Przy Instytucie Techniki Cieplnej działają dwa Studenckie Koła Naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki 

Członkowstwo w Kole jest dobrowolne po złożeniu deklaracji dostępnej na stronie domowej Koła. Celem działalności Koła jest:

 • poszerzanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej i nauk pokrewnych
 • prowadzenie prac badawczych
 • organizacja obozów naukowych
 • organizacja wycieczek naukowych do zakładów przemysłowych i instytucji naukowych
 • integracja środowiska akademickiego

więcej na stronach domowych Koła...

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji

Członkiem Koła może zostać każdy student specjalności Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji lub Zrównoważone Technologie Ochrony Środowiska w Energetyce Wydziału IŚiE Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Celem działalności Koła jest:

 • działalność mająca na celu poszerzanie wiedzy z zakresu reprezentowanego przez Koło
 • umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów
 • przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich
 • promowanie dobrego wizerunku Instytutu Techniki Cieplnej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
 • doskonalenie znajomości języków obcych

więcej na stronach domowych Koła...