Image 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków

Kierownik zadania nr 3 w Politechnice Śląskiej: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

 • Zadanie nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie. W ramach zadania w Instytucie Techniki Cieplnej Politechnice Śląskiej realizowane są następujące etapy badawcze:
  • Etap 2: Ocena istniejącej metodologii modelowania budynków oraz określenia technicznych, ekonomicznych i ekologicznych efektów wykorzystania O?E w budownictwie (kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł)
  • Etap 8: Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego użyteczności publicznej (kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik)
  • Etap 9: Określenie wpływu zmian struktury wewnętrznej i zewnętrznej budynku na zwiększenie O?E w budownictwie (kierownik etapu: Dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł, Prof. nzw. w Pol. Śl.)
  • Etap 10: Analiza wpływu sposobu zarządzania zespołem obiektów na zwiększenie wykorzystania O?E (kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł)
  • Etap 15: Opracowanie, na bazie istniejących kodów symulacji energetycznej budynków, algorytmu programu komputerowego do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii, możliwość wykorzystania O?E oraz efektów energetycznych i ekologicznych, wynikających z przyjętej postaci rozwiązania technologicznego źródła (kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek)
  • Etap 22: Ocena wpływu wykorzystania O?E na celowość przystąpienia przedsiębiorstw energetyki komunalnej do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł)
  • Etap 24: Opracowanie strategii zwiększenia udziału O?E w budownictwie (uregulowania prawne, mechanizmy finansowe, oddziaływanie na zachowania społeczne, modelowe rozwiązania techniczne) (kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł)

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.itc.polsl.pl/ozewbud 

Ważniejsze wydarzenia w projekcie

 • II seminarium zadania badawczego nr 3 - plakat z zaproszeniem (pobierz plik PDF)
 • I seminarium zadania badawczego nr 3 - plakat z zaproszeniem (pobierz plik PDF)

Oprogramowanie, które powstało w trakcie realizacji projektu