Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  • Opracowanie, budowa i wdrożenie do produkcji kotła grzewczego oraz palnika małej mocy przystosowanych do spalania bio-oleju, zadanie celowe projektu realizowanego we współpracy z IChPW Zabrze; ROW-88-2002
  • A. Zajdel, Badania eksperymentalne oraz modelowanie matematyczne zapłonu i spalania oleju, 3T10B09627, (2004-2007)