Books written by the ITT staff (ordered from the latest item) / Lista książek napisanych przez pracowników ITC (uporządkowana od najnowszej do najstarszej pozycji)

 

 

Andrzej Ziębik, Marcin Szega

Gospodarka energetyczna z przykładami obliczeniowymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018,

ISBN 978-83-7880-485-7.

   
     

Marcin Szega

Zaawansowana walidacja i uwiarygadnianie danych pomiarowych w procesach cieplnych,

PAN, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016.

   
     
Marcin Szega
Zaawansowana walidacja i uwiarygodnienie danych pomiarowych w procesach cieplnych.
Polska Akademia Nauk Oddz. w Katowicach. Komisja Energetyki.
Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego.
Katowice – Gliwice 2016
ISBN: 978-83-62652-77-8
  okladka.jpg

 

   

Joanna E. Łaszczyk, Andrzej J. Nowak

The Analysis of a Newborn's Brain Cooling Process

Lambert Academic Publishing, 2015

  laszczyk theanalis

 

 

 

Chabiński M.

Energetyczne i ekologiczne aspekty sterowania pracą kotłów węglowych

Sterowanie pracą kotłów małej mocy

Wydawnictwo Bezkres Wiedzy 2014

  ksiazka chabinski
   

 

Andrzej Ziębik, Krzysztof Hoinka
Energy Systems of Complex Buildings
Springer, 2013
  Image
     
Henryk Rusinowski
Diagnostyka cieplna eksploatacji w energetyce
PAN, Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010

 

Image
     
Informacje o działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Instytucie Techniki Cieplnej publikowane są w cyklu dwuletnim w Informatorze wydawanym przez ITC. Ostatnie wydanie obejmuje lata działalności 2004-2006. Tekst Informatora zredagowany został w języku polskim i angielskim. Wersja drukowana Informatora jest dostępna w ITC.

 

Image
     
Andrzej Ziębik, Zygmunt Kolenda, Janusz Szmyd, Marcin Liszka, Wojciech Stanek (eds)
Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ECOS 2008 (volumes I - V)
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007
  Image
     
Jan Szargut, Andrzej Ziębik
Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności - elektrociepłownie
PAN, Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2007
  Image
     
Jan Szargut
Egzergia. Poradnik obliczania i stosowania
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007
  Image
     
Krystyna Kubica, Andrzej Szlęk, Ryszard Wilk
Czyste technologie węglowe
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007 
  Image
     
Stefan Postrzenik, Zbigniew Żmudka
Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych silników spalinowych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007 
  Image
     
Andrzej Ziębik (red.), Jan Szargut, Wojciech Stanek
Analiza możliwości zmniejszenia niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność, ciepło i chłód w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju
Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2006 
  Image
     
Edward Kostowski (red.)
Zbiór zadań z przepływu ciepła
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
  Image
     
Edward Kostowski
Przepływ ciepła
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
  Image

 

 

 

Joachim Kozioł, Adam Stechman
Przemysłowa woda chłodząca
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
  Image
     
Stefan Postrzednik
Termodynamika zjawisk przemysłowych. Podstawy teoretyczne wraz z przykładami
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
  Image
   
Janusz Skorek, Jacek Kalina
Gazowe układy kogeneracyjne
Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa, 2005
  Image
   
Jan Szargut
Exergy analysis. Technical and ecological applications
WIT Press, 2005
  Image
     
Rudolf Jeschar, Edward Kostowski, Rüdiger Alt
Wärmestrahlung in Industrieöfen
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
  Image
     
A.J. Nowak (Ed.)
Advanced Numerical Techniques in Energy Transfer
Silesian University of Technology, Gliwice, 2004
  Image
     
Zbigniew Rudnicki
Modelowanie matematyczne radiacyjnego przepływu energii
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003
  Image
     
Janusz Skorek
Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
  Image
     
Ryszard Kazimierz Wilk
Low-emission combustion
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
  Image
     
Ewald Wystemp, Joachim Kozioł, Jan Nadziakiewicz, Wiesław Gazda
Laboratorium z chłodnictwa
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
  Image
     
Ryszard Białecki, Łukasz Grela, Gabriel Węcel
Interaction f Radiation with Other Heat Transfer Modes
Rozdział w: A. Kassab, M.H. Aliabadi (edts)
Coupled Field Problems
WIT Press, Southampton, Boston, 2001 
  Image
     
Ryszard Wilk (red.), Andrzej Ksiądz, Tomasz Odlanicki-Poczobut, Andrzej Szlęk, Antoni Zajdel, Zygmunt Zieliński
Laboratorium techniki spalania
Wydawnictwo Pol. Śl., Gliwice 2001 
  Image
   
Jan Szargut, Antoni Guzik, Henryk Górniak
Zadania z termodynamiki technicznej
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
  Image
     
Stefan Postrzednik
Termodynamika zjawisk przemysłowych. Jednowymiarowe przepływy odwracalne
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
  Image
     
Jan Szargut
Termodynamika techniczna
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
  Image
     
Jan Szargut, Andrzej Ziębik
Podstawy energetyki cieplnej
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  Image
     
Ryszard Wilk
Podstawy niskoemisyjnego spalania
Wydawnictwo PAN, Katowice, 2000
  Image
     
Zbigniew Rudnicki
Radiacyjny przepływ ciepła w piecach przemysłowych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
  Image
     
Ryszard A. Białecki, Łukasz Grela
Application of the boundary element method to the solution of heat radiation problems
Rozdział w: B. Sunden, M. Faghri
Modelling of Engineering Heat Transfer Phenomena
WIT Press, 1999
  Image
     
Henryk Górniak, Józef Szymczyk
Podstawy termodynamiki, część 2
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999
  Image
     
Jan Szargut
Exergy in Thermal Systems Analysis
Rozdział w: A. Bejan, E. Mamut
Thermodynamic Optymization of Complex Energy Systems
Kluver Acad. Publishers, 1999
  Image
     
A.J. Nowak, C.A. Brebbia, R.A. Białecki, M. Zerrokat (eds)
Advanced Computational Methods in Heat Transfer IV
Computational Mechanics Publications, 1998
  Image

 

 

 

Jan Szargut
Termodynamika
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
  Image
     
Kaziemierz Kurpisz, Andrzej J. Nowak
Inverse Thermal Problems
Computational Mechanics Publications, 1995

 

Image

 

 

 

L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, A.J. Nowak (eds)
Advanced Computational Methods in Heat Transfer III
Computational Mechanics Publications, 1994

 

Image
     
A.J. Nowak, C.A. Neves (eds)
The Mutiple Reciprocity Boundary Element
Computational Mechanics Publications, 1994
  Image
     
Jan Szargut, Andrzej Ziębik, Joachim Kozioł, Roman Janiczek, Kazimierz Kurpisz, Tadeusz Chmielniak, Ryszard Wilk
Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych. Poradnik audytora energetycznego
Wydawnictwo Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa, 1994
  Image

 

 

 

Ryszard A. Białecki
Solving Heat Radiation Problems Using the Boundary Element Method
WIT Press, 1993
  Image
     
Edward Kostowski
Promieniowanie cieplne
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993
  Image
     
Jan Szargut, A. Ziębik, Joachim Kozioł, Kazimierz Kurpisz, Eugeniusz Majza
Przemysłowa energia odpadowa. Zasady wykorzystania. Urządzenia
Wydawnicta Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1993
  Image
     
Ryszard Białecki, Adam Fic, Kazimierz Kurpisz, Andrzej Nowak, Zbigniew Rudnicki, Janusz Skorek, Jan Szargut (red.)
Modelowanie numeryczne pól temperatury
Wydawnictwo Naukowo - Techniczne PWN, 1992

 

Image

 

 

 

Andrzej Ziębik
Mathematical Modelling of Energy Management Systems in Industrial Plants
Ossolineum, Wrocław, 1990

 

Image

 

 

 

Jan Szargut
Analysis of cumulative exergy consumption and cumulative exergy losses
Rozdział w: Advances in Thermodynamics vol. 4, Finite-Time Thermodynamics and Thermoeconomics
Taylor & Francis, 1990

 

Image

 

 

 

Jan Składzień
Thermal Analysis of the Convective Three-Stream Heat Exchangers
Ossolineum, Wrocław, 1989

 

Image

 

 

 

Jan Szargut, David R. Morris, Frank R. Steward 
Exergy analysis of thermal, chemical and metallurgical processes
Taylor & Francis Inc, 1988
  Image
     
Jan Szargut, Antoni Guzik, Henryk Górniak
Programowany zbiór zadań z termodynamiki
Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1986 
  Image

 

 

 

Jan Szargut
Energetyka cieplna w hutnictwie
Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1985

 

Image

 

 

 

Jan Szargut (red.)
Rachunek wyrównawczy w technice cieplnej
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, 1984

 

Image

 

 

 

Stanisław J. Gdula, Ryszard Białecki, Kazimierz Kurpisz, Andrzej J. Nowak, Andrzej Sucheta
Przewodzenie ciepła
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984

 

Image

 

 

 

Ryszard Petela
Przepływ ciepła
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1983

 

Image

 

 

 

Jan Szargut, Andrzej Ziębik
Wpływ parametrów dmuchu i dodatku czynników paliwowo-redukcyjnych na wskaźniki energetyczne zespołu wielkopiecowego
Ossolineum, Wrocław, 1983

 

Image

 

 

 

Jan Szargut
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1983

 

Image

 

 

 

Jan Szargut
Metody numeryczne w obliczeniach pieców przemysłowych
Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1977

 

Image

 

 

 

Jan Szargut, Andrzej Ziębik
Ausgeahlte Probleme der industriellen Energiewirtschaft
Springer Verlag, 1976

 

Image

 

 

 

Stanisław Ochęduszko, Jan Szargut, Henryk Górniak, Sławomir Wilk
Zbiór zadań z termodynamiki technicznej
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975

 

Image

 

 

 

Stanisław Ochęduszko
Termodynamika stosowana
Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1974

 

Image

 

 

 

Jan Szargut
Teoria procesów cieplnych
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1973

 

Image

 

 

 

Jan Szargut, Sławomir Wilk
Gospodarka cieplna w hutnictwie
WGH, Katowice, 1962

 

Image

 

 

 

Emil Ryszka, Jan Szargut
Piece w hutnictwie metali nieżelaznych
WGH, Katowice, 1960

 

Image