Doktorant , stypendysta programu Marie Curie w latach 2007-2009