Mechanik

pokój 61C lub 126C
ul. Konarskiego 22 
44-100 Gliwice 

tel.: (+48 32) 237 16 94, (+48 32) 237 29 45
fax: (+48 32) 237 28 72