Artykuły w czasopismach / Journal papers  
 1. P. Plis, R. K. Wilk, Theoretical and experimental investigation of biomass gasification process in a fixed bed gasifier , Energy, 2010 (in press) 
 2. R. K. Wilk, P. Plis, Co-combustion of syngas obtained from air-biomass gasification with coal in small scale boilers, 2009, rozdział w monografii Environmental Engineering III, editors: L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski, Taylor&Francis Grou, London, ISBN 978-0-415-54882-3, pp.591-595, 2010 p
 3. R. K. Wilk, P. Plis, Experimental Investigation of Biomass Gasification in a Fixed Bed Gasifier, Archivum Combustionis, 28 (2008), No. 1-2, 45-55.
Recenzowane artykuły konferencyjne - publikacje w pracach zbiorowych
 1. P. Plis, R.K. Wilk, Obliczenia równowagowe procesu zgazowania biomasy - parametry determinujące skład uzyskiwanego syngazu,  Termodynamika w nauce i gospodarce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, XX Zjazd Termodynamików, Wrocław, 2-6 września 2008, Tom II, 241-246.
 2. P. Plis, R. K. Wilk, Wpływ zastosowania różnego rodzaju biomasy na skład gazu ze zgazowania w złożu stałym, materiały konferencyjne I Konferencji Naukowo- Technicznej „WTiUE”, Kraków, Październik 18-19, 2007, 491-502
Recenzowane artykuły konferencyjne / Refereed conference papers
 1. R. K. Wilk, P. Plis, Potential of biomass gasification for a small scale heat applications, Energy Efficiency & Air Pollutant Control Conference, Wroclaw, September 21-25, 2009
 2. P. Plis, R. K. Wilk,  Potentail of the syngas obtained from air biomass gasification - cooperation of a gasifier with a water boiler fired with coal, 22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Foz do Iguacu, Brazil, August 31-September 3, 2009, pp.91 
 3. P. Plis, R. K. Wilk,  Theoretical and experimental investigation of biomass gasification process in a fixed bed gasifier, 22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Foz do Iguacu, Brazil, August 31-September 3, 2009, pp.90
 4. P. Plis, R.K. Wilk, Experimental Biomass Air Gasification in a Counter-current Fixed Bed Gasifier, 32nd International Symposium on Combustion, 3-8, September, 2008, Montreal, Canada. 
 5. P. Plis, R.K. Wilk, Theoretical Investigation of the Biomass Gasification Process in a Downdraft Gasifier, 32nd International Symposium on Combustion, 3-8, September, 2008, Montreal, Canada
 6. P. Plis, R. K. Wilk, Influence of steam addition and composition of oxidizer on syngas composition obtained from biomass gasifiaction, Proceedings of XX International Symposium on Combustion Processes, September 2-5, 2007, Pułtusk
 7. P. Plis, R. K. Wilk, Investigation of the Influence of Different Biomass Properties on the Gasification Process, Proceedings of ECOS 2007, Padova, Italy, June 25-28, 2007, 785-792