Osiągnięcia studentów

W środę 18. marca 2009 odbyła się na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki prezentacja prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej. Na konkurs zgłoszono 14 prac, natomiast w sesji konkursowej 11 osób zaprezentowało swoje prace.

Mgr inż. Jakub Majchrzak (absolwent ITC) został laureatem konkursu zorganizowanego przez firmę Fiat Polska i Politechnikę Śląską w konkursie prac dyplomowych magisterskich i doktorskich zrealizowanych na naszej uczelni (edycja 2008).

W dniu 12 lutego 2009 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom nagród głównych i autorom wyróżnionych prac w VIII edycji Ogólnopolskiego  Konkursu SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obejmującej rok akademickim 2006/2007.

W środę 9. kwietnia 2008 odbyła się na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki prezentacja prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej.

Mgr inż. Adam Preneta (absolwent ITC) został laureatem konkursu zorganizowanego przez firmę Fiat Polska i Politechnikę Śląską w konkursie prac dyplomowych magisterskich i doktorskich zrealizowanych na naszej uczelni (edycja 2007).