• energetyczne wykorzystanie biomasy ciekłej, głównie oleju rzepakowego i jego mieszanin z olejem opałowym
  • badania eksperymentalne zapłonu, samozapłonu i spalania paliw ciekłych
  • badanie własności paliw ciekłych - reologicznych, napięcia powierzchniowego, stałej spalania,
  • rozpylanie paliw ciekłych i innych cieczy
  • palniki olejowe
  • wpływ procesu spalania na środowisko naturalne, emisja zanieczyszczeń gazowych
  • modelowanie matematyczne zapłonu i spalania kropli biooleju przy zastosowaniu komercyjnego oprogramowania Fluent