Prace badawcze, naukowo techniczne, konsulting techniczny, audyting energetyczny, ekspertyzy, opinie, opracowanie programów komputerowych i inne prace dotyczące między innymi:

  • optymalizacja techniczno-ekonomiczna gazowych układów energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem układów kogeneracyjnych (CHP)
  • wytwarzanie i energetyczne wykorzystanie biogazów
  • modernizacja gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych
  • przemysłowy audyting energetyczny
  • zapotrzebowanie na nośniki energii w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
  • wykorzystanie energii odpadowej
  • wykorzystanie pomp ciepła w ogrzewnictwie
  • analiza niskotemperaturowych systemów grzewczych
  • wyznaczanie strat ciepła w sieci rurociągów ciepłowniczych