Projekty
  • Chinese-European Emission-Reducing Solutions (CHEERS), 2017-2022, Projekt finansowany przez Komisję Europejską Horyzont 2020, Agreement No. 764697, A. Klimanek - wykonawca
  • Modelowanie CFD zgazowania węgla w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, 2017-2018, Projekt realizowany w ramach dziekańskich grantów habilitacyjnych finansowany z działalności statutowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej, grant nr BK-279/RIE6/2017, A. Klimanek - kierownik
  • Mild Oxy Combustion for Climate and Air (MOCCA), 2014-2017, Politechnika Śląska (lider), SINTEF Energi AS (partner), Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Polish-Norwegian Research Programme, Koordynator: Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Pol-Nor/232738/101/2014, A. Klimanek - wykonawca
  • Urządzenie do produkcji elektryczności na potrzeby autonomicznego zasilania stacji pomiarowych w oparciu o zjawisko Seebecka, 2014-2016, Gascontrol Polska (Lider), Politechnika Śląska (partner), Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, grant nr GEKON1/02/214051/6/2014, A. Klimanek - wykonawca
  • Stanowisko pomiarowe i obliczenia CFD cyrkulacyjnego złoża fluidalnego, 2011-2012, Projekt realizowany w ramach działalności statutowej dla młodych naukowców (BKM) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej, grant nr BK-369/RIE-6/2011, A. Klimanek - kierownik
  • Model numeryczny (CFD) reaktora zgazowania z cyrkulującym złożem fluidalnym - CzTB 5.2 projektu strategicznego Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2010-2014, A. Klimanek - wykonawca
  • Research Center for Energy and New Technologies (RECENT), 2010-2013, Projekt finansowany w ramach 7-go Programu Ramowego UE, Grant no. 245819, A. Klimanek - wykonawca
  • Modelowanie zjawisk transportu ciepła, pędu i masy w mokrej chłodni kominowej o ciągu naturalnym, 2007-2010, Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N51300232/0140, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach, A. Klimanek - wykonawca