Wyniki kolokwiów/egzaminów
  • Wyniki zaliczenia (pobierz plik PDF)
Karta przedmiotu
  • Information Technology - Wydział IŚiE  (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych (wykłady)
  • Warunki zaliczenia (pobierz plik PDF)