Image Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Image Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Urządzenie do produkcji elektryczności na potrzeby autonomicznego zasilania stacji pomiarowych w oparciu  o zjawisko Seebecka

Projekt realizowany jest w ramach programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych

 

Nr projektu: GEK/1/RIE6/2014/0

Nr umowy:  GEKON1/O2/214051/6/2014

Budżet projektu: 1 322 000 PLN

Kwota dofinansowania:  1 007 010 PLN

 

Akronim projektu: ELSE?GAZ

Projekt realizowany jest w konsorcjum z GASCONTROL POLSKA.

Kierownik projektu na Politechnice Śląskiej: dr inż. Wojciech Kostowski

 

Celem realizacji projektu jest stworzenie prototypu urządzenia ELSE?GAZ produkującego energię elektryczną w oparciu o zjawisko termoelektryczności (zjawisko Seebecka). Etapy realizacji projektu podzielono na zadania badawcze realizowane przez dwóch konsorcjantów: Politechnikę Śląską (PŚ) oraz Gascontrol Polska (GC). Wyszczególniono następujące zadania badawcze: analiza przepisów branżowych prowadzących do określenia dodatkowych wymagań stawianych urządzeniu (PŚ), budowa modelu dedykowanej komory spalania i modelu układu odprowadzania ciepła (PŚ), dobór palnika gazowego oraz ogniwa termoelektrycznego (GC), budowa komory spalania oraz układu odprowadzenia ciepła (GC), opracowanie automatyki sterującej (GC), opracowanie systemu sezonowego ogrzewania pomieszczenia stacji ciepłem odpadowym (PŚ), opracowanie elementów współpracujących z urządzeniem ELSE?GAZ (GC), Budowa i testowanie prototypu urządzenia ELSE?GAZ (GC) oraz budowa i testowanie prototypu urządzenia ELSE?GAZ (PŚ).

  


W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
  • Zadanie 1: Analiza przepisów branżowych prowadzących do określenia dodatkowych wymagań stawianych urządzeniu
  • Zadanie 2: Budowa modelu dedykowanej komory spalania i modelu układu odprowadzania ciepła
  • Zadanie 3: Dobór palnika gazowego oraz ogniwa termoelektrycznego
  • Zadanie 4: Budowa komory spalania oraz układu odprowadzenia ciepła
  • Zadanie 5: Opracowanie automatyki sterującej
  • Zadanie 6: Opracowanie systemu sezonowego ogrzewania pomieszczenia stacji ciepłem odpadowym
  • Zadanie 7: Opracowanie elementów współpracujących z urządzeniem ELSE?GAZ
  • Zadanie 8: Budowa i testowanie prototypu urządzenia ELSE?GAZ.
  • Zadanie 9: Budowa i testowanie prototypu urządzenia ELSE?GAZ, część Politechniki