• Metody numeryczne w wymianie masy, ciepła i mechanice płynów
  • Modelowanie przemysłowych procesów cieplno-przepływowych
  • Spalanie i zgazowanie paliw
  • Złoża fluidalne
  • Modelowanie chłodni kominowych
  • Optymalizacja
  • Technika obliczeniowa i programowanie (ANSYS Fluent, UDF, C, Fortran, MATLAB, Mathematica)