WYKAZ PRAC HABILITACYJNYCH
 • Tadeusz Kruczek
 • Adam Klimanek
 • Wojciech Adamczyk Cykl publikacji "Nieniszcząca metoda do pomiaru przewodności cieplnej ciał stałych o dowolnym kształcie oraz strukturze materiału" 2018
 • Wojciech Kostowski Analiza termoekonomiczna w systemach transportu gazu ziemnego (cykl publikacji). 19.12.2016
 • Grzegorz Przybyła Studium stosowania biopaliw gazowych do zasilania silników spalinowych. 07.12.2016
 • Gabriel Węcel Model własności radiacyjnych gazów aktywnych optycznie. 21.10.2016
 • Sebastian Werle Wielokryterialna analiza procesu zgazowania komunalnych osadów ściekowych. 22.05.2015
 • Jacek Kalina Analiza i optymalizacja układów technologicznych energetyki rozproszonej zintegrowanych z termicznym zgazowaniem biomasy. 19.09.2014.
 • Wiesław Gazda Analiza hybrydowego systemu chłodniczego do owiewowo-kriogenicznego chłodzenia. 8.07.2014.
 • Jacek Smołka Zastosowanie numerycznej analizy cieplno przepływowej do optymalizacji i modyfikacji układów z generacją ciepła. 21.02.2014.
 • Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała Analiza termodynamiczna układu ogrzewania budynku z pompą grzejną sprężarkową parową i rurowym gruntowym wymiennikiem ciepła. 18.05.2012.
 • Zbigniew Żmudka Energetyczne i ekologiczne aspekty doskonalenia procesu wymiany ładunku w silniku spalinowym. 13.05.2011.
 • Wojciech Stanek: Metodyka oceny skutków ekologicznych w procesach cieplnych za pomocą analizy egzergetycznej. 27.11.2009.
 • Marcin Szega: Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów w układzie cieplnym bloku energetycznego siłowni parowej. 23.10.2009 (streszczenie w pliku PDF).
 • Ireneusz Szczygieł: Analiza wybranych zagadnień odwrotnych konwekcji. 14.10.2005.
 • Henryk Rusinowski: Identyfikacja złożonych procesów cieplnych i energotechnologicznych. 03.10.2003.
 • Andrzej Szlęk: Badania procesów spalania paliw stałych w warstwie nieruchomej. 01.07.2002.
 • Antoni Zajdel: Badanie właściwości oraz parametrów płomienia podczas spalania oleju opałowego. 28.06.2002.
 • Janusz Skorek: Zastosowanie metod stochastycznych i spektralnych do rozwiązywania odwrotnych granicznych zagadnień odwrotnych przewodzenia ciepła. 26.06.1994.
 • Ryszard Białecki: Solving Heat Transfer Problems Using The Boundary Element Method. 1.07.1993.
 • Andrzej Nowak: Metoda elementów brzegowych z zastosowaniem wielokrotnej zasady wzajemności. 28.05.1993.
 • Jan Nadziakiewicz: Teoretyczno-eksperymentalny model przepływu promieniowania w płomieniu gazowym. 28.06.1989.
 • Joachim Kozioł: Uogólniona analiza wpływu ograniczeń na optymalizację konwekcyjnych rekuperatorów rurowych. 15.12.1988.
 • Zbigniew Rudnicki: Analiza radiacyjnego przepływu ciepła w komorze wypełnionej nieizotermicznym gazem, przy wykorzystaniu stosunków opromieniowania wyznaczonych metodą Monte Carlo. 6.03.1987.
 • Krystian Wilk: Badania dyfuzyjnych palników gazowych. 26.06.1986.
 • Kazimierz Kurpisz: Wyznaczanie pola temperatury w ciałach stałych na podstawie obserwacji temperatury lub gęstości strumienia ciepła w wybranych punktach ciała. 6.06.1984.
 • Ryszard Wilk: Badania zjawiska spalania kropli paliwa ciężkiego. 16.06.1983.
 • Jan Składzień: Analiza cieplna i ekonomiczna mrożenia górotworu. 22.09.1981.
 • Stefan Postrzednik: Analiza termodynamiczna odgazowania paliw stałych. 30.07.1981.
 • Janusz Wandrasz: Pasmowy model matematyczny przepływu energii przez promieniowanie w piecu komorowym. 18.02.1977.
 • Andrzej Ziębik: Wpływ dodatku paliw zastępczych i podgrzania dmuchu na gospodarkę cieplną wielkich pieców. 23.01.1976.
 • Edward Kostowski: Analiza czynników wpływających na zużycie paliwa podczas nagrzewania wsadu w piecu wgłębnym. 30.11.1973.
 • Jerzy Tomeczek: Pseudoustalony przepływ ciepła w przeciwprądowym regeneratorze. 3.03.1972.
 • Tadeusz Bes: Akumulacja energii w elementach wypełnienia regeneratora. 11.10.1969.
 • Ryszard Petela: Proces czadnicowy w czadnicy dwustopniowej. 6.12.1965.
 • Stanisław Gdula: Przewodzenie ciepła w prętach pryzmatycznych i żebrach. 6.12.1965.
 • Józef Folwarczny: Kontrola wypalania klinkieru cementowego. 28.05.1962.
 • Robert Szewalski: Problemy dotyczące teorii i budowy turbin parowych. 1937.
 • Stanisław Ochęduszko: Pomiar wydatku sprężarki metodą napełniania zbiornika. 1936.
 • Roman Witkiewicz: Tarcie mechanizmu korbowego a dzielność mechaniczna. 1917.
WYKAZ PRAC DOKTORSKICH

     2011-

 

 • Karolina Petela Analysis of solar energy application into hybrid heat nodes 28.06.2019
 • Tomasz Krysiński ...
 • Bartłomiej Melka Coupled thermal electromagnetic numerical modelling of an effective heat dissipation process from an electric motor 13.09.2019
 • Paweł Bargiel Modelowanie efektu Ranque’a-Hilscha podczas ekspansji gazu w rurze wirowej 11.06.2019
 • Michał Haida Numerical modelling of the R744 two-phase ejectors using homogeneous relaxation CFD and reduced-order approaches 07.12.2018
 • Michał Palacz ...
 • Agnieszka Korus Investigation of tar conversion over biomass char 13.09.2019
 • Grzegorz Kruczek Experimental and numerical investigation of combustion process of conventional and alternative fuels in internal combustion engine 2.04.2019
 • Mateusz Będkowski Mathematical modelling of coupled thermal and electromagnetic processes in an electric switchgear 5.01.2018
 • Marcin Plis Modelowanie matematyczne obiegu gazowo-parowego na potrzeby diagnostyki cieplnej eksploatacji” 22.09.2017
 • Michał Palacz Mathematical modelling of transcritical fluid flow inside a two-phase ejector for refrigeration systems 23.06.2017
 • Paweł Gładysz Analizy systemowe zintegrowanego układu tlenowego spalania węgla 4.05.2015
 • Michał Budnik Diagnostyka egzergetyczna siłowni parowych z wykorzystaniem modelowania neuronowego i regresyjnego 8.06.2015
 • Sławomir Sładek Modelowanie numeryczne spalania pyłu węglowego w atmosferze wzbogaconej tlenem 13.04.2015
 • Edyta Trzebińska Eksperymentalno-numeryczne badania pracy silnika o zapłonie iskrowym zasilanego paliwami alternatywnymi 20.03.2015
 • Joanna Łaszczyk Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka 27.02.2015
 • Anna Katelbach-Woźniak :Badanie kinetyki procesu odgazowania mieszanek biomasy. Promotor: Prof. dr hab. inż Andrzej Szlęk. 12.12.2014.
 • Jakub Bibrzycki : Investigation of fuel particle combustion and gasification'  Promotorami pracy byli Prof. Roman Weber TU Clausthal oraz Prof. dr hab. inż Andrzej Szlęk (ITC). 12.12.2014.
 • Łukasz Matysiak : Analiza eksperymentalna oraz numeryczna analiza odwrotna procesu utwardzania materiałów kompozytowych. Promotor: Prof dr hab. inż. Andrzej J. Nowak. 21.11.2014.
 • Tomasz Malik : Dobór struktury i parametrów elektrociepłowni zintegrowanej z układem zgazowania węgla i wychwytem CO2. Promotor: Dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. PŚ. 14.11.2014.
 • Marcin Jewiarz : Badania energetyczno-emisyjne kotłów wsadowych opalanych słomą. Promotor:
  prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk. 19.09.2014.
 • Paweł Kozołub : Symulacja procesów transportu w cyklonie instalacji fluidalnego spalania węgla w złożu cyrkulującym. Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki. 7.07.2014.
 • Lucyna Czarnowska : Thermo-ecological cost of products with emphasis on external environmental costs. Promotorzy: dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. w Pol. Śl. oraz Prof. Christos A. Frangopoulos. 4.01.2014
 • Katarzyna Widziewicz:Analiza termodynamiczna krzyżowoprądowego wymiennika ciepła z uwzględnieniem nierównomierności dopływu czynników oraz promieniowania cieplnego. Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała. 23.06.2014
 • Wojciech Adamczyk: Modelowanie procesu spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Promotor: prof. Ryszard Białecki. 28.03.2014.
 • Marek Rojczyk: Eksperymentalno-numeryczne badania procesów cieplno-przepływowych w otwartym inkubatorze dla niemowląt. Promotor: prof. Ireneusz Szczygieł. 13.12.2013.
 • Tomasz Skoczowski: Optymalizacja procesu zarządzania energiąi mediami w obiektach oświatowych. Promotor: prof. Joachim Kozioł. 29.11.2013.
 • Michał Chabiński: Ekologiczne i energetyczne aspekty sterowania kotłami węglowymi małej mocy. Promotor: prof. Andrzej Szlęk. 22.03.2013.
 • Adam Milejski: Modelowanie matematyczne procesów zagospodarowania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hucie miedzi. Promotor: prof. Henryk Rusinowski. 23.09.2013.
 • Daniel Trzebiński: Modelowanie matematyczne układu klimatyzacji kabiny pojazdu samochodowego. Promotor: prof. Ireneusz Szczygieł. 20.09.2013.
 • Wodzisław Piekarczyk: Analiza możliwości poprawy sprawności generacji prądu elektrycznego w układach ze zgazowaniem biomasy. Promotor: prof. Andrzej Szlęk. 22.03.2013.
 • Rafał Buczyński: Badania procesu spalania paliw stałych w kotłach małej mocy. Promotorzy: prof. Andrzej Szlęk oraz prof. Roman Weber. 1.07.2011. Praca obroniona Technical University of Clausthal, Niemcy oraz Politechnice Śląskiej jako Doktorat Europejski.
 • Magdalena Uliniarz: Analiza techniczno-ekologiczna możliwości produkcji energii elektrycznej z nadmiarowego gazu koksowniczego. Promotor: prof. Andrzej Szlęk. 27.06.2011.
 • Arkadiusz Ryfa: Application of the inverse analysis for heat transfer coefficient retrieval for the impingment heat transfer. Promotor: prof. Ryszard Białecki. 12.04.2011.

     2001-2010


 • Piotr Plis:Eksperymentalno-teoretyczne badania procesu zgazowania biomasy. Promotor: prof. Ryszard Wilk. 24.11.2010.
 • Grzegorz SzapajkoModelowanie empiryczne obiegu parowego dla zaawansowanych systemów kontroli eksploatacji. Promotor: prof. Henryk Rusinowski. 08.07.2010.
 • Adam KlimanekNumerical modelling of heat, mass and momentum transfer in natural draft wet-cooling tower. Promotor: prof. Ryszard Białecki. 26.03.2010.
 • Zbigniew BulińskiNumerical modelling and credibility analysis of free surface flows in selected industrial processes. Promotor: prof. Andrzej J. Nowak. 26.02.2010.
 • Radovan Nosek: Simplified method of solid fuels characterization and its application for modelling of fixed bed. Promotorzy: prof. Andrzej Szlęk oraz  prof. Jozef Jandacka z University of Zilina, Słowacja, 24.09.2009 (University of Zilina, Słowacja)
 • Natalia Schaffel-Mancini: Ocena ekologiczna spalania pyłu węglowego w technologii HTAC. Promotor: prof. Andrzej Szlęk oraz Roman Weber z Clausthal University of Technology, Niemcy. 3.07.2009
 • Anna Skorek-Osikowska: Optymalizacja energetyczna sieci cieplnej. Promotor: prof. Andrzej Szlęk. 12.12.2008. 
 • Krzysztof Lampert: Analiza termoekonomiczna usuwania CO2 z gazu Corex w celu integracji procesu Corex z zespołem wielkopiecowym i elektrociepłownią hutniczą. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 9.10.2008.
 • Sebastian Werle: Badanie zjawiska zapłonu paliwa gazowego w utleniaczu o wysokiej temperaturze. Promotor: prof. Ryszard K. Wilk. 26.09.2008.
 • Krzysztof Hoinka: Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 11.07.2008.
 • Joanna Czubala: Wpływ strategii zasilania kotłów na efektywność handlu uprawnieniami do emisji CO2 dla wybranej elektrociepłowni przemysłowej. Promotor: prof. Joachim Kozioł. 11.07.2008.
 • Dorota Jóźwiak: Badania zjawiska zapłonu i spalania kropli mieszaniny oleju rzepakowego z opałowym. Promotor: prof. Andrzej Szlęk. 06.06.2008.
 • Katarzyna Matuszek: Badania eksperymentalno-teoretyczne procesu zgazowania w warstwie nieruchomej. Promotor: prof. Andrzej Szlęk. 21.12.2007.
 • Grzegorz Przybyła: Wpływ parametrów obciążenia silnika spalinowego na przebieg generacji ciepła oraz efektywność konwersji energii w układzie. Promotor: prof. Stefan Postrzednik. 17.07.2007. 
 • Jacek Jamborski: Identyfikacja procesu nagrzewania wymurówki pieca anodowego. Promotor: prof. Henryk Rusinowski. 13.07.2007.
 • Maciej Ginalski: Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych w inkubatorze dla niemowląt. Promotor: prof. Andrzej Nowak. 16.03.2007.
 • Adam Stechman: Sposób eksploatacji chłodni kominowych w warunkach zimowych. Promotor: prof. Joachim Kozioł. 15.12.2006.
 • Jacek Smołka: Analiza numeryczna procesów przepływu ciepła w wybranych transformatorach elektrycznych. Promotor: prof. Andrzej Nowak. 24.11.2006 (streszczenie w pliku PDF).
 • Krzysztof Banasiak: Optymalizacja wykorzystania entalpii fizycznej spalin poprocesowych do celów ziębno-grzejnych przy uwzględnieniu aspektów probabilistycznych. Promotor: prof. Joachim Kozioł. 18.09.2006.
 • Marcin Liszka: Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym COREX. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 7.07.2006.
 • Wojciech Kostowski: Wyznaczanie strumienia gazu wypływającego z uszkodzonych gazowych sieci dystrybucyjnych. Promotor: prof. Janusz Skorek. 29.05.2006 (streszczenie w pliku PDF).
 • Ziemowit Ostrowski: Zastosowanie metody właściwej dekompozycji ortogonalnej do rozwiązywania zadań odwrotnych. Promotor: prof. Ryszard Białecki. 3.03.2006.
 • Tomasz Bury: Analiza procesów cieplnych i przepływowych w obudowach bezpieczeństwa wodnych reaktorów jądrowych w czasie awarii rozszczelnieniowych. Promotor: prof. Jan Składzień. 20.12.2005.
 • Tomasz Misztal: Badanie emisji NO podczas spalania oleju w warunkach wysokotemperaturowego podgrzewu powietrza spalania. Promotor: prof. Ryszard Wilk. 9.11.2005.
 • Kamil Malczyk: Badania wpływu geometrii układu palnikowego na emisję substancji szkodliwych przy spalaniu w wysoko podgrzanym powietrzu. Promotor: dr hab. inż. Andrzej Szlęk. 20.12.2004.
 • Małgorzata Król: Optymalizacja parametrów termicznych wybranych typów okien. Promotor: prof. Ryszard Białecki. 15.11.2004.
 • Władysław Zabłocki: Niezawodność dostaw energii dla zakładu przemysłowego. Promotor: prof. Joachim Kozioł. 13.09.2004.
 • Robert Cholewa: Zastosowanie metody elementów brzegowych do modelowania procesów ciągłego odlewania wybranych materiałów. Promotor: prof. Andrzej Nowak. 14.05.2004.
 • Tomasz Odlanicki-Poczobut: Badania powstawania dwutlenku azotu podczas spalania gazów. Promotor: prof. Ryszard Wilk. 7.05.2004.
 • Michał Warzyc: Dobór optymalnej struktury elektrociepłowni gazowo-parowej opalanej hutniczymi gazami palnymi. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 7.05.2004.
 • Jarosław Zuwała: Akumulacja ciepła w elektrociepłowniach, w aspekcie dodatkowej produkcji szczytowej energii elektrycznej. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 20.02.2004.
 • Andrzej Sachajdak: Analiza porównawcza wybranych metod modelowania matematycznego radiacyjnego przepływu energii w piecach grzejnych. Promotor: doc. Zbigniew Rudnicki. 19.12.2003.
 • Katarzyna Adrianowicz: Modelowanie sprzężonego zjawiska przepływu ciepła na drodze przewodzenia i promieniowania metodą Monte Carlo. Promotor: doc. Zbigniew Rudnicki. 7.07.2003.
 • Robert Piątek: Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników. Promotor: prof. Jan Składzień. 4.07.2003.
 • Gabriel Węcel: Modelowanie sprzężonych zadań promieniowania ciepła i konwekcji. Promotor: prof. Ryszard Białecki. 13.06.2003.
 • Iwona Nowak: Zastosowanie analizy wrażliwości oraz metody elementów brzegowych do identyfikacji położenia frontu krzepnięcia w procesach ciągłego odlewania materiałów. Promotor: prof. Andrzej Nowak. 28.02.2003.
 • Aleksander Nawrat: Identyfikacja parametrów termicznych i eksploatacyjnych w procesie ciągłego odlewania metali. Promotor: prof. Janusz Skorek. 27.09.2002.
 • Janusz Chwiolka: Optymalizacja układów chłodzenia wody przemysłowej na przykładzie elektrolizy cynku. Promotor: prof. Joachim Kozioł. 10.06.2002.
 • Jacek Kalina: Analiza i optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Promotor: prof. Janusz Skorek. 21.12.2001.
 • Andrzej Ksiądz: Badania nad mechanizmem powstawania i utleniania BaP podczas spalania. Promotor: prof. Ryszard Wilk. 21.12.2001.
 • Andrzej Wandrasz: Badania i ocena możliwości wykorzystania wydzielonych składników odpadów komunalnych oraz innych odpadowych substancji organicznych do prefabrykacji paliw. Promotor: prof. Ryszard Wilk. 1.06.2001.
 • Marek Stempniewicz: Symulacja stanów przejściowych w obudowach współczesnych reaktorów jądrowych. Promotor: prof. Jan Składzień. 19.02.2001.

    1991 - 2000


 • Wiesław Gazda: Techniczno-ekonomiczna optymalizacja przebiegów temperaturowo-czasowych procesów chłodniczych. Promotor: prof. Joachim Kozioł. 13.11.2000.
 • Adam Ciesiołkiewicz: Badanie zużycia złożeń kinematycznych krzywka-popychacz i jego wpływu na pracę silnika spalinowego. Promotor: prof. Stefan Postrzednik. 14.12.1998.
 • Wojciech Stanek: Analiza systemowa doboru parametrów termicznych dmuchu i dodatku paliw zastępczych w procesie wielkopiecowym. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 6.04.1998.
 • Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała: Analiza termodynamiczna krzyżowo-prądowego wymiennika z nierównomiernym przepływem czynników. Promotor: prof. Jan Składzień. 14.10.1996.
 • Nehad Al Khalidy: Zastosowanie technik odwrotnych do identyfikacji efektów cieplnych podczas spawania z ruchomym źródłem. Promotor prof. Janusz Skorek. 4.10.1996.
 • Ireneusz Szczygieł: Estymacja warunków brzegowych dla zagadnień konwekcyjnych wymiany ciepła. Promotor: prof. Kazimierz Kurpisz. 13.03.1995.
 • Krzysztof Wilk: Analiza wrażliwości kosztów ziębienia na zmiany parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ziębiarki. Promotor: prof. Jan Składzień. 13.02.1995.
 • Andrzej Szlęk: Eksperymentalno-teoretyczne badania nad emisją tlenku azotu podczas spalania oleju. Promotor: prof. Ryszard Wilk. 14.12.1994.
 • Kayode Mutahir Tiamiyu: Badanie i analiza czynników determinujących przepływ gazu przez usypane złoże ziarniste. Promotor: prof. Stefan Postrzednik. 21.05.1993.
 • Marcin Szega: Analiza termodynamiczna możliwości wykorzystania składników redukcyjnych gazu wielkopiecowego zawracanego do procesu. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 19.03.1993.
 • Zbigniew Żmudka: Badanie i analiza stopnia napełniania silników spalinowych. Promotor: doc. Stefan Postrzednik. 1.07.1992.
 • Jerzy Gwóźdź: Model matematyczny bilansu gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego dla potrzeb komputerowego systemu zarządzania. Promotor: prof. Andrzej Ziębik. 22.05.1992.

     1981 - 1990


 • Andrzej Zientek: Optymalizacja wstępnej komory strumieniowej i rekuperatora dla pieca grzejnego o działaniu ciągłym. Promotor: prof. Jan Szargut. 4.06.1990.
 • Stanisław Kucypera: Analiza procesu wymiany ciepła w przyrządach półprzewodnikowych. Promotor: doc. Edward Kostowski. 18.03.1988.
 • Tadeusz Kruczek: Analiza wpływu podwyższonego ciśnienia w gardzieli wielkiego pieca na gospodarkę energetyczną zespołu wielkopiecowego. Promotor: doc. Andrzej Ziębik. 10.04.1987.
 • Ryszard Bartnik: Analiza cieplna i ekonomiczna  konwekcyjnego spiralnego rekuperatora pętlicowego. Promotor: doc. Jan Składzień. 23.01.1987.
 • Kazimierz Waleczek: Określenie parametrów i strefy redukcji w procesie zgazowania odpadów stałych. Promotor: doc. Janusz Wandrasz. 12.12.1986.
 • Andrzej Karasiński: Badania bezkatalitycznej konwersji gazu koksowniczego parą wodną. Promotor: doc. Janusz Wandrasz. 7.07.1986.
 • Andrzej Walewski: Badanie wymiany ciepła i oporów przepływu w ceramicznych elementach grzewczych regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczy powietrza. Promotor: doc. Janusz Wandrasz. 21.02.1986.
 • Krzysztof Presz: Metoda systemowa doboru struktury gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego. Promotor: doc. Andrzej Ziębik. 15.11.1985.
 • Adam Łuckoś: Badanie współczynników wnikania ciepła pomiędzy elementem zanurzonym a warstwą fluidalną materiału o nieokreślonym kształcie. Promotor: doc. Janusz Wandrasz. 27.09.1985.
 • Klaudiusz Kobiela: Optymalizacja układu szczytowej elektrowni akumulacyjnej ze zbiornikiem sprężonego powietrza. Promotor: prof. Jan Szargut. 11.06.1985.
 • Marian Madeja: Wpływ dodatku tlenu do dmuchu na wskaźniki energetyczne zespołu wielkopiecowego. Promotor doc. Andrzej Ziębik. 30.05.1984.
 • Henryk Rusinowski: Model matematyczny działania zespołu nagrzewnic wielkopiecowych w systemie parzysto-równoległym. Promotor: prof. Jan Szargut. 15.06.1983.
 • Józef Sołtys: Koncepcja i badanie możliwości uwarstwienia mieszanki paliwowo-powietrznej przy wtryskowym zasilaniu szybkoobrotowego, dwusuwowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Promotor: doc. Eryk Prugar. 27.05.1983.
 • Janusz Błaszczyk: Badanie współczynnika lepkości mieszanin węglowo-olejowych. Promotor: prof. Ryszard Petela. 5.07.1982.
 • Henryk Król: Koncepcja i badanie gaźnika ultradźwiękowego dla silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Promotor: doc. Eryk Prugar. 25.06.1982.
 • Adam Fic: Zagadnienie wyznaczania ustalonego pola temperatury w osłonach reaktorów jądrowych typu WWER. Promotor: doc. L. Szymendera. 20.11.1981.
 • Andrzej Włodarczyk: Badanie charakterystyk warstwy fluidalnej utworzonej z materiału o niezidentyfikowanej średnicy ziarna. Promotor: doc. Janusz Wandrasz. 26.06.1981.
 • Eugeniusz Majza: Optymalizacja planu gospodarki materiałowo-energetycznej zakładu hutniczego z zastosowaniem programowania probabilistycznego. Promotor: prof. Jan Szargut. 19.06.1981.

      1971 - 1980


 • Ewald Wystemp: Badanie karbonizacji węgla i wyrobów węglowych. Promotor: prof. Józef Folwarczny. 26.09.1980.
 • Anna Tysowska: Szum płomienia olejowego w zależności od rozdrobnienia paliwa. Promotor: prof. Ryszard Petela. 26.09.1980.
 • Zdzisław Woźniak: Dynamika stanów przejściowych regeneratora przeciwprądowego. Promotor: doc. Tadeusz Bes. 4.07.1980.
 • Piotr Gruszka: Dobór strumienia paliwa w pokrocznym piecu grzejnym. Promotor: prof. Jan Szargut. 20.06.1980.
 • Janusz Stefanik: Optymalizacja nagrzewania wsadu w piecu wgłębnym. Promotor: doc. Edward Kostowski. 14.12.1979.
 • Antoni Zajdel: Badanie rozpylania paliwa pyłowo-ciekłego. Promotor: prof. Ryszard Petela. 5.10.1979.
 • Grażyna Fligier: Badanie szumu gazowego płomienia kinetycznego. Promotor: prof. Ryszard Petela. 29.06.1979.
 • Janusz Marek: Wpływ konwekcji swobodnej na wnikanie ciepła w kratownicach regeneratora. Promotor: doc. Janusz Wandrasz. 29.06.1979.
 • Wiktor Wiśniewski: Wykresy kontrolne spalania i ich osobliwości. Promotor: prof. Jan Szargut. 18.06.1979.
 • Andrzej Nowak: Model matematyczny prostopadłościennego grafitowego wymiennika ciepła. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 8.12.1978.
 • Ryszard Białecki: Metoda łączenia rozwiązań ustalonych pól temperatury w obszarach złożonych. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 17.11.1978.
 • Andrzej Sucheta: Model matematyczny cylindrycznego, grafitowego wymiennika ciepła typu POLYBLOC. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 29.06.1978.
 • Jan Muciek: Model matematyczny wyparki pionowej z cyrkulacją naturalną lub wymuszoną. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 9.06.1978.
 • Lech Dobrowolski: Optymalizacja działania systemu przesyłowego gazu w stanach awaryjnych. Promotor: prof. Ryszard Petela. 12.05.1978.
 • Józef Szymczyk: Model matematyczny kinetyki karbonizacji wyrobów węglowych. Promotor: prof. Józef Folwarczny. 18.03.1977.
 • Janusz Skorek: Model matematyczny pola temperatury w procesie ciągłego odlewania miedzi. Promotor: prof. Jan Szargut. 21.01.1977.
 • Mieczysław Kabat: Badanie wnikania ciepła w kanałach pierścieniowych. Promotor: prof. Jan Szargut. 21.01.1977.
 • Albin Podlejski: Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na wymianę ciepła w aparatach wyparnych z naturalną cyrkulacją. Promotor: prof. Józef Folwarczny. 8.06.1976.
 • Bolesław Łonak: Model matematyczny gospodarki materiałowo-energetycznej Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali. Promotor: prof. Jan Szargut. 8.06.1976.
 • Jerzy Maroń: Analiza statystyczna wytwarzania i optymalizacji użytkowania pary z urządzeń odzysknicowych hutnictwa. Promotor: prof. Jan Szargut. 22.05.1976.
 • Andrzej Barczyński: Zagadnienia stabilizacji parametrów gazu w systemie zasilającym. Promotor: prof. Ryszard Petela. 22.05.1976.
 • Joachim Gollor: Periodyczne przewodzenie ciepła w ściance sprężarki tłokowej. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 14.05.1976.
 • Mieczysław Niemiec: Badania modelowe współczynników wnikania ciepła i oporu przepływu w kratownicach regeneratora. Promotor: prof. Jan Szargut. 27.06.1975.
 • Janusz Cofała: Efekty podgrzewania substratów spalania dla nagrzewnicy dmuchu wielkopiecowego. Promotor: prof. Jan Szargut. 16.06.1975.
 • Franciszek Kern: Nieustalone przewodzenie ciepła przy zmiennym od czasu współczynniku wnikania ciepła. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 7.05.1975.
 • Ryszard Wilk: Badania rozkładów masy i średnic kropel przy rozpylaniu paliw ciekłych. Promotor: prof. Ryszard Petela. 3.01.1975.
 • Krystian Wilk: Badania temperatury w dyfuzyjnym gazowym płomieniu turbulentnym. Promotor: prof. Ryszard Petela. 20.12.1974.
 • Kazimierz Kurpisz: Nieustalone pole temperatur w grubościennych, równoległoprądowych wymiennikach ciepła. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 21.10.1974.
 • Joachim Kozioł: Optymalizacja rekuperatorów konwekcyjnych. Promotor: prof. Jan Szargut. 21.06.1974.
 • Tadeusz Malkiewicz: Wymiana ciepła w chłodzonym trzonie wielkiego pieca. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 4.04.1974.
 • Marian Paczkowski: Nowy sposób bieżącej kontroli działania elektrolizera do produkcji aluminium. Promotor: prof. Witold Około-Kułak. 23.03.1974.
 • Stefan Postrzednik: Przepływ ciepła oraz analiza geometrii opromienionych ekranów membranowych. Promotor: prof. Józef Folwarczny. 3.07.1973.
 • Eugeniusz Krop: Wymiana ciepła w prostych prostopadłościennych, blokowych podgrzewaczach powietrza. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 10.01.1973.
 • Zbigniew Rudnicki: Zastosowanie metody Monte-Carlo do wyznaczania pola temperatur w przestrzeni roboczej pieca grzejnego. Promotor: prof. Jan Szargut. 16.12.1972.
 • Tadeusz Szponarski: Grzanie i chłodzenie ciał stałych w warunkach konwekcji swobodnej. Promotor: prof. Stanisław Gdula. 6.11.1972.
 • Zbigniew Lorkiewicz: Rozdział niedoboru gazu między urządzenia zakładu przemysłowego. Promotor: prof. Ryszard Petela. 7.10.1972.
 • Paweł Weiss: Proces nagrzewania wsadu w piecu przewałowym. Promotor: prof. Jan Szargut. 30.06.1972.
 • Jan Składzień: Analiza konwekcyjnego rekuperatora Fielda przy krzyżowym przepływie czynników. Promotor: prof. Witold Około-Kułak. 30.06.1972.
 • Jan Nadziakiewicz: Dobór układu regulacji siłowni jądrowej z reaktorem chłodzonym wodą. Promotor: prof. Czesław Graczyk. 29.06.1972.
 • Janusz Wandrasz: Badanie modelowe współczynnika wnikania ciepła w regeneratorze. Promotor: prof. Jan Szargut. 29.06.1971.
 • Andrzej Piotrowicz: Egzergia plazmy uzyskanej z jedno- i dwuatomowych składników atmosfery. Promotor: prof. Ryszard Petela. 29.06.1971.

      1961 - 1970


 • Kazimierz Maczek: Optymalizacja wieloogniwowa procesu cieplnego na przykładzie ziębiarki sprężarkowej. Promotor: prof. Jan Szargut. 26.06.1970.
 • Bohdan Mochnacki: Model różnicowy stygnięcia wlewka i powstawania jamy skurczowej. Promotor: prof. Jan Szargut. 29.01.1970.
 • Tadeusz Chmielniak: Przybliżona analiza przepływu masy i ciepła w laminarnej warstwie przyściennej przy zmiennym gradiencie temperatury na ścianie. Promotor: doc. Józef Folwarczny. 18.01.1970.
 • Andrzej Ziębik: Matematyczny model bilansu materiałowo-energijnego surowcowej huty żelaza. Promotor: prof. Jan Szargut. 20.12.1969.
 • Jerzy Tomeczek: Nieustalone stany cieplne w reaktorze jądrowym. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 19.10.1968.
 • Władysław Łukaszek: Analiza osłabienia promieniowania gamma za pomocą obliczeń wykonanych metodą Monte-Carlo. Promotor: doc. Józef Szpilecki. 23.04.1968.
 • Edward Kostowski: Optymalizacja rekuperatora opromieniowanego zbudowanego z elementów Fielda. Promotor: prof. Jan Szargut. 30.06.1967.
 • Kazimierz Dziedziniewicz: Egzergia nieorganicznych substancji chemicznych. Promotor: prof. Jan Szargut. 8.05.1967.
 • Tadeusz Kukuła: Analiza optymalnych parametrów konstrukcyjnych opromieniowanych rekuperatorów kominowych do żeliwiaków. Promotor: prof. Jan Szargut. 7.01.1967.
 • Tadeusz Bes: Wnikanie ciepła przy przepływie laminarnym w kanale płaskim i cylindrycznym. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 19.12.1966.
 • Józef Pientka: Zjawisko przekroczenia podczas przepływu cieczy i pary wodnej. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 19.12.1966.
 • Antoni Guzik: Obliczenie współczynnika przekazywania ciepła w regeneratorze dla stałych temperatur gazów w oparciu o metody różnicowe. Promotor: prof. Jan Szargut. 28.06.1966.
 • Stanisław Kopeć: Dynamika procesów regulacji temperatury w salach widowiskowych i audytoryjnych. Promotor: prof. Jan Szargut. 11.03.1966.
 • Teresa Styrylska: Egzergia chemiczna paliw. Promotor: prof. Jan Szargut. 8.09.1965.
 • Zygmunt Kolenda: Uzgadnianie bilansów substancji i energii w procesach chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów chemicznych. Promotor: prof. Jan Szargut. 6.12.1965.
 • Wojciech Siłka: Badanie wpływu nacisków, prędkości i temperatury na smarowność olejów maszynowych. Promotor: prof. Ludwik Müller. 7.07.1965.
 • Mieczysław Wołek: Kryterium stosunku dostarczania dla sprężarek tłokowych. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 22.03.1965.
 • Jacek Żelkowski: Badanie strugi z palników narożnych w komorach pyłowych, przeprowadzone na modelu zimnym. Promotor: prof. Jan Szargut. 28.10.1964.
 • Eryk Prugar: Analiza stosunków między cechami konstrukcyjnymi 3-cylindrowych, dwusuwowych silników spalinowych typu trakcyjnego. Promotor prof. Kazimierz Szawłowski. 5.07.1964.
 • Tadeusz Świerzawski: Wnikanie ciepła do Santowaxu OMP, po napromieniowaniu w reaktorze. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 16.11.1963.
 • Stanisław Mierzwiński: Warunki ogrzewania szklarni ustalone na podstawie badań tego typu obiektu. Promotor: prof. Witold Około-Kułak. 6.07.1963.
 • Stanisław Gdula: Przepływ ciepła w ciałach stałych przy skokowych, periodycznych zmianach temperatury ośrodka. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 6.07.1963.
 • Sławomir Wilk: Wyznaczanie stopnia suchości pary mokrej metodą bilansową. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 21.03.1963.
 • Stefan Kasprzyk: Wyznaczanie stopnia suchości pary mokrej metodą dławienia izentalpowego. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 21.03.1963.
 • Tadeusz Dziulak: Kinematyka i dynamika stawidła sterującego zawory wypustowe w systemie przelotowego płukania cylindrów silników dwusuwowych nawrotnych okrętowych. Promotor: prof. Kazimierz Szawłowski. 8.06.1962.
 • Ryszard Petela: Egzergia promieniowania cieplnego. Promotor: prof. Jan Szargut. 31.01.1962.
 • Stanisław Dawidowicz: Analiza rozruchu jako miara wydajności jednostopniowej sprężarki tłokowej. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 16.10.1961.
 • Zbigniew Pietrzyk: Pomiar stopnia zapylenia gazu za pomocą izotopów promieniotwórczych. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 8.07.1961.

      1950 - 1960


 • Józef Folwarczny: Podobieństwo termodynamiczne dla przepływu laminarnego w prostym kanale przepływowym. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 26.09.1960.
 • Ludwik Müller: Siły dynamiczne w kołach zębatych. Promotor prof. Stanisław Ochęduszko. 9.01.1960.
 • Jan Sentek: Sprężanie gazów w niechłodzonych sprężarkach odśrodkowych przy różnych liczbach Macha i różnych wykładnikach izentropy. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 1959.
 • Czesław Graczyk: Pomiar natężenia przepływu pyłu węglowego transportowanego powietrzem przy użyciu zwężki. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 8.01.1958.
 • Jan Szargut: Równania bilansowe wynikające z I i II zasady termodynamiki. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 27.06.1955.
 • Witold Około-Kułak: Teoria wymienników trójczynnikowych. Promotor: prof. Stanisław Ochęduszko. 1.10.1950.

      1910 - 1939 (Politechnika Lwowska)


 • Jakub Bujak: Wyniki badań procesów katalitycznych zamiany gazu ziemnego na gaz wodny. Promotor: prof. Roman Witkiewicz. 1935.
 • Robert Szewalski: Zjawisko ?tańczenia? regulatora i jego znaczenie dla dynamicznej sprawności regulacji. Promotor: prof. Wilhelm Borowicz. 1935.
 • Stanisław Ochęduszko: Der Zünd- und Verbrennungsvorgang ? der mittels Druckluft zerstäubten Treiböle ? im Dieselmotor. Promotor: prof. Wilhelm Nusselt. 16.01.1935.
 • Jan Wiciński: Badania procesów cieplnych realizowanych w bezkorbowej silniko-sprężarce. Promotor: prof. Roman Witkiewicz. 1934.
 • Stanisław Jamróz: nieznany. Promotor: prof. Roman Witkiewicz. 1929.
 • Witold Aulich: Badania działania motoru spalinowego w warunkach zmiennego obciążenia. Promotor: prof. Roman Witkiewicz. 1927.
 • Tadeusz Niemczynowski: nieznany. Promotor: prof. Tadeusz Fiedler. 1925.
 • Romuald Orosz: Pomiary mocy motorów spalinowych. Promotor: prof. Tadeusz Fiedler. 1925.
 • Wilhelm Borowicz: Beitrag zur Berechnung der kritischen Geschwindigkeiten von zwei - und mehrfach gelagerten Wellen. Promotor: prof. A. Föppl. 1922.
 • Roman Witkiewicz: Spalanie przy p = const w motorze gazowym. Promotor: prof. Ludwik Eberman. 1915.
 • Ludwik Eberman: Motory Diesla do napędu okrętów. Promotor: prof. Tadeusz Fiedler. 1912.
 • Wiesław Chrzanowski: Geschwindigkeitsregelung der Dampffordermaschinen. Promotor: prof. Tadeusz Fiedler. 1910.
 • Bohdan Stefanowski: nieznany. Promotor: prof. Tadeusz Fiedler. 1910.