konkursCFD2019.JPGW środę 24 kwietnia 2019 roku odbył się XIII Finał Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych organizowany przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Jury składające się z przedstawicieli przemysłu oraz profesorów uczelni technicznych wysłuchało prezentacji czwórki finalistów. Jurorzy podkreślili nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych prac, ale także sposób ich prezentacji.

 

Laureatami konkursu zostali:

  1. miejsce: mgr inż. Jakub Gałecki (Politechnika Warszawska)
  2. miejsce (dwa): mgr inż. Aleksandra Gaweł (Politechnika Śląska), mgr inż. Jakub Marciniec (Politechnika Śląska)
  3. miejsce: mgr inż. Mateusz Strużek (Politechnika Śląska)

Ponadto komisja konkursowa przyznała cztery wyróżnienia:

- mgr. inż. Marcinowi Pająkowi (Akademia Górniczo-Hutnicza)

- mgr inż. Monice Pieszce-Łysoń (Akademia Górniczo-Hutnicza)

- mgr. inż. Arkadiuszowi Brenkowi (Politechnika Wrocławska)

- mgr. inż. Stanisławowi Głuchowi (Politechnika Gdańska)

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez sponsorów konkursu: Symkom, MESco oraz SBB Energy. Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w przyszłorocznej XIV edycji konkursu, na którą można zgłaszać prace magisterskie obronione w 2019 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną i obronioną w roku 2017/18 na kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale IŚiE. Do konkursu można również zgłaszać prace o tematyce energetycznej wykonane na kierunku Inżynieria Środowiska. Prosimy promotorów o zgłaszanie prac dyplomowych, które uzyskały ocenę końcową bardzo dobrą. Termin zgłaszania prac: 30.04.2019. Jednocześnie prosimy opiekunów prac magisterskich o nie zgłaszanie do konkursu tych prac, które wcześniej zostały zgłoszone do innych tego typu konkursów i uzyskały nagrody. Więcej informacji poniżej.

konkursWME2019.jpg

nagrodaPracownik ITC Michał Haida oraz absolwent ITC Mateusz Będkowski laureatami konkursu "The Best Progres 3 Dissertation Award"

Dr inż. Michał Haida zdobył drugie miejsce, a dr inż. Mateusz Będkowski trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę doktorską „The Best Progres 3 Dissertation Award 2018”, organizowanego w ramach działań konsorcjum Progres 3 w kategorii: surowce, energetyka i ochrona środowiska. Promotorem obu prac doktorskich był Jacek Smołka, a kopromotorem pracy Michała Haidy był prof. Armin Hafner z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w Norwegii.

 

doktorat1Michał Haida wyróżniony w ogólnopolskim konkursiena najlepsza pracę doktorską organizowanego przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki!

Pracownik ITC dr inż. Michał Haida zdobywcą drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepsza pracę doktorską organizowanego przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Numerical modelling of the R744 two-phase ejectors using homogeneous relaxation CFD and reduced-order approaches” był Jacek Smołka a kopromotorem był prof. Armin Hafner z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w Norwegii.