• procesy wewnętrzne w silnikach spalinowych (uwalnianie energii chemicznej paliwa)
  • indykacja silników spalinowych
  • poprawa procesu konwersji energii w silnikach spalinowych
  • nowoczesne napędy pojazdów samochodowych