Osiągnięcia studentów

W dniu 26. marca 2008 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 22, w sali 109C odbył się finał ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych.

W środę 28. marca 2007 odbyła się na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki prezentacja prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej.

Mgr inż. Przemysław Badura (doktorant ITC) został laureatem konkursu zorganizowanego przez firmę Fiat Polska i Politechnikę Śląską w konkursie prac dyplomowych magisterskich i doktorskich zrealizowanych na naszej uczelni.

W dniu 31. stycznia 2007 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 22, w sali 102C odbyło się posiedzenie komisji jurorów Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych w składzie:

W dniu 6. września 2006 roku w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej, podczas którego dokonano oceny 24 prac zakwalifikowanych do finału VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień poszczególnych stopni.