W piątek 24. listopada 2006 roku o godzinie 12.00 w sali 200 (Sala Rozpraw Doktorskich) w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Jacka Smołki.

W piątek 18. września 2006 roku o godzinie 12.00 w sali 200 (Sala Rozpraw Doktorskich) w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krzysztofa Banasiaka.

W dniu 6. września 2006 roku w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej, podczas którego dokonano oceny 24 prac zakwalifikowanych do finału VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień poszczególnych stopni.

CPOTE2016.jpgW dniach 14-16 września 2016 odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja Contemporary Problems of Thermal Engineering (CPOTE 2016) zorganizowana przez Instytut Techniki Cieplnej. Pierwsza konferencja o tej samej nazwie odbyła się w 1998 roku i była poświęcona 50-leciu pracy akademickiej prof. Jana Szarguta. Druga konferencja CPOTE 2004 była połączona z obchodami stulecia tradycji Instytutu Techniki Cieplnej, natomiast trzecia edycja CPOTE 2012 była poświęcona jubileuszowi 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Andrzeja Ziębika.

Podczas Ceremonii Otwarcia CPOTE 2016 kierownik Komitetu Organizacyjnego, prof. Wojciech Stanek, powitał przybyłych uczestników, zapraszając wszystkich do czynnego udziału w sesjach naukowych rozpoczynającej się konferencji. Następnie, również w ramach Ceremonii Otwarcia, głos zabrał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. Andrzej Szlęk.

Czwarta edycja konferencji CPOTE została uświetniona przez serię wygłoszonych wykładów w trakcie trzech dni konferencji. Referaty wygłosili kolejno uznani goście honorowi:

 • Prof. C.A. Frangopoulos,School of Naval Architecture and Marine Engineering, National Technical University of Athens, Grecja

INTERTEMPORAL AND DYNAMIC OPTIMIZATION OF SYNTHESIS, DESIGN AND OPERATION OF ENERGY SYSTEMS

 

 • Prof. G. Manfrida,Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Firenze, Włochy

EXPANDER TECHNOLOGIES FOR THERMAL DISTRIBUTED POWER GENERATION: A REVIEW

 

 • Prof. E. Sciubba,Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Włochy

AN EXERGY-BASED REFORMULATION OF THE HESS-MURRAY LAW

 

 • Prof. G. Tsatsaronis,Institute for Energy Engineering, Technische Universität Berlin, Niemcy

ADVANCED EXERGY-BASED METHODS USED TO UNDERSTAND AND IMPROVE ENERGY-CONVERSION SYSTEMS

 

 • Prof. A. Valero,Centre of Research for Energy Resources and Consumption, University of Zaragoza, Hiszpania

SUSTAINABLE MATERIAL-ENERGY SYSTEMS FOR OUR COMMON FUTURE

 

W drugim dniu konferencji po sesji plenarnej, podczas której wygłoszony został ostatni zapraszany wykład, odbyła się specjalna sesja wręczenia medali im. Stanisława Ochęduszki. Medale otrzymali zaproszeni goście honorowi konferencji: profesor Christos Frangopoulos, profesor Giampaolo Manfrida, profesor Enrico Sciubba, profesor George Tsatsaronis, Profesor Antonio Valero. Drugi dzień konferencji zamknęła specjalna sesja poświęcona pozyskiwaniem projektów w ramach Programu Horizon 2020, w trakcie której przedstawiona została prezentacja przez Przedstawicielkę Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej.

Oprócz 5 zapraszanych wykładów plenarnych odbyło się 15 sesji naukowych, w trakcie których wygłoszono 80 referatów. Podczas konferencji CPOTE2016 miała miejsce również jedna sesja posterowa z 15 zaprezentowanymi plakatami. W konferencji uczestniczyło 100 osób z 14 krajów reprezentując trzy kontynenty.

Obecnie wybrane przez Komitet Nakowy referaty są w trakcie procesu publikacyjnego w siedmiu prestiżowych periodykach z zakresu termodynamiki i energetyki cieplnej:

 • Energy, The International Journal,
 • Journal of Cleaner Production,
 • Renewable Energy,
 • Journal of Energy Resources Technology,
 • International Journal of Thermodynamics,
 • Civil and Environmental Engineering Reports
 • Mazowsze Regional Studies