• Praca doktorska pod tytułem Numerical Modelling of Heat, Mass and Momentum Transfer in Natural Draft Wet-cooling Tower, na podstawie ogólnopolskich eliminacji, została zakwalifikowana do europejskiego finału konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki a pracę do finału wytypowało Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  • Dwa stypendia Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych (CISM) na udział w tygodniowych kursach na temat przepływów wielofazowaych (2006) i procesów transportu w mikrokanałach (2008)
  • Stypendysta programu Marie Curie Early Stages Training fundowanego przez Komisję Europejską, pobyt w Computational Fluid Dynamics Centre, Uniwersytet w Leeds,
    2006/2007 (9 miesięcy)
  • I  Nagroda Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego-Energetycznego w konkursie na najlepszą pracę magisterską wykonaną w 2004 roku