Projekty finansowane przez Unię Europejską
 • J. KOZIOŁ - Development of High-Efficiency, Small-Scale Heat Pumping Units Using an Environmentally Benign Working Fluid R744 and Expansion Work Recovery with Ejectors. This project is financed by Polish-Norwegian Research Fund and is realized both in Poland (Institute of Thermal Technology at Silesian University of Technology, Gliwice) and in Norway (SINTEF Energy Research, Trondheim). The scheduled duration is 1st September 2008 - 30th December 2010. The total budget of the project is 1.5 M€. More information at WEB address: www.itc.polsl.pl/co2heatpumps
 • KOZIOŁ J. (koordynator) i inni: Program Inicjatywy Wspólnotowej Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL „Odziedzicz pracę”. Projekt nr FS-7/RJP1/2005, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, (2005-2008) .
 • KOZIOŁ J. (koordynator) i inni: Program Inicjatywy Wspólnotowej Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL „Dynamizm i doświadczenie – wspólne sterowanie zmianą”. Projekt FS-6/RJP1/2005, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, (2005-2008).
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Badań Naukowych; inne prace badawczo-naukowe
 • Strategiczny projekt  badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr umowy SP/B/3/76469/10  pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, zadanie nr3 pt. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych żródeł energii w budownictwie,Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Ślaskiej (2010-2013) , kierownik zadania badawczego
 •  Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr NN523 5677 38 pt. Optymalizacja procesu zarządzania energią i mediami w obiektach oświatowych, Instytut techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (2010-2013)-kierownik zadania.
 • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN513 1204 33 Energetycznei ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego z paliwami alternatywnymi, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2007-2009, kierownik
 • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N512 1636 33 Badania owiewowokriogenicznej metody oziębiania produktów w komorach chłodniczych; Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (2007-2010), wykonawca. 
 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych, nr 4T10B01025. Periodyczne zamrażanie produktów o dużej zawartości wody, a zwłaszcza produktów spożywczych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 2006, kierownik. 
 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych Nr 3T10B02326 – „Optymalizacja wykorzystania przemysłowej energii odpadowej do celów ziębniczo-grzejnych przy uwzględnieniu aspektów probabilistycznych”; Politechnika Śląska – Instytut Techniki Cieplnej; 2004, kierownik 
 •  Analiza przepływu ciepła i masy w warunkach działania pola elektrycznego. Projekt badawczy nr 8T10B03714 finansowany przez KBN, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, 2000, główny wykonawca
 • Wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej z wykorzystaniem pomp ciepła. Grant KBN 8T10B01418
 • KOZIOŁ J. (kierownictwo naukowe, 30%), CHWIOLKA J., GAZDA W., WILK K.: Wybrane zagadnienia analizy technicznej i ekonomicznej procesów chłodniczych. Praca BK-296/RIE-6/99, ITC, Gliwice, 1999.
 • WYSTEMP E., KOZIOŁ J. (główny wykonawca, 20%), SKOREK J., GAZDA W.: Analiza przepływu ciepła i masy w warunkach działania pola elektrycznego. Praca PBU-10/98 wykonana na zlecenie KBN, nr proj. 8T10B03714, ITC, Gliwice, 1999.
 • KOZIOŁ J. (kierownik projektu, 40%), ZIĘBIK A., CHWIOLKA J., GAZDA W., WYSTEMP E., SKOREK J., i inni: Optymalizacja chłodzenia urządzeń przemysłowych. Praca PBU-11/96 wykonana na zlecenie KBN, nr proj. 8T10B05210, ITC, Gliwice, 1998.
 • KOZIOŁ J. (kierownictwo naukowe, 25%), CHWIOLKA J., GAZDA W., WILK K.: Wybrane zagadnienia analizy technicznej i ekonomicznej procesów chłodniczych. Praca BK-266/RIE-6/98, ITC, Gliwice, 1998.
 • KOZIOŁ J. (kierownictwo naukowe, 40%), CHWIOLKA J., GAZDA W.: Analiza techniczna i ekonomiczna procesów chłodniczych – wybrane zagadnienia. Praca BK-281/RIE-6/97.
 • KOZIOŁ J. (kierownictwo naukowe, 60%), GAZDA W.: Badania nad usprawnieniem procesów ziębniczych i ziębniczo-grzejnych. Praca BK-283/RIE-6/96.
 • KOZIOŁ J. (kierownictwo naukowe, 40%) i inni: Badania nad usprawnieniem procesów ziębniczych oraz ziębniczo-grzejnych. Praca BK-249/RIE-6/95.
 • ZIĘBIK A., SZARGUT J., KOSTOWSKI E., KOZIOŁ J. (20%) i inni: Zagadnienia inżynierii energetycznej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Praca BW-551/RIE-6/95.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (główny wykonawca, 25%) i inni: Ziębiarka sprężarkowa bezdławieniowa z ociekowym zbiornikiem rozprężnym. Praca PBU-15/94 wykonana na zlecenie KBN, nr proj. S 603 007 07.
 • SKOREK J., KOZIOŁ J. (główny wykonawca, 33%) i inni: Optymalizacja warunków realizacji procesów chłodniczych. Praca PBU-5/94 wykonana na zlecenie KBN, nr proj. S 603 011 06.
 • KOZIOŁ J. (kierownictwo naukowe, 40%) i inni: Badania nad usprawnieniem procesów ziębniczych oraz ziębniczo-grzejnych. Praca BK-61/RIE-6/94.
 • KOZIOŁ J. (kierownictwo naukowe, 40%) i inni: Analiza teoretyczna i empiryczna procesów chłodniczych oraz chłodniczo-grzejnych. Praca BK-644/RME-3/93.
 • KOZIOŁ J.  (kierownictwo naukowe, 50%) i inni: Analiza teoretyczna i empiryczna procesów chłodniczych oraz chłodniczo-grzejnych. Praca BK-512/RME-3/92.
 • ZIĘBIK A., KOZIOŁ J. (30%): Badanie układów rekuperacyjnego i regeneracyjnego odzyskiwania energii odpadowej. Praca BK-510/RME-3/92.
 • SZARGUT J., SKŁADZIEŃ J,  KOZIOŁ J. (35%) i inni: Wyznaczanie zakresu rekuperacyjnego wykorzystania ciepła w radiacyjnych i konwekcyjnych rekuperatorach. Praca G-560/RME-3/91 wykonana na zlecenie KBN nr T/03/607/90.
 • KOZIOŁ J.  (kierownik projektu, 40%) i inni: Analiza techniczno-ekonomiczna procesów chłodniczych. Praca G-623/RME-3/91 wykonana na zlecenie KBN T/03/613/90.
 • SZARGUT J., ZIĘBIK A., KOZIOŁ J. (40%) i inni: Analiza termodynamiczna rekuperacyjnego odzyskiwania energii odpadowej. Praca BK-390/RME-3/91.
 • KOZIOŁ J. (kierownik projektu, 50%) i inni: Analiza techniczno-ekonomiczna procesów chłodniczych. Praca PBU-241/RME-3/91 wykonana na zlecenie KBN, nr proj. 307259101.
 • SZARGUT J.,SKŁADZIEŃ J., ZIĘBIK A., KOZIOŁ J.  (główny wykonawca, 8%) i inni: Analiza termodynamiczna urządzeń i systemów wykorzystania przemysłowej energii odpadowej. Praca PBU-240/RME-3/91 wykonana na zlecenie KBN, nr proj. 304889101.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (40%), KRASOWSKI J.: Wyznaczenie zakresu rekuperacyjnego wykorzystania ciepła w radiacyjnych i konwekcyjnych rekuperatorach. Praca naukowo-badawcza NB-72/RME-3/90 w ramach tematu CPBP02.08/90, Gliwice, 1990.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J.  (60%) i inni: Wyznaczanie zakresu rekuperacyjnego wykorzystania ciepła w radiacyjnych i konwekcyjnych rekuperatorach. Praca G-563/RME-3/91 wykonana na zlecenie KBN nr T/03/622/90.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (60%), KRASOWSKI W.: Badanie kompleksowe nad wykorzystaniem rezerw w zużyciu energii oraz zasobów energii odpadowej. Parametry konstrukcyjne rekuperatorów przy uwzględnieniu zmian składu paliwa. Pracz naukowo-badawcza NB-72/RME-3/89 w ramach tematu CPBO/02.08/2.1.1/89, Gliwice, 1989.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (45%), MOTAK M.: Efektywność rekuperacyjnego podgrzania substratów procesu spalania przy równoczesnym uwzględnieniu zmian składu paliwa. Praca naukowo-badawcza NB-163/RME-3/87 wykonana w ramach CPBP02.08/2.1.1, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1987.
 • SZARGUT J., ZIĘBIK A., SKŁADZIEŃ J., KURPISZ K., KOZIOŁ J. (10%), MAJZA E., FIC A., BARTNIK R., WILK K.: Przegląd i wstępna analiza aktualnych i przyszłościowych sposobów wykorzystania fizycznej energii odpadowej stosowanych urządzeń oraz metod obliczeniowych w zagadnieniach utylizacji energii odpadowej w przemyśle. Praca naukowo-badawcza NB-164/RME3/87 w ramach tematu 03.19.CPBP02.22, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1987.
 • SZARGUT J., ZIĘBIK A., MAJZA E., KOZIOŁ J. (15%), KRUCZEK T.: Badania kompleksowe nad wykorzystaniem rezerw w zużyciu energii oraz zasobów energii odpadowej w hutnictwie żelaza. Praca naukowo-badawcza NB-202/RME-3/86 wykonana w ramach zadania 2.1.1 CPBP.02.08, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1986.
 • SZARGUT J., ZIĘBIK A., MAJZA E., KOZIOŁ J. (25%): Optymalizacja warunków opalania kotłów parowych przy zmiennej podaży gazów odpadowych w układzie pracy 3 kotły 2 elektrofiltry. Praca naukowo-badawcza NB-40/RME-3/86, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1986.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (70%): Rekuperator do nagrzewania paliwa spalanego w piecu wgłębnym Walcowni-Zgniatacz ocena celowości zainstalowania oraz projekt roboczy. Praca naukowo-badawcza NB-39/RME-3/86, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1986.
 • KOZIOŁ J. (70%), MAJZA E., SKŁADZIEŃ J.: Opracowanie koncepcji i dokumentacji zmiany konstrukcji pieca przepychowego Walcowni Dużej w aspekcie bardziej równomiernego wygrzewania kęsisk. Praca naukowo-badawcza NB-143/RME-3/85, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1985
 • KOZIOŁ J. (40%), SZARGUT J., ZIĘBIK A., SKŁADZIEŃ J., KURPISZ K., RUSINOWSKI H., MAJZA E., FIC A., KRUCZEK T.: Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych rurowych konwekcyjnych powietrzno-paliwowych zespołów oraz ich typizacja. Praca naukowo-badawcza NB-184/RME-3/84 wykonana w ramach etapu d1 zadania 5.2.01.01 PR-8, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1985.
 • KOZIOŁ J. (70%), KURPISZ K., RUSINOWSKI H.: Instrukcja doboru i eksploatacji rekuperatorów powietrznych oraz rekuperatorów powietrzno-paliwowych do pieców grzejnych. Praca naukowo-badawcza NB-184/RME-3/84 realizowana w ramach etapu d2 zadanie 5.2.01.01 PR-8, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1984.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (40%), SIERANT M.: Opracowanie projektu roboczego rekuperatora metalowego spawanego dla pieca wgłębnego Walcowni Zgniatacz. Praca naukowo-badawcza NB-89/RME-3/84, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1984.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (40%), MAJZA E.: Opracowanie projektu roboczego rekuperatora metalowego spawanego (dodatkowego) dla pieców Walcowni Średnio-Małej. Praca naukowo-badawcza NB-84/RME –3/84, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1984.
 • SZARGUT J., ZIĘBIK A., SKŁADZIEŃ J., KOZIOŁ J. (40%), MAJZA E., FIC A., RUSINOWSKI H., KRUCZEK T.: Określenie parametrów konstrukcyjnych typowych segmentów rekuperatorów rurowych dla zunifikowanych układów rekuperacji w hutnictwie i przemyśle maszynowym. Praca naukowo-badawcza NB-317/RME-3/83 wykonanych w ramach etapu c3 zadania 5.2.01.01 PR-8, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1983.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (20%), MAJZA E.: Analiza możliwości wykorzystania ciepła ze spalin pieców walcowni Średnio-Małej przez zwiększenie stopnia podgrzania powietrza i wstępnego podgrzania wsadu. Pracz naukowo-badawcza NB-79/RME-3?83, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1983.
 • SZARGUT J., SKŁADZIEŃ J., FIC A., KOZIOŁ J. (10%), RUDNICKI Z.: Rozpoznanie możliwości racjonalizacji gospodarki energią cieplną w kopalniach węgla kamiennego. Praca naukowo-badawcza NB-148/RME-3/83 realizowana w ramach zadania 5.5.01.03. PR-8, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1983.
 • SZARGUT J., SKŁADZIEŃ J., RUDNICKI Z., FIC A., KOZIOŁ J. (10%): Rozpoznanie możliwości racjonalizacji gospodarki sprężonym powietrzem w kopalni węgla kamiennego. Pracz naukowo-badawcza NB-150/RME-3/83 realizowana w ramach zadania 550104 PR-8, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1983.
 • SZARGUT J., SKŁADZIEŃ J., FIC A., KOZIOŁ J. (15%): Analiza możliwości zainstalowania rekuperatora radiacyjno- konwekcyjnego ITC za za piecami przepychowymi Walcowni Średnio- Drobnej. Praca naukowo-badawcza NB-354/RME-3/83, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1983.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (40%), MAJZA E.: Opracowanie podstaw metodycznych oceny zasobów energii odpadowej w hutnictwie. Praca naukowo-badawcza wykonana w ramach etapu b1 zadania 5.2.01.01. PR-8, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1982.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (40%), SKŁADZIEŃ J., KARASIŃSKI A.: Projekt metodologiczny zasad normowania zużycia paliwa i energii elektrycznej w wydziałach: spiekalni, wielkich pieców, stalowni i walcowni. Praca naukowo-badawcza NB-138/RME-3/78, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1978.
 • SZARGUT J., ZIĘBIK A., KOZIOŁ J. (10%), MAJZA E., RUSINOWSKI H.: Opracowanie optymalnego planu bilansu materiałowo-energetycznego Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali w nowej strukturze organizacyjnej. Praca naukowo-badawcza NB-66/RME-3/66, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1976, t I i II.
 • KOSTOWSKI E., JANUSZ M. KOZIOŁ J. (20%), PRUS M., SKŁADZIEŃ J.: Wytyczne ustalenia rozkładu temperatur przy zmiennych przepływowych ciepła oraz dobór izolacji cieplnej w trzonach kominów przemysłowych. Praca naukowo-badawcza NB-175/RME-3/74/75, ITC, Pol.Śl., Gliwice, 1975.
 • SZARGUT J., SKŁADZIEŃ J., KOZIOŁ J. (10%), PRUS M.: Opracowanie metody mrożenia szybów na dużych głębokościach. Praca naukowo-badawcza NB-492/383/RME-3/11/10/74, ITC, Pol.Śl., Gliwice, 1974.
 • SZARGUT J., ZIĘBIK A., KOZIOŁ J. (15%), i inni: Opracowanie modelu matematycznego gospodarki materiałowo-energetycznej hut żelaza. Praca naukowo-badawcza, ITC, Pol. Śl. Gliwice, 1973-75.
 • SZARGUT J., SKŁADZIEŃ J., KOZIOŁ J. (35%), JANUSZ M.: Opracowanie na podstawie prac naukowo-badawczych wykonanych w latach 1970-72 materiałów do projektowania i stosowania rekuperatorów odlewanych. Praca naukowo-badawcza NB-294/196/RME-3/15/5/73, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1973.
 • SZARGUT J., SKŁADZIEŃ J., KOZIOŁ J. (30%), JANUSZ M.: Ustalenie wytycznych doboru parametrów konstrukcyjnych rekuperatorów rurowych. Opracowanie metodyki. Praca naukowo-badawcza NB-293/195/RME-3/4/4/73, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1973.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (35%), SKŁADZIEŃ J.: Badania i próby zastosowania rekuperatora konwekcyjno-radiacyjnego. Praca naukowo-badawcza NB-97/64/RME-3/2/2/73, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1973.
 • SZARGUT J., KOSTOWSKI E., SKŁADZIEŃ J., KOZIOŁ J. (30%): Opracowanie metod obliczania rekuperatorów do pieców przepychowych pokrocznych i obrotowych. Praca naukowo-badawcza, ITC, Pol. Śl., Gliwice, 1972.
 • SZARGUT J., KOZIOŁ J. (60%): Badania nad ustaleniem wskaźników energetycznych dla pieca przepychowego. Praca naukowo-badawcza NB-191/138/RME-7/5/3/71, ITC Pol. Śl., Gliwice, 1971.
 • SZARGUT J., JANUSZ M., KOZIOŁ J. (50%), SKŁADZIEŃ J.: Optymalny zakres powierzchni rekuperatorów powietrznych oraz wyznaczenie wpływu zapylania na zmianę parametrów pracy rekuperatora. Praca naukowo-badawcza NB-470/349/RME-3/71, ITC Pol. Śl., Gliwice, 1971.