energas2018.jpg

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej  w Gliwicach oraz Gascontrol Polska zapraszają do uczestnictwa w III Konferencji Techniczno-Naukowej ENERGAS 2018: Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie, prace specjalistyczne, usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej, która odbędzie się w dniach 31.01– 02.02.2018r. w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle, pod patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa. Głównym partnerem wydarzenia został Gaz-System S.A, natomiast patronat medialny objęty został przez portal CIRE.pl.

doktorat1W dniach 29 i 30 stycznia odbyły się egzaminy kwalifikujące na studia doktoranckie prowadzone w ITC. Zgodnie z regulaminem aby egzamin został zaliczony konieczne było uzyskanie oceny pozytywnej z odpowiedzi na wszystkie pytania cząstkowe. W roku akademickim 2018-2019 Instytut będzie najprawdopodobniej dysponował trzema miejscami dla doktorantów. Wyniki oraz dodatkowe informacje zamieszczone zostały w linku poniżej.

 

WYNIKI

 

Ze względu na fakt, iż ostatecznie ilość miejsc na studiach doktoranckich z prawem do pobierania stypendium zostanie ogłoszona przez Dziekana na podstawie naboru na studia I i II stopnia, zgodnie z regulaminem o kolejności przyjęć będzie decydował priorytet tematyki doktoratu oraz wynik egzaminu.

 

konkMesc12.2017.jpgInstytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Na tegoroczną edycję konkursu można przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Termin zgłaszania prac: 20.01.2017. Szczegółowe zasady konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej umieszczone są na stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs.

 

doktorat2W piątek, 22 września 2017 roku o godzinie 15.00 w sali 200 (Sala Rozpraw Doktorskich) w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Marcina Plisa.

 

Temat pracy doktorskiej brzmiał Modelowanie matematyczne obiegu gazowo-parowego na potrzeby diagnostyki cieplnej eksploatacji. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Rusinowski, natomiast na recenzentów zostali powołani: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej oraz Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek z Politechniki Wrocławskiej.

 

Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.