JUBILEUSZOWA KONFERENCJA 2013

z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego
www.itc.polsl.pl/jubileusz20

Dziekan Wydziału IŚiE zaprasza do udziału w Jubileuszowej Konferencji 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, która odbędzie się 27 września 2013 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej.

Zainteresowanych udziałem uprzejmie proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na właściwy adres mailowy bądź faxem.