Projekty międzynarodowe
 • Economically efficient and socially accepted CCS/EOR processes
  Opłacalne ekonomicznie i społecznie akceptowane technologie CCS/EOR
  FSB/8/RIE6/2014/512
  nr umowy z NCBiR: Pol-Nor/234830/103/2014
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Kierownik: dr inż. Marcin Liszka
  15.04.2014-14.04.2017
  www.itc.pols.pl/pro_ccs
  www.proccs.polsl.pl

 • Early Stage Researcher of INSPIRE project - optimIzatioN of Systems, energy management, and environmental imPact In pRocess enginEering, which is a Marie Curie Research Training Network
  supported by the European Community's Sixth Framework Programme.
  Job title: Optimization of Energy Systems with Thermodynamic, Economic and Environmental Considerations.
Projekty krajowe
 • Tytuł PL: Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce
Akronim: GROSS MINE
Nr wewnętrzny w Pol.Sl.: PBU/32/RiE6/2011/505
Nr umowy z NCBR: PBS1/A2/10/2012
Finansowane przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ
Kierownik w Pol.Sl.: Dr hab. inż. Krzysztof PIKOŃ
Okres realizacji: 06.2013-12.2015
  • Innowacyjne badania procesowe i systemowe dla ekspansji energetyki biogazowej w Polsce
  nr umowy z NCN: 2012/07/B/ST8/03334
  Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Kierownik: dr hab. inż. Haliną Pawlak-Kruczek

 • Doskonalenie metod optymalizacji termoekologicznej procesów cieplnych
  Developing of thermoecological optimization methods of thermal processes
  PBU-32/RIE-6/2011
  nr umowy z NCN: 4555/B/T02/2011/40
  nr wniosku N N512 455540
  Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Kierownik: dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł prof. nzw. w Pol. Śl.
 • Analiza i optymalizacja układów skojarzonych energetyki rozproszonej zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy
  Analysis and optimization of distributed cogeneration plants integrated with biomass gasification
  PBU-17/RIE-6/2009
  nr umowy z NCN 0040/B/T02/2009/36
  nr wniosku N N513 004036
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Kierownik: dr inż. Jacek Kalina
 • Nadkrytyczne bloki węglowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy zamawiany, PBZ – MEiN – 4/2/2006