Doktorant , stypendysta programu Marie Curie w latach 2006-2009