Image 

Supported by 7th Framework Programme, Theme 4, Capacities

Image

Seminarium Jak analiza systemowa może wspomagać sektor energetyczny?
Seminar How can the system analysis assist the energy sector?
www.itc.polsl.pl/assen

Seminarium odbyło się w dniach 1-2 grudnia 2010 w Instytucie Techniki Cieplnej w Gliwicach.