• Badania trakcyjnych oraz stacjonarnych silników spalinowych