Modelowanie CFD  oferta dla przemysłu  PIV 
Modelowanie CFD Oferta dla przemysłu Badania PIV

Kontakt

 

Publikacje

 

Wyniki uzyskano w ramach Projektu Rozwojowego 0893/R/T02/2010/10, Nr Umowy NR02 0102-10/2010 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

CFD (computational fluid dynamic) jest jednym z najintensywnej rozwijanych na przestrzeni ostatnich 20lat dziedzin komputerowego wspomagania prac inzynieskich (CAE). Powszechnie eksploatowane już od kilkunastu lat kody CFD, jak Ansys-Fluent, CFX, OpenFoam, czy StarCD stają się coraz częściej narzędziem codziennej pracy inżynierów. Oprogramowanie CFD jest już obecnie wiarygodnym narzędziem służącym rozwiązaniu wielu zagadnień technicznych związanych z przepływem płynów. Są jednakże nadal dziedziny wymagające wysiłku badawczego, tak aby przygotowany model komputerowy był wiarygodny i efektywny w praktyce inżynierskiej. Taką dziedziną są niewątpliwie przepływy wielofazowe. Ze względu na różnorodność tego zjawiska każdy przypadek techniczny wymaga indywidualnego podejścia popartego walidacją eksperymentalną. Zespół ITC na drodze szeregu projektów badawczych nabierał doświadczenia w przygotowaniu wiarygodnych modeli CFD dla przepływów wielofazowych.