nagrodaW piątek, 23 czerwca 2017 roku na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja o rozstrzygnięciu tegorocznej edycji programu Diamentowy Grant. W tym roku, aż dwóch studentów naszego wydziału znalazło się na liście laureatów:

1. Jakub Bodys (kierunek: Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn, temat projektu: Nierównowagowy dwufazowy model transkrytycznego przepływu CO2 do projektowania strumienic w najnowszych systemach chłodniczych).

2. Oliwia Nowakowska-Krol (kierunek: Energetyka, temat projektu: Budowa wielopolowego modelu transportu ciepła w ciele ludzkim).

Warte podkreślenia są bardzo wysokie pozycje (3. i 42.) naszych studentów na liście rankingowej konkursu, w którym wzięło udział 214 wyróżniających się studentów z wszystkich obszarów nauki.

Diamentowy Grant pozwala laureatom na skrócenie ścieżki kariery naukowej czyli na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra.

Handshake.pngZostała podpisana umowa konsorcjum na mocy której od 1 października rozpoczyna się realizacja projektu "Chinese-European Emission-Reducing Solutions" pozyskanego w ramach konkursu H2020-LCE-2016-2017 a koordynowanego przez Sintef Energi.

Celem projektu jest opracowanie technologii i budowa pilotazowej instalacji spalania tlenowego z zastosowaniem pętli chemicznej. Rolą ITC są badania kinetyki chemicznej spalania i zgazowania paliwa w warunkach charakterystycznych dla technologii. Jest to pierwszy projekt badawczy H2020 w ITC i na Wydziale.

logo_fnp.jpgWe wtorek 10 maja 2017 po raz dwudziesty piąty zostały przyznane stypendia Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Spośród 1152 wnioskodawców wyłoniono 100 stypendystów. Jedną z wyróżnionych osób jest doktorant Michał Palacz, który realizuje doktorat w Instytucie Techniki Cieplnej pod opieką dr hab. inż. Jacka Smołki, prof. nzw. w Pol. Śl. Warto też dodać, że większość osiągnięć mgra Michała Palacza zostało uzyskanych w ramach dwóch międzynarodowych projektów, które prowadzi(ł) prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla stypendystów odbędzie się 27 maja w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej na temat konkursu oraz pełną listę laureatów można znaleźć na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2017-przyznane/


staz_exergon_2017.pngEXERGON Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie konkursu stażowego dla studentek i studentów, którzy ukończyli minimum III rok studiów na kierunkach powiązanych z szeroko pojętą energetyką, realizowanych na Wydziale IŚiE lub Elektrycznym.