Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną i obronioną w roku 2017/18 na kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale IŚiE. Do konkursu można również zgłaszać prace o tematyce energetycznej wykonane na kierunku Inżynieria Środowiska. Prosimy promotorów o zgłaszanie prac dyplomowych, które uzyskały ocenę końcową bardzo dobrą. Termin zgłaszania prac: 30.04.2019. Jednocześnie prosimy opiekunów prac magisterskich o nie zgłaszanie do konkursu tych prac, które wcześniej zostały zgłoszone do innych tego typu konkursów i uzyskały nagrody. Więcej informacji poniżej.

konkursWME2019.jpg

nagrodaPracownik ITC Michał Haida oraz absolwent ITC Mateusz Będkowski laureatami konkursu "The Best Progres 3 Dissertation Award"

Dr inż. Michał Haida zdobył drugie miejsce, a dr inż. Mateusz Będkowski trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę doktorską „The Best Progres 3 Dissertation Award 2018”, organizowanego w ramach działań konsorcjum Progres 3 w kategorii: surowce, energetyka i ochrona środowiska. Promotorem obu prac doktorskich był Jacek Smołka, a kopromotorem pracy Michała Haidy był prof. Armin Hafner z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w Norwegii.

 

doktorat1Michał Haida wyróżniony w ogólnopolskim konkursiena najlepsza pracę doktorską organizowanego przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki!

Pracownik ITC dr inż. Michał Haida zdobywcą drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepsza pracę doktorską organizowanego przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Numerical modelling of the R744 two-phase ejectors using homogeneous relaxation CFD and reduced-order approaches” był Jacek Smołka a kopromotorem był prof. Armin Hafner z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w Norwegii.

 

europcommissionW Instytucie Techniki Cieplnej rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu finansowanego z programu Horyzont 2020. Celem projektu o akronimie BIOTRAFO (nr 823969) jest mobilność naukowców oraz transfer wiedzy zgodnie z zasadami mechanizmu MSCA-RISE. W tym przypadku badania będą dotyczyły projektowania i stosowania wysokowydajnych, kompaktowych transformatorów mocy zanurzonych w biodegradowalnych płynach. W ten sposób wyniki projektu będą użyteczne dla całego środowiska związanego z przemysłem transformatorów mocy, co jest bezpośrednio związane z celami programu, a zatem ustanowieniem sieci współpracujących instytucji na rzecz poszerzenia wiedzy i rozwoju tego typu urządzeń wykorzystujących biodegradowalne oleje.

 

Beneficjentami i partnerami w projekcie są pracownicy i doktoranci z instytucji badawczych oraz firm z krajów Unii Europejskiej:
Universidad de Cantabria (Hiszpania)
Politechnika Śląska
Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania)
University of Manchester (Wielka Brytania)
Universita degli Studi di Roma La Sapienza (Włochy)
Universitaet Stuttgart (Niemcy)
Sea Marconi Technologies Di Vander Tumiatti (Włochy)
Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (Turcja)

 

oraz z krajów partnerskich z Ameryki Południowej i Azji:
Universidad Nacional Del Litoral (Argentyna)
Universidad De Piura (Peru)
Universidad Del Valle (Kolumbia)
Kyushu Kogyo Daigaku (Japonia)
Tadeo Czerweny (Argentyna)

 

Politechnikę Śląską reprezentują naukowcy z dwóch Wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Elektrycznego. Liderem pierwszego pakietu roboczego projektu oraz koordynatorem grupy z naszej uczelni jest Jacek Smołka, a opiekunem grupy z Wydziału Elektrycznego jest Mariusz Stępień.

 

BIOTRAFO_Kick-off_Group Photo_01.JPG