doktorat1W dniach 29 i 30 stycznia odbyły się egzaminy kwalifikujące na studia doktoranckie prowadzone w ITC. Zgodnie z regulaminem aby egzamin został zaliczony konieczne było uzyskanie oceny pozytywnej z odpowiedzi na wszystkie pytania cząstkowe. W roku akademickim 2018-2019 Instytut będzie najprawdopodobniej dysponował trzema miejscami dla doktorantów. Wyniki oraz dodatkowe informacje zamieszczone zostały w linku poniżej.

 

WYNIKI

 

Ze względu na fakt, iż ostatecznie ilość miejsc na studiach doktoranckich z prawem do pobierania stypendium zostanie ogłoszona przez Dziekana na podstawie naboru na studia I i II stopnia, zgodnie z regulaminem o kolejności przyjęć będzie decydował priorytet tematyki doktoratu oraz wynik egzaminu.

 

konkMesc12.2017.jpgInstytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Na tegoroczną edycję konkursu można przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Termin zgłaszania prac: 20.01.2017. Szczegółowe zasady konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej umieszczone są na stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs.

 

doktorat2W piątek, 22 września 2017 roku o godzinie 15.00 w sali 200 (Sala Rozpraw Doktorskich) w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Marcina Plisa.

 

Temat pracy doktorskiej brzmiał Modelowanie matematyczne obiegu gazowo-parowego na potrzeby diagnostyki cieplnej eksploatacji. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Rusinowski, natomiast na recenzentów zostali powołani: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej oraz Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek z Politechniki Wrocławskiej.

 

Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.


 

doktoratywdrozenioweitc2017.jpgW dniu 10 listopada w MNiSW odbyła się inauguracja pierwszych projektów finansowanych w ramach programu 'Doktoraty wdrożeniowe'. Sumarycznie w całej Polsce realizowanych będzie 377 tego typu doktoratów. Wśród dziesięciu najciekawszych tematów wybranych przez MNiSW znalazł się "Wykorzystanie sieci ciepłowniczych do celów generacji chłodu" który realizowany będzie przez Pana Michała Twaruszkę zatrudnionego w Tauron Polska Energia S.A. Planowanym promotorem przewodu doktorskiego jest Prof. Andrzej Szlęk a planowanym promotorem pomocniczym Dr inż. Magdalena Uliniarz.