• analiza termoekonomiczna bloków opalanych węglem z sekwestracją CO2
  • koszt termo-ekologiczny
  • analiza w pełnym cyklu istnienia - Life Cycle Assessment
  • koszty zewnętrzne środowiskowe - externalities