Pełnione funkcje i stanowiska 
 • Ryszard Białecki 
  • Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej w latach 2012-2016 
  • Koordynator Projektów Europejskich Tempus (1993-95), OPTI_ENERGY (5 PR - 2003-05), z-ca Koordynatora Programu Marie Curie INSPIRE (6 PR)
  • Ekspert panelu P8 Europejskiej Rady Naukowej do spraw programu IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE w latach 2008-2010
 • Joachim Kozioł
  • Dyrektor Politechniki Śląskiej w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku w latach 2003-2008
 • Krystyna Kubica
  • Członek Zespołu Ekspertów NOT w latach 2009-2014
 • Andrzej J. Nowak
  • Reprezentant Polski w EUROTHERM Committee od lutego 2013
  • Outstanding Reviewer Award w roku 2013 za rok poprzedni w czasopiśmie International Journal of Numerical Methods in Heat & Fluid Flow 
  • Ekspert Narodowego Centrum Nauki - konkurs 15 marca 2013, panel SONATA
  • Ekspert Narodowego Centrum Nauki - konkurs 15 września 2012, panel PRELUDIUM oraz SONATA
  • Członek Editorial Board czasopisma Engineering Analysis with Boundary Elements
  • Członek Editorial Board czasopisma International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flows
 • Jan Składzień
  • Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, sekretarz Prezydium
  • V-ce prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Janusz Skorek
  • Ekspert panelu ST8 Narodowego Centrum Nauki (od 2011 roku)
  • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale IŚiE Politechniki Śląskiej
  • Dziekan Wydziału IŚiE Politechniki Śląskiej ds. ogólnych w latach 1996-2003
 • Jan Szargut
  • Członek rzeczywisty PAN
 • Andrzej Szlęk
  • Członek Zarządu Polskiego Instytutu Spalania
  • Członek Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
 • Ryszard Wilk
  • Prorektor Politechniki Śląskiej ds. studenckich w latach 2002-2008
  • Dziekan Wydziału IŚiE Politechniki Śląskiej w latach 1996-2001
 • Sebastian Werle
  • Ekspert Panelu Generator Koncepcji Ekologicznych (Gekon) z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Antoni Zajdel
  • Prodziekan Wydziału IŚiE Politechniki Śląskiej ds. dydaktycznych w latach 2005-2012
 • Andrzej Ziębik
  • Przewodniczący Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN w kadencji 2003-2006
  • Przewodniczący Prezydium Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach
  • Członek stałej Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności
  • Członek Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych w latach 1994-2000
  • Członek rady konsultacyjnej przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1998-2001
  • Członek jury Konkursu Siemensa
  • Koordynator partnerów naukowych Śląskiego Innowacyjnego Klastra Czystych Technologii Węglowych
 • Zbigniew Żmudka
  • Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału IŚiE Politechniki Śląskiej od roku 2012
  • Sekretarz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN w latach 1996-2012
Nagrody, wyróżnienia, stypendia
 • Krzysztof Banasiak
  • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach programu START - Stypendia krajowe dla młodych uczonych na rok 2007
 • Ryszard Białecki 
  • Stypendium Fullbrighta w roku akad. 2000/2001. Pobyt w University of Central Florida, Orlando, FL, USA jako Visiting Professor
  • Nagroda Wydziału Nauk Technicznych PAN
 • Maciej Ginalski
  • Nagroda firmy Fluent CFD User of the Year 2005
 • Adam Klimanek
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2011
 • Tadeusz Kruczek
  • I Nagroda w Konkursie Innosilesia 2012 jako współautor za Opracowanie metody i budowę urządzenia do miejscowego pomiaru przewodności cieplnej materiałów anizotropowych techniką błysku laserowego
 • Grzegorz Przybyła
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2011
  • Nagroda firmy FIAT (wyróżnienie pracy doktorskiej), Gliwice 2008
  • Nagroda firmy FIAT (wyróżnienie pracy magisterskiej), Bielsko-Biała
 • Ziemowit Ostrowski
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2011 
  • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach programu START - Stypendia krajowe dla młodych uczonych na rok 2007 (przedłużone na rok 2008)
  • Stypendium Fulbrighta w roku akad. 2003/2004 (Junior Fulbright Advanced Research Grant). Pobyt w University of Central Florida, Orlando, FL, USA jako Visiting Researcher
 • Jacek Smołka 
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2011
  • Nagroda Promocyjna Siemensa ex aequo za rok 2006 
  • Nagroda główna w Konkursie o Nagrodę ABB w edycji 2006/2007
 • Marcin Szega
  • Nagroda Promocyjna Siemensa ex aequo za rok 2009 
 • Andrzej Szlęk
  • Srebrny Medal im. George'a Westinghouse'a (ASME)
 • Sebastian Werle
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2012
 • Gabriel Węcel
  • Stypendium Maria Curie Training in CFD-based Mathematical Modelling w ramach programu Inspire w TU Clausthal (10.2006-10.2008)
 • Andrzej Ziębik
  • Laureat 5 nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki oraz Edukacji Narodowej
  • Laureat dyplomu ASME