Pracownicy dydaktyczni Instytutu Techniki Cieplnej prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia tablicowe, projekty, laboratoria, seminaria) na sześciu kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki:

 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Energetyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Ochrona Środowiska
 • Biotechnologia

Na kierunkach Inżynieria Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka oraz Biotechnologia zajęcia prowadzone są zarówno na studiach inżynierskich, jak i na studiach magisterskich. Na kierunkach Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Ochrona Środowiska nasz Wydział prowadzi jedynie studia inżynierskie.

 

Instytut Techniki Cieplnej prowadzi także sporo zajęć dydaktycznych w języku angielskim. W szczególności są to zajęcia dla niewielkiej grupy studiującej na Studiach Międzykierunkowych (tzw. Makrokierunek) Energy and Environmental Engineering.

 

Należy również podkreślić, że pracownicy ITC prowadzą zajęcia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach zaocznych, w Gliwicach oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku. Nawiązując do tzw. standardów kształcenia zajęcia prowadzone przez pracowników ITC można uszeregować w następujące grupy:

 • zajęcia niosące treści podstawowe
 • zajęcia kierunkowe
 • zajęcia specjalizacyjne

Zajęcia specjalizacyjne związane są generalnie ze specjalnościami prowadzonymi przez nasz Instytut. Aktualnie Instytut prowadzi następujące specjalizacje:

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Studia I stopnia

 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Energetyka komunalna

Studia II stopnia

 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Inżynieria środowiska w energetyce
 • Energetyka komunalna

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia

 • Technika samochodowa
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Inżynieria jądrowa
 • Metody komputerowe w projektowaniu

Studia II stopnia

 • Chłodnictwo

Kierunek: Energetyka

Studia I stopnia

 • Procesy i systemy energetyczne
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Diagnostyka cieplna w energetyce
 • Metody komputerowe w energetyce

Studia II stopnia

 • Cieplne systemy energetyczne
 • Energetyka gazowa i rozproszona

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

 • aktualnie ITC nie opiekuje się żadną specjalnością na tym kierunku

Kierunek: Biotechnologia

 • aktualnie ITC nie opiekuje się żadną specjalnością na tym kierunku

Kierunek: Ochrona Środowiska

Studia I stopnia

 • Ochrona Środowiska w Energetyce

Studia II stopnia

 • Ochrona Środowiska w Energetyce

Studia Międzykierunkowe: Energy and Environmental Engineering   

Studia I stopnia

 • Environmental Protection in Energy Engineering

Studia II stopnia

 • Computer Aided Energy Engineering

Instytut prowadzi znaczną liczbę zajęć laboratoryjnych dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale. Wspierają one wykłady oraz ćwiczenia tablicowe z określonych przedmiotów. Bliższe informacje na ten temat znaleźć można w programach przedmiotów prezentowanych przez poszczególnych wykładowców.

 

ITC wspomaga również praktyki studenckie, zarówno wakacyjne jak i indywidualne, umożliwiające specjalizacje studenta.