logo SEMINARIUM NAUKOWE nt.

Możliwości realizacji prac wdrożeniowo-badawczych współfinansowanych przez programy pomocowe


                                         www.itc.polsl.pl/seminarium_misp  

 

Seminarium odbyło się 23 maja 2014 r. w Instytucie Techniki Cieplnej
(Konarskiego 22, Gliwice)

 

Głównym celem seminarium było przedstawienie możliwości realizacji projektów badawczych oraz naukowo-wdrożeniowych, a także wymiana poglądów.

W ramach seminarium przedstawiono prezentacje nt.:

 • Programów pomocowych majacych zastosowanie w finansowanu współpracy między przedsiebiorstwami i jednostkami badawczymi, tj.:
   • Program Horyzont 2020
   • Regionalne Programy Operacyjne
   • Programy w ramach NCBiR
   • Programy Operacyjne na szczeblu krajowym w ramach perspektywy  finansowej 2014-2020
 • Współczesnych narzędzi obliczeniowych znajdujących zastosowanie w optymalizacji procesów i urządzeń
 • Zaplecza laboratoryjnego Instytutu Techniki Cieplnej
 • Przykładowych projektów zrealizowanych we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej

W seminarium wzięli udział przedstawiciele 16 firm. Swoje prezentacje w zakresie programów pomocowych zaprezentowali również przedstawiciele firmy Altima oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.

  

Prezentacje do pobrania:

Galeria zdjęć z seminarium (link)