Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. Postrzednik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Net calorific value of biomass in statistical approach. Wartość opałowa biomasy w ujęciu statystycznym. Rozdział 16. w monografii: Zastosowania analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych i urządzeń energetycznych, pod redakcją Mariusza Szewczyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2014.  
 2. Cimerman T., Przybyła G.: Dobór silnika spalinowego ZI małej mocy do pojazdu Urban Concept w konkursie Shell Eco-marathon. Artykuł w monografii - pracy zbiorowej pod red. Sebastiana Werle: "Inżynieria Środwiska w Energetyce i Motoryzacji".  Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej. Gliwice, 2014. 
 3. Michczyńska A., Michczyńska M., Przybyła G., Okresowe badania kontrolne pojazdów samochodowych w aspekcie środowiskowym. Artykuł w monografii - pracy zbiorowej pod red. Sebastiana Werle: "Inżynieria Środwiska w Energetyce i Motoryzacji".  Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej. Gliwice, 2014.  
 4. Przybyła G., Postrzednik S.: Analiza warunków wymiany ciepła w cylindrze silnika spalinowego. Rozdział w: Termodynamika w nauce i gospodarce, tom II, praca zbiorowa pod redakcją Z. Gnutka i W. Gajewskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008. 
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
 1. Przybyła G., Postrzednik S., Żmudka Zb.: The heat transfer coefficient calculations of internal combustion engine fuelled with natural gas.  P3/24.  XXII. Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN. Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów Politechniki Rzeszowskiej. Polańczyk  2014.
 2. Żmudka Z., Postrzednik S., Przybyła G.:  Realization of the Atkinson-Miller cycle in SI engine by means of the fully variable inlet valve control system.   R5/7. XXII. Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN. Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów Politechniki Rzeszowskiej. Polańczyk  2014.
 3. Postrzednik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Wartość opałowa biomasy w ujęciu statystycznym. P1/40.  XXII. Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN. Katedra Termodynamiki i Mechaniki Płynów Politechniki Rzeszowskiej. Polańczyk  2014. 
 4. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.:  Uwarunkowania efektywnego wykorzystania paliwa gazowego do napędu silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym.  V Konferencja Naukowo-Techniczna: Energetyka Gazowa 2013. Tom I. S. 345 - 360. Zawiercie 2013.   
 5. Przybyła G.,  Postrzednik S.: Spalanie ubogich mieszanek gazu ziemnego z powietrzem w silniku ZI  do zastosowań w mikrokogeneracji. V Konferencja Naukowo-Techniczna: Energetyka Gazowa 2013. Tom I. S. 361 - 373. Zawiercie  2013. 
 6. Postrzednik S., Żmudka Z., Przybyła G.:  Influence of the exhaust gas recirculation on the oxygen contens and its excess ratio in the engine combustion chamber.   39th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES’2013, Gdynia Neptun-Jurata, 08-11 September 2013.
 7. Żmudka Z., Postrzednik S., Przybyła G.:  Charge exchange control in a SI engine by early exhaust valve closing.   39th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES’2013, Gdynia Neptun-Jurata, 08-11 September 2013.
 8. Przybyła G., Postrzednik S., Żmudka Zb.:  The heat transfer coefficient calculation in the ICE cylinder based on in-cylinder pressure data.  39th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES’2013, Gdynia Neptun-Jurata, 08-11 September 2013.
 9. Postrzednik S., Żmudka Z. Przybyła G.: Podstawowe uwarunkowania oraz efektywność wykorzystania paliwa gazowego do napędu silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym.   V. International Congress on Combustion Engines. University of Bielsko-Biała, 24 - 26.06.2013. PTNSS - 2013 - SC-162.
 10. Przybyła G., Postrzednik S., Żmudka Zb.:   Analiza procesu spalania ubogich mieszanek paliw gazowych w silniku ZI.   V. International Congress on Combustion Engines. University of Bielsko-Biała,    24 - 26.06.2013.   PTNSS - 2013 - SC-038.
 11. Postrzednik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Stechiometryczne uwarunkowania oraz skutki realizacji recyrkulacji spalin.   V. International Congress on Combustion Engines. University of Bielsko-Biała,      24 - 26.06.2013. PTNSS - 2013 - SC-039.
 12. Żmudka Z., Postrzednik S., Przybyła G.:  Analiza efektywności niezależnego sterowania zaworami ylotowymi jako sposobu realizacji ewnetrznej recyrkulacji spalin.   V. International Congress on Combustion Engines.  University of Bielsko-Biała, 24 - 26.06.2013. PTNSS - 2013 - SC-031.
 13. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Analysis of the ignition control in the HCCI system using dose of monoatomic inert gas.  38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES’2012, Castle Ryn, 09-12 September 2012.
 14. Żmudka Z., Postrzednik S., Przybyła G.: Late intake valve closing as a of the throttless control of SI engine load. 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES’2012, Castle Ryn, 09-12 September 2012.
 15. Przybyła G., Postrzednik S., Żmudka Zb.: Energy analysis of a small capacity SI engine fueled with lean air gas mixture. 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES’2012, Castle Ryn, 09-12 September 2012.
 16. G. Przybyla, A. Szlek, Ziolkowski L., "Effect of Equivalence Ratio on SI Engine Performance Fueled with Lean Air Gas Mixtures 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon ratchathani, Thailand,  December 5-8. 2012.
 17. G. Przybyla, A. Szlek, L. Ziolkowski, Impact of LHV change on the performance of LCV gas powered SI engine, CPOTE Proceedings of 3rd International Conference on Conteporary Problems of Thermal Engeenering. ISBN 978-83-61506-13-3, Gliwice 2012, Polska.
 18. G. Przybyla, A. Szlek, L. Ziolkowski, Assessment of the performance of a small capacity SI engine fuelled with lean mixture of biogas, CPOTE Proceedings of 3rd International Conference on Conteporary Problems of Thermal Engeenering. ISBN 978-83-61506-13-3, Gliwice 2012, Polska.
 19. D. Haggith, G. Gnanam, A. Sobiesiak, G. Przybyla "Investigation of Biomass Gas Fuelled HCCI Engine", The CICS Spring Technical Meeting, Montreal, 2009.
 20. G. Przybyła, Ł. Ziółkowski, Analysis of energy conversion process of SI engine fuelled with LCV gas, 9th Asia-Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, 9th APISCEU, Beijing, China, 02-06.11.2008, p.113 - 118.
 21. G. Przybyła, Ł. Ziółkowski, A. Szlęk Performance of SI engine fuelled with LCV gas International workshop "Biomass Gasification Technologies (BIOGASTECH)",TUBITAK Marmara Reserch Center, Gebze Campus, 9-11th April 2008.
 22. G. Przybyła, S. Postrzednik, Algorytm wyznaczania umownego rozdziału ciepła w oparciu o wyniki indykacji silnika spalinowego, AUTOPROGRES-KONMOT 2006. Bezpieczeństwo i Ekologia Pojazdów. 25–26 maj 2006, Rynia k/Warszawy.
 23. G. Przybyła, S. Postrzednik, Analiza procesu konwersji energii w silnikach spalinowych z wykorzystaniem pomiarów szybkozmiennych ciśnień w cylindrze, XIX Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych. Gdańsk–Sopot, 2005.
 24. G. Przybyła, S. Postrzednik, Association parameter reference cycle with real internal combustion engine’s cycle, PTNSS International CONGRESS-2005 The Development of  Combustion Engines PTNSS P05-C100, Bielsko-Biała, Szczyrk 2005.
 25. G. Przybyła, S. Postrzednik, Analysis of combustion process in engine by indication method, XIX. International  Symposium on Combustion Processes, 19th International Symposium on Combustion Processes, Wisla, September 2005.
 26. G. Przybyła, S. Postrzednik, The characteristics and the thermodynamic efficiency of some types of fuel cells, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń 2003.
Unpublished research (selected items)/Niepublikowane prace (wybrane pozycje)
 1. G. Przybyła, "Low calorific value gas for internal combustion engines", A GREEN TRANSPORT FUTURE: 16-18 July 2012 University of Leeds, Leeds