Samodzielny referent administracyjny  w latach 2005-2008