Wyniki kolokwiów/egzaminów
  • termin kolokwium z Techniki Cieplnej (pobierz plik PDF)
Karta przedmiotu
  • Technika Cieplna - TOŚ (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych
  • Warunki zaliczenia (pobierz plik PDF)