• Metody numeryczne w przepływie ciepła i mechanice płynów (metoda elementów skończonych, metoda bilansów elementarnych)
  • Zadania odwrotne
  • Modelowanie przemysłowych procesów cieplno przepływowych
  • Modelowanie procesów cieplno przepływowych w gruncie 
  • Energetyka jądrowa