W dniach 7.-9. marca 2007 roku w Szczyrku odbyło się coroczne sympozjum naukowe zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki.

Mgr inż. Przemysław Badura (doktorant ITC) został laureatem konkursu zorganizowanego przez firmę Fiat Polska i Politechnikę Śląską w konkursie prac dyplomowych magisterskich i doktorskich zrealizowanych na naszej uczelni.

W dniu 31. stycznia 2007 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 22, w sali 102C odbyło się posiedzenie komisji jurorów „Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych” w składzie:

W piątek 24. listopada 2006 roku o godzinie 12.00 w sali 200 (Sala Rozpraw Doktorskich) w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Jacka Smołki.