• Dr inż Neihad Al.-Khalidy Politechnika Śląska, Temat pracy: Applying inverse techniques for identification of thermal effects during welding process with moving heat source. Obrona pracy 1996
  • Dr inż. Jacek Kalina Politechnika Śląska, Temat pracy: Analiza i optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych układów skojarzonego wytwarzania ciepła grzejnego i energii elektrycznej. Obrona pracy: 2001
  • Dr inż. Aleksander Nawrat Politechnika Śląska, Temat pracy: Identyfikacja parametrów termicznych i eksploatacyjnych w procesie ciągłego odlewania metali, Obrona pracy: 2002
  • Dr inż. Mariusz Tańczuk Politechnika Opolska, Temat pracy: Optymalizacja techniczno–ekonomiczna węglowej ciepłowni komunalnej z turbiną gazową. Obrona pracy: 2005
  • Dr inż. Wojciech Kostowski Politechnika Śląska, Temat pracy: Wyznaczanie strumienia gazu wypływającego z uszkodzonych gazowych sieci dystrybucyjnych. Obrona pracy: 2006
  • Jarosław Zogłówek Politechnika Śląska, Temat pracy: Optymalizacja struktur technologicznych układów kogeneracyjnych małej mocy zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy w reaktorach ze złożem stałym (praca w toku)
  • Krzysztof Górny Politechnika Śląska, Temat pracy: Analiza i optymalizacja techniczno – ekonomiczna układów elektrociepłowni nadbudowanych członem zintegrowanym z termicznym zgazowaniem biomasy (praca w toku)
  • Wiesław Trzepióra Politechnika Śląska, Temat pracy: Wyznaczanie charakterystyk energetycznych i ekologicznych zamkniętych wkładów kominkowych (praca w toku)