Dane biograficzne
 • Narodowość: polska
 • Data i miejsce urodzenia: 9 wrzesień 1923, Lwów
 • Stan cywilny: żonaty
 • Żona: Lidia Szargut
 • Syn: Piotr
Stopnie i tytuły naukowe
 • Profesor, 1969
 • prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, Politechnika Śląska, 1962
 • doc., Politechnika Śląska, 1957
 • dr inż., Politechnika Śląska, 1955  
 • mgr inż., Politechnika Śląska, 1948
Przebieg pracy zawodowej
 • Profesor Emeritus, Politechnika Śląska, od 1993
 • Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, od 1989
 • Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, 1976-1989
 • Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, 1971-1993
 • Kierownik Katedry Podstaw Techniki Cieplnej, 1969-1971
 • Adiunkt, Politechnika Śląska, 1978-1993
 • Profesor nadzwyczajny, Politechnika Śląska, 1962-1969
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetycznego, Politechnika Śląska, 1960-1962
 • Kierownik Katedry Energetyki Cieplnej, Politechika Śląska, 1957-1969
 • Asystent, Politechnika Śląska, 1946-1954
Uznanie przez społeczność naukową
 • Opiekun ponad 100 prac dyplomowych magisterskich
 • Promotor 28 zakończonych prac doktorskich, spośród których 13 osób uzyskało tytuły profesorskie
 • Recenzent 46 rozpraw doktorskich i 52 rozpraw habilitacyjnych
Dorobek publikacyjny
 • 290 oryginalnych artykułów naukowych (w tym 60 w czasopismach zagranicznych).
 • 24 książki, nie licząc wznowień (w tym 11 monografii naukowych, 7 podręczników akademickich, 1 podręcznik dla technikum i 5 książek technicznych).
 • 140 referatów w materiałach konferencyjnych, z czego 51 w językach obcych.

Najważniejsze monografie naukowe

 • "Egzergia" (wspólnie z R. Petelą), WNT, Warszawa 1965
 • "Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej", WNT, Warszawa 1983
 • "Rachunek wyrównawczy w technice cieplnej" (redaktor i główny autor), Ossolineum, Wrocław 1984
 • "Exergy analysis of thermal, chemical and metallurgical processes" (wspólnie z D.R. Morrisem i F.R. Stewardem), Hemisphere, New York 1988
 • "Exergy analysis: technical and ecological applications", WITpress, Southampton 2005
 • "Termodynamika techniczna", PWN, a nstępnie dwukrotnie wznawiana przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 • Modelowanie numeryczne pól temperatury wydanej pod redakcją Jana Szarguta, WNT, 1992
Członkowstwo
 • Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach
 • Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
 • były członek Komitetu Energetyki PAN
 • były członek Rady redakcyjnej czasopism "Gospodarka Paliwami i Energią", "Archiwum Energetyki", "Inter. Journal of Thermodynamics" i "Energy, the Intern. Journal"
 • przez 22 lata przewodniczący Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach (organizator 104 zebrań naukowych tej komisji)
 • były członek zarządu i wiceprzewodniczący Oddziału Gliwickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa