Image 

Supported by 7th Framework Programme, Theme 4, Capacities

Image

Seminar Clean Industrial Fuel Utilization
www.itc.polsl.pl/cifu

W dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2011 w Politechnice Śląskiej odbył się kurs Clean Industrial Fuel Utilization zorganizowany wspólnie przez International Flame Research Foundation oraz Instytut Techniki Cieplnej w ramach projektu RECENT. W szkoleniu wzięło udział 28 przedstawicieli jednostek akademickich i przemysłowych z Niemiec, Włoch, Szwecji, Finlandii, Holandii, Kanady i Polski, w tym grupa doktorantów i pracowników Politechnice Śląskiej.

Celem kursu było przedstawienie uczestnikom stanu wiedzy na temat współczesnych wysokosprawnych i czystych procesów konwersji paliw oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Omówiono również wymogi stawiane przyszłościowym rozwiązaniom w tej dziedzinie, między innymi w kontekście wytwarzania nowoczesnych materiałów, poprawy sprawności i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przedstawiono również stan wiedzy naukowej na temat konwersji paliw oraz innowacji i rozwoju technologii energetycznych.

Wykładowcami kursu byli znani w świecie specjaliści z ośrodków akademickich jak i firm konsultingowych i produkcyjnych. Byli to między innymi:

 • Prof. L. Tognotti, IFRF, Livorno, Italy
 • Prof. K. Hein, Eutingen, Germany
 • Dr S. Pasini, ENEL, Pisa, Italy
 • Prof. M. Pronobis, Politechnika Śląska
 • Prof. W. Nowak, Politechnika Częstochowska
 • Prof. L. Stromberg, Vattenfall, Stockholm, Sweden
 • Dr R. J. Tucker, Zerontec Energy Stratford-upon-Avon, UK
 • Prof. R. Weber, Clausthal University, Germany
 • Dr B. Risio, RECOM Services, Stuttgart, Germany
 • Dr A. Milani, WS, Germany/Italy
 • Dr J. Vehlow, KIT, Karlsruhe, Germany
 • Prof. R. Bialecki, Politechnika Śląska
 • Mr. P. Roberts, Senior Advisor, Gas Turbine Research Centre, Cardiff School of Engineering, Cardiff, UK
 • Dr G. Coraggio, IFRF, Livorno, Italy 

Uczestnicy kursu wzięli również udział w wycieczce do Elektrowni Łagisza i zapoznali się z technologiami zastosowanymi w nowym bloku energetycznym elektrowni. Uruchomiony w 2009 roku, do dziś jest największym na świecie blokiem nadkrytycznym z przepływowym kotłem z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB). Nowy blok charakteryzuje się wysokosprawną produkcją energii elektrycznej i niskimi, spełniającymi wymogi norm UE, emisjami dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu. Blok co roku spala 1,2 mln ton węgla, jego moc wynosi 460 MWe, a jego budowa pochłonęła 2 mld zł.

 

Image