Dane osobowe
 • Narodowość: polska
 • Data i miejsce urodzenia:  28. 02.1950 Kędzierzyn-Koźle
 • Stan cywilny: żonaty
 • Żona: Elżbieta Skorek (Książczyk), mgr inż. rolnik
 • Syn: Grzegorz Skorek (1978 - 2004), mgr inż. Mechanik
 • Córka: Anna Skorek-Osikowska (1979), mgr inż. Inżynierii Środowiska
Stopnie naukowe i tytuł naukowy
 • Profesor tytularny: 2003
 • Doktor habilitowany, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny-Energetyczny: 1994
 • Doktor nauk technicznych,  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny-Energetyczny: 1977
 • Mgr inż. inżynierii jądrowej,  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny-Energetyczny: 1973
Kariera zawodowa
 • Profesor zwyczajny, Politechnika ŚląskaSilesian University of Technology, 2006
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, 1999 -
 • Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, 1999 - 2005
 • Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym, Politechnika Śląska, 2003 - 2006
 • Profesor nadzwyczajny, Politechnika Śląska, 1996 - 2003
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, 1996 - 2000
 • Adiunkt ze stopniem dr  hab., Politechnika Śląska, 1994-1996
 • Adiunkt, Politechnika Śląska, 1977 - 1994
 • Asystent, Politechnika Śląska, 1973 - 1977
Wybrane wykłady
 • Termodynamika
 • Przepływ ciepła
 • Energetyka gazowa 
 • Siłownie i elektrociepłownie gazowe 
 • Podstawy gospodarki energetycznej
 • Audyting energetyczny
 • Podstawy rachunku opłacalności inwestycji 
 • Metody numeryczne
 • Modelowanie układów energetycznych
 • Urządzenia chłodnicze
 • Energia odpadowa
 • Termiczna utylizacja odpadów
 • Metody konwersji energii
 • Podstawy programowania w języku Fortran

Uznanie przez społeczność naukową

 • Ponad 15 wykładów zaproszonych w instytucjach akademickich i naukowych 
 • Członek komitetów naukowych 2 konferencji międzynarodowych
 • Organizacja Konferencji "Energetyka gazowa" (3 edycje)
 • Organizacja 4 sympozjów naukowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
 • Członek sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk 
 • Recenzent 16 prac doktorskich
 • Recenzent 3 prac habilitacyjnych
 • Supervisor of over 100 Master of Engineering theses in Poland (5 written at other European Universities within the Erasmus Socrates scheme)