Zasady zaliczenia przedmiotu (pobierz plik PDF)  

Materiały do zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia 1. (pobierz plik PDF)

Ćwiczenia 2. (pobierz plik PDF)

Ćwiczenia 3. (pobierz plik PDF)

Ćwiczenia 4. (pobierz plik PDF)

Ćwiczenia 5. (pobierz plik PDF)

Ćwiczenia 6. (pobierz plik PDF)

Ćwiczenia 7. (pobierz plik PDF)

 

 

Tablica 1. Właściwości materiałów izolacyjnych (PDF)

Tablica 2. Właściwości materiałów budowlanych (PDF)

Tablica 3. Właściwości materiałów stałych (PDF)

Tablica 4. Właściwości materiałów różnych (PDF)

Tablica 5. Właściwości pokarmów (PDF)

Tablica 6. Równania kryterialne dla przepływu wymuszonego (PDF)

Tablica 7. Równania kryterialne dla przepływu wymuszonego w kanałach prostych (PDF)

Tablica 8. Równania kryterialne dla opływu rur (PDF)

Tablica 9. Poprawki dla przepływu przez pęczki rur (PDF)

Tablica 10.Opór cieplny osadów (PDF)

Tablica 11. Emisyjność metali (PDF)

Tablica 12. Emisyjność niemetali (PDF)

Tablica 13. Właściwości suchego powietrza (PDF

Tablica 14. Właściwości fizyczne wody na linii nasycenia (PDF