konkurspraca2019.jpg

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na stanowiska:

 

 

Student stypendysta (więcej informacji mozna znależć tutaj)

 

oraz

 

Doktorant stypendysta (więcej informacji mozna znaleźć tutaj)

 

w Instytucie Techniki Cieplnej. Zatrudnienie będzie realizowane ramach projektu pt.: „Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych” (umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/02298) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 14.

 

NagrodaAJNowak.jpgNajlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Ważną kategorią jest oczywiście nagroda przyznawana za całokształt dorobku naukowego. 

Nagrody zostały ustanowione przez Ministra, aby wyróżnić naukowców prowadzących badania znaczące z perspektywy rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki. Ma to swoje odzwierciedlenie w trzech kategoriach, w których są one przyznawane, tj. w kategorii badań podstawowych, w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Ze względu na ogromne zróżnicowanie w tematyce osiągnięć przedstawionych we wnioskach w Zespole powołanym do ich opiniowania zasiadało 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny. Przed członkami Zespołu stanęło trudne zadanie przedstawienia maksymalnie trzech nominacji w każdej z kategorii. W tegorocznej edycji o przyznanie nagrody walczyło 27 ważnych osiągnięć min. z zakresu nauk medycznych, technicznych, humanistycznych czy też fizycznych.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa otrzymała dr Aleksandra Wesołowska (Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Łącznie nagrodzonych zostało 69 przedstawicieli świata akademickiego. Jednym z nich jest Prof. dr hab. inż. Andrzejk Nowak z Instytutu Techniki Cieplnej. Więcej na temat nagrody i wydarzenia można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-2018-rozdane

 

 

 

 

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Na tegoroczną edycję konkursu można przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1 stycznia 2018 a 31 grudnia 2018. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Termin zgłaszania prac: 30.01.2018. Szczegółowe zasady konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej umieszczone są na stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs.konkurscfd2019.jpg

obrazek_ogloszenia2018.jpgW związku z otrzymaniem finansowania projektu w ramach konkursu OPUS14 pt.: Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych pod kierownictwem Prof. Ryszarda Białałeckiego ogłoszony został konkurs na stanowisko DOKTORANT STYPENDYSTA. Wyniki konkursu można znależć na stronie Wydziału Inzynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Bezpośredni link znajduje się poniżej:

 

http://ise.polsl.pl/aktualnosci.html