LSMO_foto2.jpgW dniu dniach 20-22 września 2016 r. na Politechnice Ślaskiej w Gliwicach odbyła się 'Letnia Szkoła Metod Odwrotnych'. Szkoła składała się cyklu wykładów i praktycznych warsztatów a adresowana była do młodych naukowców. Koordynatorem Szkoły był prof. Ryszard Białecki z Instytutu Techniki Cieplnej. Wykładowcy rekrutowali się głównie spośród pracowników tego instytutu.  

Podczas trwania szkoły, obok wykładów z podstaw metod odwrotnych, pokazane zostały liczne zastosowania analizy odwrotnej w technice cieplnej. Uczestnicy szkoły rozwiązywali także praktyczne zadania odwrotne wykorzystując oprogramowanie GNU Octave. Pakiet ten jest darmowym odpowiednikiem komercyjnego środowiska MatLAB. Udział w tych warsztatach umożliwi słuchaczom łatwe wdrożenie technik odwrotnych w prowadzonych przez nich badaniach. Dodatkowo program szkoły obejmował m.in. także szkolenie dotyczące użytkowania kamer termowizyjnych, wykład z algorytmów genetycznych oraz praktyczne aspekty publikowania artykułów w czasopismach naukowych.

W zajęciach uczestniczyło 25 uczestników krajowych jednostek naukowych (Politechniki: Częstochowska, Gdańska, Koszalińska, Krakowska, Łódzka, Poznańska, Rzeszowska, Śląska, Świętokrzyska, Warszawska). Czas trwania: 3 dni / 21 godzin zajęć (w tym 8h warsztatów komputerowych).

Letnia Szkoła Metod Odwrotnych została zorganizowana została wspólnie przez: Komitet Termodynamiki i Spalania PAN (Sekcja Termodynamiki), Politechnikę Śląską (Instytut Techniki Cieplnej) oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. (rb,js,ar,zo)

LSMO_foto1a.jpg

jose_Carlos.jpgW czasie międzynarodowej konferencji naukowej CPOTE2016 organizowanej przez ITC w dniach 14-16 września 2016 w Instytucie przebywał prof. José Carlos F. Teixeira z University of Minho (Portugalia). Prof. Teixeira jest kierownikiem grupy 'Thermofluids and Energy Technologies'. Jego pobyt został zorganizowany w ramach programu Erasmus+. Prof. Teixeira odbył kilka spotkań i dyskusji naukowych ze studentami doktorantami ITC. W dniu 16.09.2016 r. w Instytucie Techniki Cieplnej odbył się wykład otwarty prof. José Carlos F. Teixeira, podczas którego prof. Teixeira zaprezentował tematykę badawczą swojej jednostki macierzystej. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat możliwości rozpoczęcia współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych oraz wymiany studentów oraz kadry akademickiej. (ajn,wa,zo)

eurothermW dniach 19-23 czerwca 2016 roku w Krakowie obradowała 7th European Thermal-Sciences Conference – Eurotherm 2016. Konferencja, w której uczestniczyło 235 naukowców z 28 krajów, zorganizowana została pod auspicjami Eurotherm Committee. Głównymi organizatorami konferencji byli: prof. Janusz S. Szmyd z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. Andrzej J. Nowak z naszego Instytutu.

doktorat1W dniu 17 czerwca 2016 roku o godzinie 12:30 w sali 200 w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krzysztofa Kaszy z Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie. Temat pracy doktorskiej brzmiał: Multiscale computational models for analysis and advancement of drying process of high voltage resin impregnated paper bushings (Zastosowanie wieloskalowych modeli obliczeniowych do analizy i poprawy procesu suszenia przepustów wysokonapięciowych wytwarzanych w technologii papieru impregnowanego żywicą). Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak, natomiast na recenzentów zostali powołani: prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski, prof. w Politechnice Warszawskiej. W dniu 8 lipca 2016 Rada Wydziału IŚiE zatwierdziła decyzję Komisji Doktorskiej o wyróżnieniu pracy.