy grzejnej. Grant KBN (wykonawca), ITC, Gliwice, od 1999-2001.
 11. Skorek J., Fic A., Węcel G.: Analiza porównawcza cieplno - hydrauliczna obrotowego podgrzewacza powietrza kotła OP-650 z wypełnieniem tradycyjnym i nowym wypełnieniem kulowym. Praca naukowo badawcza wykonana w ITC na zlecenie ALSTOM Power Sp. z o.o. w Elblągu, Gliwice, 2000. 
 12. Fic A., Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M., Wilk K.: Analiza numeryczna zamrażania górotworu przy występowaniu ruchu wód podziemnych. Grant KBN 8T10B 020 10, ITC, Gliwice, 1996-01.1999, kierownik.
 13. Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M., Fic A., Wilk K.: Analiza numeryczna stanu termicznego podłoży komór chłodniczych, Grant KBN 8T10B 004 08, ITC, Gliwice, 1995-1998, główny wykonawca.
 14. Ziębik A., Fic A., Stanek W.: Wdrożenie metody optymalizacji kosztów zasilania w energię elektryczną Huty Katowice. Praca naukowo badawcza wykonana W ITC na zlecenie Huty Katowice - wdrożenie, Gliwice, 1998.
 15. Ziębik A., Fic A., Stanek W.: Badania nad wybranymi zagadnieniami gospodarki cieplnej w Spółce Energetyka w Lubinie. Praca naukowo badawcza wykonana w ITC na zlecenie Spółki Energetyka, Gliwice, 1998.
 16. Nowak A. J., Białecki R., Fic A., Kurpisz K., Skorek J., Szczygieł I.: Modelowanie odwrotnych zagadnień przepływu ciepła za pomocą MEB. Grant KBN 3P404 025 07, ITC, Gliwice, 1995-1997, wykonawca.
 17. Ziębik A., Fic A., Stanek W.: Opracowanie metody optymalizacji kosztów zasilania w energię elektryczną Huty Katowice. Praca naukowo badawcza wykonana W ITC na zlecenie Huty Katowice, Gliwice, 1996.
 18. Składzień J., Ziębik A., Kozioł J., Rusinowski H., Wilk K., Szega M., Fic A., Gazda W., Zieliński Z.: Bilans energetyczny elektrociepłowni Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA-MˇTWY S.A. Praca badawcza wykonana w ITC na zlecenie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA-MˇTWY S.A., ITC, Gliwice, 1995.
 19. Kurpisz K., Białecki R., Składzień J., Fic A., Nowak A., Skorek J., Szczygieł I.: Modelowanie prostych i odwrotnych zadań przewodzenia ciepła. Projekt badawczy 3 1137 91 01, ITC, Gliwice, 1992/93.
 20. Składzień J., Kurpisz K., Skorek J., Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała M., Wilk K., Szczygieł I.: Wybrane zagadnienia termodynamiczne w układach niekonwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej. Projekt badawczy nr 3 0558 91 01, ITC, Gliwice, 1992.
 21. Składzień J., Kurpisz K., Fic A., Nowak A., Skorek J., Szczygieł I.: Numeryczne metody wyznaczania pól temperatury. G-564/RME-3/91, T/03/625/90/2, Gliwice, 1991.
 22. Składzień J., Kurpisz K., Fic A., Skorek J., Wilk K.: Wybrane zagadnienia i problemy termodynamiczne w układach niekonwencjonalnego wytwarzania energii. Praca wykonana w ITC w ramach G-565/RME-3/91,Gliwice, 1991.
 23. Kostowski E., Fic A., Kucypera S., Skorek J.: Modelowanie zagadnień wymiany ciepła w przyrządach półprzewodnikowych pracujących w urządzeniach elektronicznych. Praca wykonana w ITC, G-568/RME-3/91, Gliwice, 1991.
   
 24. Składzień J., Fic A., Skorek J.: Opracowanie zmodyfikowanego programu HEPRO przeznaczonego do analiz bezpieczeństwa układu lokalizacji awarii elektrowni jądrowej typu WWER-440. Praca wykonana w ITC na zlecenie IEA ,Gliwice, 1990.
 25. Składzień J., Fic A., Skorek J.: Doskonalenie kodu HEPRO celem uwzględnienia skraplania pary na ściankach. Praca wykonana w ITC na zlecenie IEA ,Gliwice, 1990.
 26. Kurpisz K., Łukaszek W., Białecki R., Fic A., Nowak A. J., Skorek J.: Opracowanie zestawu programów do komputerowego wspomagania nauczania i projektowania cieplnych systemów energetycznych. Praca wykonana w ramach PRI-14 w ITC, Gliwice, 1989.
 27. Składzień J., Fic A., Skorek J.: Analiza przebiegu zmienności parametrów termicznych wewnątrz ULA w przypadku niesprawności elementów układu. Praca wykonana w ITC na zlecenie IEA w Świerku, Gliwice, 1989.
 28. Składzień J., Kurpisz K., Fic A., Skorek J.: Kod HEPRO II do obliczeń cieplno – przepływowych układu lokalizacji awarii WWER - 440. Praca wykonana w ITC na zlecenie IEA w Świerku, Gliwice, 1988.
 29. Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kurpisz K., Kozioł J., Majza E., Fic A., Bartnik R., Wilk K., Gwóźdź J.: Analiza termodynamiczna i optymalizacja urządzen oraz systemów odzyskiwania fizycznej energii odpadowej w przemyśle. NB-164/RME-3/87, praca zlecona przez ITC i SS Politechniki Poznańskiej, CPBP 02.22 zad. 03.19, Gliwice 1987.
 30. Łukaszek W., Białecki R., Fic A., Nowak A. J.: Doskonalenie metod numerycznych i programów komputerowych obliczeń pól temperatury i naprężeń termicznych w elementach reaktora jądrowego. NB-547/RME-3/85, CPBP 02.18, zad. 4.4.23, Gliwice, 1986.
 31. Łukaszek W., Fic A.: Opracowanie założeń do programów szkolenia kadry rozruchowej elektrowni jądrowej.  NB-469/RME-3/86, praca zlecona przez Instytut Energetyki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gliwice, 1986.
 32. Składzień J., Fic A., Skorek J.: Analiza istniejących rozwiązań zagadnień przepływu ciepła w układach ze źródłami ciepła oraz opracowanie i przetestowanie wybranej metody. NB-300/RME-2/RME-3/86, praca zlecona przez IMiUE PŚ w Gliwicach, Gliwice, 1986.
 33. Kozioł J., Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kurpisz K., Rusinowski H., Majza E., Fic A., Kruczek T.: Opracowanie optymalnych założeń projektowo - konstrukcyjnych wybranych urządzeń do odzysku energii odpadowej. NB-184/RME-3/84, praca zlecona przez OBRGE w ramach PR8, Gliwice, 1985. 
 34. Łukaszek W., Fic A.: Opracowanie założeń metodycznych szkolenia personelu rozruchowego I EJ w Żarnowcu. PR-8 3.4.6.5.1 d1, praca zlecona przez Instytut Energetyki w Warszawie, Gliwice, 1985.
 35. Szargut J., Składzień J., Kurpisz K., Fic A.: Wstępne badania efektywności działania prototypowych krajowych urządzeń chłodniczych w KWK Halemba. NB-83/RME-3/84, praca zlecona przez GIG, Gliwice 1984.
 36. Kozioł J., Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kurpisz K., Rusinowski H., Majza E., Fic A., Kruczek T.: Opracowanie optymalnych założeń projektowo - konstrukcyjnych wybranych urządzeń do odzysku energii odpadowej. NB-184/RME-3/84, praca zlecona przez OBRGE w ramach PR8, Gliwice 1984.
 37. Szargut J., Ziębik A., Fic A., Kruczek T.: Kompleksowa analiza dotycząca zasobów i sposobów wykorzystania energii odpadowej w HM Głogów I. NB-178/RME-3/84, praca zlecona przez IMN Gliwice w ramach PR2, Gliwice, 1984.
 38. Szargut J., Składzień J., Fic A., Kozioł J.: Analiza możliwości zainstalowania rekuperatora radiacyjno - konwekcyjnego ITC za piecami przepychowymi Walcowni Średnio-Drobnej. NB-354/RME-3/83, Gliwice 1983.
 39. Szargut J., Składzień J., Kurpisz K., Fic A.: Opracowanie metody badania efektywności działania krajowych urządzeń chłodniczych. NB-122/RME-3/83, Gliwice 1983.
 40. Szargut J., Składzień J., Fic A., Kozioł J., Rudnicki Z.: Rozpoznanie możliwości racjonalizacji gospodarki sprężonym powietrzem w kopalniach węgla kamiennego. Praca wykonana w ITC na zlecenie OBRGE Katowice, Gliwice, 1983.
 41. Szargut J., Fic A., Kozioł J., Rudnicki Z., Składzień J.: Rozpoznanie możliwości racjonalizacji gospodarki ciepłem w kopalniach węgla kamiennego. Praca wykonana w ITC na zlecenie OBRGE Katowice, Gliwice, 1983.
 42. Szargut J., Łukaszek W., Składzień J., Fic A.:Studium możliwości i celowości budowy jądrowych źródeł ciepła dla potrzeb województwa katowickiego. NB-125/RME-3/82, praca zlecona przez Energoprojekt Katowice, Gliwice, 1982.
 43. Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kozioł J., Majza E., Fic A., Rusinowski H., Kruczek T.: Inwentaryzacja i ocena zasobów energii odpadowej w przykładowych hutach żelaza. ITC, Gliwice 1982.